%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Kimyanın Temel Kanunları Örnek Sorular Bölüm 3

Bileşik çiftlerinden hangileri?
Katlı oranlar kanuna uyar.
Katlı oranlar kanunda iki bileşik de de iki tür element içermesi lazım.
Ikiden fazla element içermemesi lazım.
Burada üç çeşit olduğu için birinci yardım uymayacak dır.
İkinci kuralım iki çeşit atom olduktan sonra bileşiklerin basit formüllere aynı olmamak koşuluyla kapalı oranını uyacaktır.
Bakıyorum, saat eleştirdim altını j iş altları, saat eleştirdim.
C Basit formüllere aynı çıktığı için katlı oranlar kanunla uymaz.
İki tür atom var.
İki tür atom var.
Sadeleşme her bir.
C Dört sadeleşme.
Ç Üç haç.
4 Basit formülleri de birbirinden farklı.
O zaman dönüp ne diyorum?
Evet, bu benim konumum uyacaktır.
O zaman cevabımız.
Ç Yalnız üç.
İkinci soruya geldiğimizde ikinci soru arasında kitaplarda da çok göreceksiniz.
Denemelerde de gelebilir.
Bununla ilgili gerçek sınavda çok karşımıza çıkmasa da kanunlar.
Ama yine de denemelerde de kendimizi görmemiz gerekiyor.
Her türlü olayı da şu an kendimize hazırlamamız gerekir.
Şimdi hemen sonra da bakalım.
Demir ve kükürt elemanlarından oluşan iki bileşiğin içerdikleri demir ve kükürt elementlerin kütleleri grafikte verilmiştir.
Buna göre bilimci birleşin formülü.
Demir 2 sülfür ise ikinci bileşim formülü nedir?
Demiştik.
Şimdi bu ters bir soru için şöyle hafiften bir kaydırıyor Soru kısmını görmeyin, ne yapacağım?
Şöyle yapıyorum.
Birinci Birleşik.
Diyorum.
Sonra ikinci bileşik.
Bir tarafı demiri, bir tarafı küçüldü, bir tarafı da formül diyor.
Bir tablo oluşturuyorum kendimi.
Son notlar bile tabloyu dolduruyor.
Şimdi birinci bir eşikte.
Demirin kütlesi 7.
Şükür, dün kütlesi 4.
İkinci Birleşik de demirin kütlesi 7 şükür dün kütlesi alt.
Birinci bileşim formülü F.S.
İkinci bileşim formülü bilmiyorum p, ix seviye olarak yazılır.
Şimdi bu tarz sorularda soruları yaparken bileşikler de bulunan elementlerden birinin kütlelerini sabit tutmak zorundasınız.
Şimdi gelip diyorum ki bize şans eseri soru veriyor ve diyor ki demirler eşit.
Burada işim bitiyor mu?
Hayır.
Demirlerin sayısal olarak eşitse formülde de demirlerin eşit olması gerekir. Nasıl yapacağız peki onu?
Yapacağımız tek şey demirlerin eşit olabilmesi için.
Bu formülü X ile çarpılması lazım.
O zaman ne geldi burada?
Ve IX.
S, ix.
Burada zaten formülün var artık.
Demirlerin de sabit mi?
O zamanki kütlenin oranında.
X ve Y'yi bulabilirim.
4 bölü 6 eşittir.
Ix bölü Y saat eleştirdim.
Üç bölü, iki bölü üçten.
Ix.
Ikiye 3.
O da ne geliyor bize?
A seçeneği cevabımız geliyor.
B 2 ise üç.
Şimdi hiç benim çözüm beklemeden sizler anında çözeceksiniz bu soruyu.
Nasıl yapacağız?
Yine aynı mantık.
İlk şey demeçlerinden oluşan 2 bileşim içerdikleri eksi kütleleri tabloda veriliyor.
Birinci bileşim formülü verilmiş, ikinci bileşim formülü isteniyor.
Ben yazıyorum.
Hatta şöyle yapın tablo zaten verilmiş.
Biz bunun üzerinden devam.
1.
Bir de şeyin formülünü veriyor bana.
Neymiş?
Ix ikiye üç ikinci bileşim formülü.
Bilmiyorum x a y.b dedim.
Şimdi bu sefer ne sabit demiş.
Yenilerinin üzerinden gidebilirim ama ne edip formülde ki ikizler de eşit olmak zorunda.
Nasıl açıklayabilirim?
Birinci bileşiği A ile ikinci bileşiği ikiyle çarpa bilirim.
Oluşan birleşim iki a y.
3a.
İki AAA ye 2B.
Bu şekilde oluştu.
Şimdi denk mi artık?
İkizler her iki tarafta da tamam.
O zaman yapacağınız tek şey şimdi yeğlerim.
Denkleştirme.
Şöyle hafif bir aydır alım.
Hatta şöyle yazmayalım.
Aşağıda çok olmasına.
İşte Effects.
Kalemin İçinden Gibi Değişsin, Şöyle Alalım.
Diyorum ki hadi onu anlayalım.
12 bölü 16 eşittir üç bölü 2B.
Bunu da bunu sadece eleştirdi.
4.
Bununla bunu sadeleştirme, 8.
Bununla bunu sat eleştirdim.
1.
Böyle iken 1.
Böyle 2.
Eşittir A bölü B yani A'nın değeri.
1 Beynin değeri.
2 geliyorum.
İkinci birleşik lik formundaki yerine yazıyorum.
Ix.
Iki.
Ye 4 gittim.
Oluşturdum.
Formundaki yerine yazıyorum.
Sakın gidip buraya yazmayın.
Arkadaş oluşturdum.
Çarptım için oluşturduğum yere yazıyorum.
Direk.