Ters Fonksiyon Uygulamaları Bölüm 4

Örnek Hoş Adam Bey ya tanımlı ev B'den C'ye tanımı fonksiyonu vardır.
Buna göre aşk bileşke ev iki artı ev bileşke maaşın tersi üç işleminin sonucu karşıdır.
Şimdi öncelikle verilen fonksiyonunda maaş bileşke ev 2'ye bakalım.
Aşı açtığım için ev ikiye yerleştirdim.
2 ev 2 ifadesi neyi eşit?
Ama ev fonksiyonunda iki noktasını bulduk.
Kim nereye gitmiş yedeğe.
O halde ev 2nin artık yedi olduğunu gördüm.
Peki artık soru haşir diye döndü.
Baş fonksiyonunda yedi.
Nereye gitmiş?
Yedi beşe gitmiş.
O halde buradan cevabımız beş geldi.
Şimdi diğer ifadeye bakalım.
Ev bileşke, aşın tersi.
Üç.
Bu ne demek?
Epey aç içilir, üstüne başın tersi üçü yerleştir.
Öncelikle haç fonksiyonuna bakalım, işin tersi üç demek ne demek?
Görüntü kümesinde üç değerini bakmak demek.
O halde burada Iki noktası nereye gitmiş 3H.
O halde Haç 2'nin.
3 olduğunu biliyorum.
Her ne alacak olursak aşın tersi Üç ikiye gider.
O halde bu Fonksiyon daha işin tersi.
Üç faydası gördüğüm yeri artık iki yazacağım.
Soru Artık ev ikiye döndü.
Ev fonksiyonunda.
2 Nereye gitmiş?
7'ye gitmiş.
O halde.
Bana bu ikisinin toplamını sormuş.
5 artı 7'den Cevabımız 12 gelmiş oluyor.
Örnek Empire Demre'ye olmak üzere Epic çeşittir 3 saat Mutlak XXI bir Olduğuna göre Evin Tanrısı nedir?
Şimdi öncelikle verilen mutlak değerli ifadede kritik noktayı bulmak için bu RAID 0 eş deriz.
O halde X Eksi 1 eşittir sıfırdan isimiz bir gelmiş oldu.
Peki öncelikle fiks fonksiyonunu yazalım.
Fiks fonksiyonu şöyle parçalı fonksiyon şekilde yazacak olursak ilk isim kritik noktam.
Burada bir de x büyük Eşittir bir için düşünelim fonksiyonu omuz ne olacak?
Mutlak dan pozitif aynen çıkacak.
Yani 3x artı ilk eksi 1'den 4 x eksi 1 gelmiş oluyor.
Aynı şekilde ikisi birden küçük için düşünecek olursak mutlak dan eksi olarak çıkacak.
Yani 3x eksi IX artı 1'den 2x artı bir gelmiş oluyor.
Peki şimdi bu fonksiyonun tersini yazacak olursak.
Mersin'de ise.
Kritik noktam Nedir?
Bu ev fonksiyonu daki kritik noktayı fonksiyonunda yerine yazacak olursak, yani görüntü kümesine bakacağız.
O halde ev biri bulalım.
Bir üç çarpı bir artı sıfırdan Üç gelmiş oluyor.
O halde fin Tersinde artık benim kritik noktam nedir?
Ix Büyük eşittir üç.
Ix Küçüktür.
Üç için bakacağız.
Ix Büyüklüğün 3 için hangi fonksiyona bakıyoruz?
4 XXI bire 4 yüksekse birin ters nedir?
X artı 1 bölü 4'tür.
Aynı şekilde x küçüktür.
3 için hangi fonksiyona bakıyoruz Ikisi Artı biri 2 artı 1'in tersi nedir?
İlk eksi 1 bölü 2'dir.
İşte bu Parçalı Fonksiyon artık Fonksiyonun Tersidir.
Örnek ve G gerçek sayılarda tanımlı fonksiyon vardır.
Verilen eşitlikler de GYV Bileşke Ev 2'nin değeri nedir?
Şimdi öncelikle buradan IBF bileşke geri vermiş.
Burada G'nin tersi film tersini vermiş.
Şimdi ben ikinci verilen ifadeyi birinci verilen ifadede yerine yazacak olursam yani bu ikisini birleştirdiler.
Sam eğer G.
Ile G'nin tersi ev ile evin tersi gider ve geri kalan ifadeyi yalnız bırakmış olurum.
O halde başlayalım.
G'nin tersi bileşke film tersi.
Verilen ikinci ifadeyi birinci ifadeyle bileşik ediyorum.
Yani bu ne demek?
Yukarda ilk gördüğüm yere 4 eksi 1'i yazıyorum.
Peki devam ediyorum.
Bileşke EF bileşke G bileşke film tersi bileşke G'nin tersi.
Ben bunları bile eşkenar sen eğer.
Neyi eşittir 4 çarpı yanın Içerisine 4 x eksi 1 Yazıyorum.
Eksi 13 bölüm 2 2.
Burada eski de evin tersi G.
Ile G'nin tersi birbirini götürür.
Yani birim fonksiyonu eşittir.
Geri kalan ifadeyi yazıyorum.
Evin tersi bileşke G'nin tersi.
Ips eşittir.
Şimdi dördü içeri dağıtalım 16 IPS eksi 4 eksi on üç bölümü 2.
Buradan ne gelmiş oldu?
16 x eksi 17 bölü 2.
Gelmiş oldu.
Peki verilen bu ifade aynı zamanda neyin kapalı hali?
Yani şu şekilde garip bir eşki ev ifadesinin aslında.
Dağıtılmış hali yani birbirinin aynısı.
Ben şu an düzenledim.
Soru bana göre bileşke EF 2'yi sormuş.
Şimdi ben gene bileşke EF fonksiyonunun tersinin işitti.
Bulmuş oluyorum Aslında.
16 ix x 17 bölü 2.
2.
Ben burada her iki tarafın tersine alacak olursam her iki tarafın şöyle tersini alacak olursam Bu da ne yapar Tersini tersi kendisidir.
Yani GYV bileşke ef ix artık karşıma çıkar.
Bu ifadenin tersi ise iki x içler dışlar.
Yaptığımı düşüneyim 2 x x 17 karşıуa artı 17 diye geçer.
Bölü 16 shelter f 16'ya bölünür.
İşte GYV Bileşke ev IX Fonksiyonunun eşit iki ilk On yedi böyle on altıdır.
Peki.
Soru Bana neyi Sormuş?
Gyv bileşke ev ikiye sormuş.
O halde yazalım.
İki çarpı iki artı On yedi Bölü on altıdan cevabımız 21 bölü On altı Gelmiş oluyor.