İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Popülasyon Ekolojisi Örnek Sorular

Bir popülasyonun büyüme hızı yukarıda verilen grafikler den hangilerine bağlı olarak belirlenebilir.
Grafikleri inceleyelim.
Birinci grafikte zamana bağlı olarak birey sayısının arttığını görüyoruz.
Bu durum bize büyüme hızı hakkında bir fikir verebilir.
Bireylerin boy uzunluğu ve bireylerin vücut ağırlığında da artış gözlenmiş.
Bunlara bakarak büyüme hızı hakkında bir yorum yapamayız.
Cevabımız Aşık'ı.
Yandaki grafik farklılığı 3.
Popülasyonun sıcaklığı olan toleransları nı göstermektedir.
Buna göre.
Ifadelerinden hangileri doğrudur?
Burada aa b ve c popülasyonları nı görüyoruz.
Şimdi öncül lere bakalım.
B popülasyonu a ve c popülasyonları na göre sıcaklık değişimlerine daha iyi uyum sağlar.
B popülasyonunun yaşayabildiği sıcaklık aralığı şu şekilde.
Yani oldukça geniş bir aralık a popülasyonunun ki bu şekilde.
C Seninki de bu kadar bu durumda birinci öncül doğrudur.
C Popülasyonunun yüksek sıcaklığa toleransı.
A Popülasyon ondan daha azdır.
Tolerans demek dayanıklılık demektir.
C Popülasyonu 25 ile 35 santigrat derece arasında yaşayabilir.
Ken A popülasyonu 5 ile 15 santigrat derece arasında yaşayabiliyor.
E O zaman C daha dayanıklıdır.
Yani bu yanlış her üç popülasyonun uyum sağladığı optimum sıcaklık derecesi farklıdır.
Optimum sıcaklık en iyi gelişim gösterdikleri sıcaklık dır.
Yani bu A popülasyonu için 10 santigrat derece.
B popülasyonu için yirmi santigrat derece.
C popülasyonu için 30 santigrat derecedir.
O zaman üçüncü öncül de doğrudur.
Cevabımız beş şıkkı.
Bir hayvan popülasyonunun birey sayısında meydana gelen dalgalanmalar aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Bu grafikten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
Aşkın'a bakalım.
Dördüncü zaman aralığında taşıma kapasitesine ulaşmış olabilir.
Dördüncü zaman aralığında belirli bir süreden sonra birey sayısında azalış görüyoruz.
Artık popülasyon taşıma kapasitesine ulaştığı için daha sonrasında da azalmaya başlamış olabilir.
6'ncı zaman aralığında doğum ölüm oranı sabit olabilir.
Bakalım birey sayısında bir denge var.
O zaman bu çıkarımı da yapabiliriz.
İkinci zaman aralığında çevre direnci maksimum odur.
Buradaki bütün aralıklarda çevre direnci vardır.
Ancak birey sayısının en fazla olduğu yerde çevre direnci maksimum dur deriz.
Yani dördüncü zaman aralığı için bunu söyleye bilirdik.
Ancak ikinci zaman aralığında maksimum dur dersek yanlış olur.
Cevabı bulduk ama diğer ışıklara da bakalım.
Dördüncü zaman aralığının sonunda ölüm oranı yükselmiştir.
Evet, dördüncü zaman aralığının sonunda birey sayısı azalıyor.
Bu durumda ölümler olabilir.
Üçüncü zaman aralığında doğum oranı artmıştır.
Üçüncü zaman aralığında daha birey sayısında bir artış görüyorum.
O zaman şıkkı da doğru olabilir.
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
Popülasyon Ekolojisi 5 / 5
Popülasyon Ekolojisi Örnek Sorular
Popülasyon Ekolojisi Örnek Sorular