Kimyanın Temel Kanunları Örnek Sorular Bölüm 1

Arkadaşlar.
Birinci sorumuza bakalım elinize bir denklem verilmiş.
Bu denkleme göre 65 gram çinko ve 340 gram gümüş nitratın artan siz tek kümesinden 216 gram gümüş ve en gram IX elde edilmektedir.
Buna göre hem formülü hem de EM değeri istenmiş.
Öncelikle bu formüllü bulalım.
Nasıl yapacaktık?
Tepkimeye giren atom sayısı, çıkan atom sesine eşit olmak zorunda.
Ne giriyorsa ondan çıkmak zorunda.
Bir tane çinko girmiş.
Giren çıkanlar da çinko yok.
O zaman ekstra bir tane çinko var.
2 tane gümüş girmiş, 2 tane gümüş çıkmış.
İki tane nitrat kökü girmiş.
Zaten çinkonun yükü artı iki çapraz da aldığınız anda ZN no üç iki olarak geldi.
Form gününüzü bulduk.
O yüzden hemen ne yapıyorum?
C şıkkını, D şıkkını bir de görebiliyorsunuz.
Şurada eş şıkkını ele ediyorum.
Hemen gitti.
Kaldı bize b ve aşk.
Şimdi buna göre yorum yapacağım.
Önce şu tepkimeye tekrar yazıyorum.
Çinko artı iki gümüş nitrat gönderdim.
Çinko nitrat mı?
Şöyle.
Artı 2 gümüş.
Şimdi bana farklı bir renk kalem alayım yazalım.
65 gram çinko, 340 gram gümüş nitrat da tepkimeye giriyor.
Bunun sonucunda en gram bileşimi artı 200, 16 gram da gümüş oluşturuyor.
Kütlenin korunumu yasası, tepkimeye giren bileşik deki bileşiklerin kütleleri toplamı çıkana eşit olmak zorundadır.
O zaman toplarsak 65 artı 340 405 eşittir.
Ama artı 200 16 karşı yaptık.
210 6'ya emek eşittir.
Buradan 100 89 olarak gelir.
O zaman cevabımız B seçeneğidir.
İkinci sorumuza geldiğimizde.
Yukarıda tek değiştirilmiş olarak verilen tepkime, harcanan ve oluşan maddelerin kütleleri yazılmıştı. Yargılardan buna göre yargılardan hangileri doğrudur?
Hemen kütlenin korunumu yasası 27 artı 120 eşittir.
Em artı 3'e ne geldi?
Buradan 147 eşittir em artı 3'ten em değerimiz buradan 144 olarak geldi.
2.
Yargı emin değerini vermiş 140 dörtlüğü doğru.
Şimdi ilk yine giren atom sayısı çıkana eşit olmak zorunda.
Bunu denk değiştirelim.
Ali büyüğüm 25, çıkanlar da görünmüyor.
O zaman içinde bir alüminyum var.
Üç tane sodyum girmiş.
Sodyumun çıkışı yok.
O zaman yapıda üç tane sodyum var.
Şunu da şöyle daha düzgün yazayım.
Bir de 3 tane oksijen giriyor.
3 tane de oksijeni çıkardık.
Birleşiminin formülü.
Evet doğrudur dedik.
Ağanın değeri 3'tür diyor.
Şimdi denkleştirme kısmında 3 tane hidrojen giriyor, 2 tane çıkmış.
Şimdi başına 3 demek yazarsak 6 tane çıkar üç.
Böyle iki şeklinde yazmamız gerekir de.
O yüzden anın değeri 3 değildir.
Cevabımız 1 ve 2 ile de seçeneğidir.
Üçüncü sorunuza geldiğimizde demin iki oksit bileşiği oluşurken elli altı gram demir, on altı gram oksijen ile tepkimeye giriyor.
Buna göre bu bileşiğin bileşimindeki elementlerin kütle c birleşme oranı, DC birleşme oranı bana neyi verirdi?
Bu tepkime de kimden kaç gram girdiğini onu zaten bize soru veriyor.
Elli altı gram demirden on altı ikramda oksijenden tepki mü giriyormuş?
Demir bölü oksijenin kütle acı birleşme oranı elli altı.
Böyle 16'da her tarafı sade eleştiriyorum sekize.
Bölüm 7 sekize.
Bölüm 2 7.
Böyle iki.
Benim kütle c birleşme oranı.
Yani cevabımız B seçeneği.
4'üncü sorumuza geldiğimizde. Ne demiş dördüncü soru bize.
Azot ve oksijen elementlerin den oluşan diğer azot monoksit bileşiğin kütlesi ile içerdiği azot kütlesi arasındaki değişim grafikte veriliyor.
Buna göre 28 gram azot ile 12 gram oksijenin tepkime sına en fazla kaç gram diğer azot monoksit bileşiği oluşur?
Şuraya bir yazalım.
En iki artı o iki tepkimeye girsin.
Bunun sonucunda.
Bir azot monoksit oluşsa bunun önündeki kas sayılar şimdiki bu tepme türlerinde işimize yaramayacak arkadaşlar.
Merak eden yazsanız da şu an için çok önemli değil.
Sonra gelelim altını dolduralım asıl kitlesini şu şu noktaya alabilirim.
Az jotun kütlesi.
7 bileşiğin kütlesi 10 1.
O zaman oksijene kaç gram kalıyor?
4 gram.
Bitti.
Bütün olayımız bizim için.
Şimdi gelelim yani baktım da 7 gram azot tam 4 gram oksijenden tepkimeye giriyor.
Buranın ozon kütle birleşim oranı nedir?
7 bölü 4 olarak alabiliriz.
Şimdi normal şartlar da buymuş.
Ama diyor ki ben 28 gram mazottan, 12 gram oksijenden kullanmak istiyorum.
Yapacak şey kütle.
C birleşme oranıyla verilen kütle der arasındaki kata bakacaksın.
7 ile 28 arasında 4 kat.
4'lü 12 arasında üç kat var.
Burada önemli olan sınırlayıcı bileşeni bulmaz.
Nasıl buluyorsun?
Katı küçük olan senin sınırlayıcı bileşenidir.
Ve işlemi sınırlayıcı bileşenin katına göre yapacaksın.
Yani yedi bölü dördü tekrar yazacaksın.
En başta bu sefer her iki tarafında üç katını alacaksın.
Yedi kere üç 21, dört kere üç, on ekip toplarsanız yirmi bir artı 12'den.
33 gram birleşik oluşu diyecek.
Yani cevabımız seçenek.