Düzgün Doğrusal Hareket

Düzgün doğrusal hareket, Bir doğru üzerinde eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmeler yapan cismin hareketine düzgün doğrusal hareket denir.
Yani düzgün doğrusal hareket için eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmeler yapar diyeceğiz.
Burada baktığımızda doğrusal bir yol üzerinde gitmekte olan aracın hareketine bakalım.
Başlangıçta.
0 metre konumundayken 5 saniye geçtikten sonra 10 metre konumunda, 10 saniye geçtikten sonra 20 metre konumunda ve 15 saniye geçtikten sonra 30 metre konumunda olduğunu görüyoruz.
Bu hareketliliğin hızını hesaplamak istediğimizde yer değiştirmesi bölü zamanı hesaplamamız gerekecek.
Buraya baktığımda ne kadar zaman geçmiş, 5 saniye.
Ne kadar yer değiştirmiş?
10 metre.
10 bölü 5S'ten buraya 2 metre bölü saniyelik hızının olduğunu yazıyorum.
Daha sonra ne kadar zaman geçmiş, on saniye.
Ne kadar yer değiştirmiş?
20 metre.
Baktığımda 20 bölü ondan iki metre bölü saniyelik hıza sahip olduğunu ifade edeceğim.
Devam ediyorum 15 saniyelik bir hareketin sonunda 30 metrelik bir yer değiştirmeye sahip olduğunu görüyorum.
Yine hızımı 2 metre bölü saniye olarak hesaplıyoruz.
Buraya baktığımızda düzgün doğrusal harekette cisimlerin sabit hızla hareket ettiğini görüyorum.
Yani buraya aynı zamanda sabit hızlı hareket de yazabilirim.
Doğru boyunca ilerleyen bu aracın konum zaman grafiğini incelemek istersek şöyle yapalım bir konum zaman grafiği çizelim.
Şöyle konum - zaman.
Bu konum zaman grafiğine baktığımızda başlangıçta sıfır konumunda olan aracımız daha sonra 5 metre konumuna, On metre, yirmi metre ve 30 metre konumuna gelecek.
Geçen zamansa beş saniye, on saniye ve on beş saniye olacak.
Buraya baktığımızda nasıl bir grafik elde etmemiz gerekecek?
Doğrusal lineer bir grafik elde etmemiz gerekecek.
Şimdi bunu biraz açalım.
Baktığımızda 5 saniyede 10 metre konumundaydı.
10 saniyede 20 metre konumunda.
Yani burada 15 saniyede 30 metre konumunda ve başlangıçta orijinde olduğunu görüyorum.
Yani nasıl bir grafik çiziyorum?
Lineer doğrusal bir grafik çiziyorum.
Konum - zaman grafiğini bu şekilde gözlemledim.
Hız zaman grafiğini çizmek istersem konum zaman grafiğinin eğimi bana hız zaman grafiğini verecek.
Yani şöyle yapalım.
Konum zaman grafiğinin eğimine bakalım.
Nasıl bir hareketten bahsediyordum ben?
Sabit hızlı bir hareketten bahsediyorum.
O zaman ben konum zaman grafiğinden hız zaman grafiğine geçerken zaten hesaplamıştım.
Hız zaman grafiği.
Ne söylemiştik?
5 saniyede ne kadar hızım?
2 metre bölü saniye.
On saniyede hızım yine iki metre bölü saniyede 15 saniyede, hızım yine iki metre bölü saniyede diye gözlemliyoruz.
Baktığımızda sabit hızlı bir hareket görmüş olduk.
Şimdi buraya baktığımızda konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı verdi.
Eğimi de karşı bölü komşu.
Bakıyorum on bölü beşten iki.
Şuraya bakıyorum yirmi bölü ondan iki.
Buraya bakıyorum otuz bölü on beşten iki.
Yani eğim sabit.
Zaten lineer bir grafikten bahsetmiştik.
O zaman ben hareketimizin sabit hızı hareket olduğunu bu grafikten de gözlemleyebiliyorum.
Peki bu alan bana neyi verecek?
Bu alan bana yer değiştirmeyi verecek.
Bakıyorum bu alanda ne var?
Şurada bir dikdörtgen görüyorsunuz.
Uzun kenar 15, kısa kenar iki on beş çarpı ikiden burada otuz metrelik bir yer değiştirmeden bahsedeceğim.
Yani hız zaman grafiğinin alanı bize yer değiştirmeyi vermiş olacak.
Bu alan bize yer değiştirmeyi verecek.
Bakıyorum gerçekten de benim son konumum otuz metreye tekabül ediyor.