Düzgün Doğrusal Hareket Grafikleri

Düzgün doğrusal hareket grafikleri, bir önceki dersimiz de düzgün doğrusal hareket için eşit zaman aralıklarında eşit yollar alan sarp hızlı hareket diye ifade etmiştik.
Şimdi tek tek bu.
Hareketin grafiklerini incelemiş olalım.
Şimdi ben yine bir aracıma aldım.
Aracımı 20 metre bölü saniye hızla sabit hızla hareketine doğru sağ bir yolda başlatıyorum.
Şimdi burada baktığımızda aracımız bir saniyenin sonunda 20 metre yol olacak.
İki saniyenin sonunda 40 metre olacak.
3 saniyenin sonunda 60 metre olacak ve dördüncü saniyenin yolun sonunda 80 metre yol olacağını söyleyeceğiz.
O zaman baktığımda konum grafiğinde başlangıçta sıfır noktasında olan hareketliliğin bir saniye sonunda 20 metre, 2 saniye sonda 40, üç saniye sonunda 60 ve 4 saniye sonunda 80 metre yol aldığını gördüm ve Griffin de belirlediğim bu noktaları birleştirdiğimizde lineer bir grafik elde ettim.
Elde ettim, bu grafiğin sonucunda diyorum ki düzgün doğrusal hareket eden yani sabit hızlı hareket eden bir cismin grafiği konum zaman grafiği doğru saldır diye ifade ediyorum.
Daha sonra hız zaman gri filme baktığımda cisim nasıl hareket yapıyor?
Sabit hızlı hareket yapıyor.
O zaman bütün zaman aralıklarında aynı hızda olacak.
Yani şurası birinci sani, ikinci, üçüncü ve dördüncü sani.
Hepsinde 20 metre bölü saniye hızla hareket ettiğini ifade edeceğim.
Buraya baktığımda şu şekilde eğitimsiz bir.
Çizgi çekmiş oluyorum.
Neden çünkü sabit hızlı hareket ediyor.
Ivme içinde sabit hızlı harekette ivmenin sıfır olduğunu ifade edeceğiz.
Çünkü ivme birim zamandaki hız değişimi demekti.
Buraya baktığımda düzgün doğrusal harekette cisim sabit hızla hareket ettiği için hız değişimi yok.
Hız değişimi olmadığı için de burada ivme sıfır kabul edilir.
O yüzden bir mantık sıfır olarak hesaplanmış olacak.
Şimdi buraya baktığımızda bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum.
Konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı verecek.
Neden?
Çünkü eğimi bakın şurası alfa, şurası karşı.
Yani burası bize yer değiştirme verecek.
Şurası komşu, burası da zamanı verecek.
Biliyorsunuz yer değiştirme bölü zaman hız ifadesi de.
O zaman şöyle söylüyorum.
Konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı verir.
Daha sonra ivme zaman grafiğine baktığımızda birim zamandaki hız değişimi demiştim.
Burada hız değişmemiş.
Sıfır olduğu için ayırmam 0'da.
Yani eğim sıfır.
O yüzden hız zaman grafiğinin eğimi bize ivmeyi verecek.
Daha sonra geri döndüğümüzde şöyle ivme zaman grafiğinin altında kalan alan bize hız değişimini verir.
Hız zaman Griffin'in alanına bakalım.
Burası 20 çarpı 4'ten 80 metre bakıyorum.
Aslında bizim yer değiştirme miktarımız yani hız zaman Griffin'in altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verir diye not almış olacağız.
Peki bu yönlerimizi bakalım artı yönde sabit hızlı hareket ederse ve eksi yönde sabit hızlı hareket ederse nasıl olur?
Konum zaman grafiği baktığımızda pozitif yönde hareket ediyorsa şu şekilde hareketinin devam ettiğini negatif yönde konum zaman gref ve baktığımda ise şu şekilde hareketini tamamlamak gerektiğini bileceğim.
Neden?
Çünkü şöyle söyleyeceğiz konum zaman grafiğinde.
Eğer şunu şöyle hayal etmenizi isteyeceğim.
Su mesela bir konum doğrusu.
Bu konum doğrusunu şöyle yatay olarak aldığınızı düşünün.
Böyle aldığımızda bu konuma bakın.
Şuur da pozitif yönde hareket ediyor.
Şu şekilde gitseydi negatif yönde hareket etmiş olacaktı.
Şimdi baktığımızda artı IX konumunda gidiyormuş gibi burada da negatif yönde hareket ettiniz, söyleyeceğiz.
Sabit hızla hareket ettiğinde ise.
Hızı zaman grafiğine baktığımızda ise.
Burada.
Pozitif yönde hareket ettiğinde dizi eski hocam zaman çizgisinin üst kısmı pozitif yönüdür, zaman çizgisinin alt kısmı hızı zaman grafiğinde negatif yönde.
O yüzden bu şekilde ifade ediyorum.
Hareketim sabit hızlı olduğu için ivme pozitif yönde de negatif yönde de sıfır kabul edilir.