Hayatta Kalma Eğrileri

Hayatta kalma eğrileri bize popülasyonların  yaşlara göre hayatta kalma durumlarını   gösterir.
Temel olarak üç tip hayatta kalma  eğrisi vardır.
Tip bir hayatta kalma eğrisi   bireylerin genç ve ergin dönemlerde düşük ölüm  oranını gösteren yaşlı dönemlerde ise artmış   ölüm oranları ile birey sayısı hızla düşen  popülasyonlar için çizilir.
Yavru bakımı   ve az sayıda yavrulama bu tip eğrinin görüldüğü  popülasyonlarda karakteristiktir.
İnsan ve burada   gördüğümüz koyun gibi çoğu memelilerde tip bir  hayatta kalma eğrisi gözlenir.
Tip iki hayatta   kalma eğrisi her yaş için ölüm oranının sabit  olduğu popülasyonlarda çizilir.
Bazı kemirgenler,   kertenkele ve bitki türlerinde bu tip hayatta  kalma eğrisi görülür.
Tip üç eğrisi hayatın   erken döneminde bireylerin çoğunun ölümüyle  sonuçlanan eğri tipidir.
Bu tip hayat eğrisi   görülen popülasyonlarda çok sayıda yavrulama  eğilimi vardır.
Çoğu böceklerde, kelebeklerde   pek çok deniz omurgasızlarında ve  balıklarda görülen hayat eğrileri   bu tiptedir.
Bu ilk dönemi atlatıp hayatta  kalabilen yavrular için ölüm oranı azalır.
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
Popülasyon Ekolojisi 3 / 5
Hayatta Kalma Eğrileri
Hayatta Kalma Eğrileri