Katlı Oranlar Kanunu

Herkese merhabalar arkadaşlar.
Bugünkü videomuzda  katlı oranlar kanununa bakacağız.
Bu kanun   John Dalton tarafından bulunmuştur.
İki  aynı elementlerden oluşan, iki farklı   bileşikte birinin sabit değerine karşı diğer  elementler arasında katlı oran vardır.
Örneğin,   azot dioksit ile diazot pentaoksit bileşikleri  çiftlerinin arasında bir oksijen atomlarının   katlı oranlarını inceleyelim.
Atomların  katlı oranlarını inceleyebilmem için   oksijeni inceleyeceksem azotların sayılarının eşit  olması lazım.
Şimdi bu benim birinci bileşiğim,   burası da ikinci bileşiğim.
Birinci bileşikte 1  tane, ikinci bileşikte 2 tane azotum var.
O zaman   ne yaparım ?
Birinci bileşiği 2 ile çarparım.  Çarptığım anda düzenliyorum.
2 tane azotum oldu.   Sadece azotu değil, oksijeni de çarpıyorum.  Burada 4 tane de oksijenim geldi.
Aynı şekilde   ikinci bileşiği yazıyorum.
Bunda herhangi  bir işlem yapmadım.
N2O5.
Şimdi bana diyor   ki oksijen atomları arasındaki katlı orana bak.  Birinci bileşikteki oksijenin, ikinci bileşikteki   oksijene oranı hemen yazdığım anda ne gelir  arkadaşlar ?
4 bölü 5.
Diyor ki bize bir elementin   katlı oranı a bölü b ise diğer elementlerin  katlı oranı b bölü a'dır.
Yani tam tersidir.   O zaman yukarıdaki örnekten hemen inceleyeyim.  Bakın oksijenin oranı 4 bölü 5'ti.
Şimdi burada   yaptığım aynı işlemi azot içinde yapalım.
Bakalım  gerçekten de bunun tam tersi mi çıkacak ?
Elimde   NO2'ye N2O5 var.
Şimdi yapacağım şey ne olacak ?
Oksijenlerin sayılarını eşitlemek.
O zaman ne   yaparım ?
Burayı 2 ile, burayı da 5 ile  çarparım.
Çarptığım anda 5 tane azotum,   geldik.
4 tane azot, 10 tane oksijenim oldu.
Yine   birinci bileşikteki azotun ikinci bileşikteki  azota oranına baktığımda 5 bölü 4.
Gerçekten   de aşağıda verdiğimiz uyarıdaki gibi tam  tersi çıkmıştır.
Peki, katlı oranlar kanunun   uygulanabilmesi için bileşik içerisinde en fazla  iki farklı tür element bulunmalıdır.
Örneğin, CH4,   C3H4 gibi.
Yani sadece iki farklı atom türü  içermesi gerekir.
Aynı elementlerden meydana   gelmiş farklı bileşikler arasında olmalıdır.  Örneğin, azot monoksit, diazot monoksit,   diazot trioksit gibi.
Aynı atomlardan meydana  geliyorlar fakat farklı bileşikler.
Bileşiklerin   kaba formülleri aynı olmamalıdır.
Örneğin, Eten  molekülünü (C2H4), bir de propeni inceleyelim.   C3H6.
Şimdi kaba formül dediğimiz olay  nedir ?
Atomların sayılarının en basit   haliyle yazıldığı şekli.
Hemen geliyorum, bu  sayıları bir sadeleştiriyorum.
Hemen her iki   tarafı 2'ye böldüm.
Buranın kaba formülü ne  geldi ?
CH2.
Aynı işlemi buraya da yapıyorum.   Her iki tarafın ortak bölenini 3 olarak yazdım.  CH2 olarak da bunun kaba formülü geldi.
Diyor ki   sana bir şeyin katlı oranından bahsedebilmen  için bunların kaba formüllerinin birbirinin   aynı olmaması gerekir.
Şimdi baktığımızda  burada ikisinin de kaba formülü aynı olduğu   için bu iki yapı arasında katlı oran yoktur  deriz.
Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.