Popülasyon Dinamikleri

Belirli bir yaşam alanında bulunan tek  bir türe ait bireylerin meydana getirdiği   topluluğa popülasyon denir.
Fethiye'deki kardelen  çiçekleri, Kırklareli'ndeki meşe palamutları,   Nazik Gölü'ndeki alabalıklar popülasyona örnek  verilebilir.
Ancak Fethiye'deki çiçekler deseydi   bu popülasyon örneği olmazdı.
Dediğim gibi  bu topluluğun aynı türden oluşması gerekiyor.   Popülasyonların büyüklüğü sabit değildir.  Sahip olduğu birey sayısı ve biyokütlesi   zaman içinde değişim gösterir.
Popülasyonda  zaman içindeki değişimler üzerine etkili   faktörler popülasyon dinamiği olarak adlandırılır.  Popülasyonun yoğunluğu, bireylerin dağılımı,   popülasyonun büyüklüğü ve yaş dağılımı popülasyon  dinamiğinin konusudur.
Belli bir zaman diliminde   birim alan veya hacimdeki birey sayısı bize  popülasyon yoğunluğu hakkında bilgi verir.   Örneğin bir mililitre kandaki bakteri sayısı,  longoz ormanlarında ki metrekareye düşen akçaağaç   sayısı o türlerin o zaman dilimindeki popülasyon  yoğunluğu hakkında bize veri sağlar.
Yaşam alanı   sınırları içinde tüm bireylerin sayılabilmesi  hem makro hem mikro canlılar için çok zor bir   durumdur.
Bu yüzden bazı örnekleme teknikleri  kullanılmaktadır.
Popülasyonun yayılış gösterdiği   alanlardan seçilen örnekleme alanlarını  kullanma, işaretleme yapma ve tek tek   sayma bu tekniklerden birkaçıdır.
Doğum ve ölüm  olayları, içeriye veya dışarıya gerçekleşen   göçler popülasyon yoğunluğunu etkiler.
Bu veriler  birlikte değerlendirildiğinde popülasyon büyüklüğü   belirlenir.
Yani popülasyon büyüklüğü, belirli  bir zaman diliminde popülasyonu oluşturan birey   sayısıdır.
Popülasyon büyüklüğündeki değişiklik  doğum sayısı ve içe göçlerden, ölüm sayısı ve dışa   göçlerin çıkartılması ile bulunur.
Bunları A B C  olarak harflendirdim.
Eğer B C'den büyük olursa   popülasyon büyür, C B'den büyük olursa popülasyon  küçülür, eşitlik olursa popülasyon dengede kalır.   Belli bir coğrafik alana yerleşmiş olan  popülasyonlarda popülasyonun bulundurabileceği   en fazla birey sayısına taşıma kapasitesi denir.  Doğal hayatta popülasyonlar taşıma kapasitesini   aşamaz.
Çünkü çevre direnci popülasyonun  büyümesini sınırlandırır.
Popülasyonun   bulunduğu ortamdaki avcı sayısı, ısı, ışık,  nem ve besin gibi kaynak sıkıntısı, rekabet,   parazitler ve hastalıklar gibi faktörler çevre  direncini oluşturur.
Popülasyonlardaki birey   sayısı taşıma kapasitesine yaklaştıkça artan çevre  direnci nedeniyle popülasyon büyüklüğü belirli   sınırlar arasında kalır.
Yani popülasyonun  birey sayısı taşıma kapasitesinin altında   iken popülasyonun büyüme hızı yüksektir.
Çevre  direnci olmayan laboratuvar koşullarındaki bir   bakteri 20 dakikada bir bölünür.
Bakteriler  bu şekilde çoğalmaya devam etseydi bir buçuk   günde tüm dünyayı kaplayacak kadar alana  yayılırdı.
Yapay koşullarda ortam canlının   ihtiyacına ve özelliklerine göre ayarlandığı  için popülasyon taşıma kapasitesini aşabilir.   Balık üretme çiftlikleri ve milli parklarda bu  durum gözlemlenebilir.
Popülasyonların coğrafik   sınırları içerisinde bireylerin yerleşme biçimi  popülasyonun dağılımını oluşturur.
Çevre ve   kaynakların homojen dağılım göstermemesi, bireyin  içgüdüsel davranışları gibi sebeplerle popülasyonu   oluşturan bireyler zaman zaman gruplar,  sürüler oluşturabilir.
Sıcaklık, nem, rüzgar   gibi çevresel faktörler de dağılım modellerinin  oluşmasında etkilidir.
Popülasyonlarda başlıca   üç tip dağılım şekli görülür.
Kümeli dağılım  popülasyonlarda en yaygın görülen dağılım   biçimidir.
Popülasyonu oluşturan bireyler  belirli alanlarda kümelenirler.
Bitkilerde   genellikle çevre koşullarının, toprak yapısının  çimlenme ve gelişmeye uygun olduğu alanlarda   kümelenme görülür.
Deniz yıldızları kolay besin  bulup çiftleşebildiği gelgit havuzlarında grup   oluşturabilir.
Sürü içindeki bireyler grup  oluşturarak avlanma, beslenme, savunmada   kolaylık sağlarken gereksinimlerin karşılandığı  çevreden yararlanım oranını da arttırır.   Şimdi gelelim düzenli tekdüze dağılıma.
Zorlayıcı  çevresel şartlarda bireyler arasında yetersiz   kaynaklar için rekabet söz konusu olduğunda  görülen dağılım biçimidir.
Alan savunması,   besin ve çiftleşme gibi rekabet durumlarında  ortaya çıkar.
Bireyler birbirlerine nispeten   eşit uzaklıkta bulunurlar.
Bu dağılım yaygın  görülen bir dağılım şekli değildir.
Dağılımda   bireyler birbirini doğrudan etkiler.
Örneğin  bazı bitkiler kısıtlı olan kaynaklar için rekabet   ettikleri bireylerin çimlenmesini ve gelişip  büyümesini engelleyen kimyasallar salgılar.   Böylece kendilerine yaşam alanı yaratır.
Kral  penguenlerindeki ve sedir ormanlarındaki sedir   ağaçlarının dağılımı düzenli dağılıma örnektir.  Son olarak rastgele dağılımı konuşalım.   popülasyondaki her bir bireyin pozisyonu diğer  bireylerden bağımsızdır.
Genellikle fiziksel   ve kimyasal faktörlerin etkisiyle yaşam  alanında canlının nispeten sabit dağılım   gösterdiği durumlarda görülür.
Bu tür dağılımlar  bireylerin birbirini çekme veya uzaklaştırma   gibi etkileşimin olmadığı durumlarda ortaya  çıkar.
Örneğin rüzgarla tozlaşmanın görüldüğü   karahindiba gibi bitkilerde tozlaşma dönemi  olan bahar aylarında rastgele dağılım görülür.   Bu dağılım tipi doğada çok nadirdir.
Papatya  ve kaktüslerde de rastgele dağılım gözlenir.
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
Popülasyon Ekolojisi 1 / 5
Popülasyon Dinamikleri
Popülasyon Dinamikleri