Bağıl Hareket Örnek Sorular

Bağıl hareket sorularımız şu şekilde.
İlk sorumuz güney yönünde ve hızı ile giden K.
Aracı Batı yönünde ve hızı ile giden batı yönünde ve hızı ile giden L aracına göre hangi yönde, kaç ve eder?
Tabii ki K'nın hızını soruyoruz ama kime göre?
Lee'ye göre?
O halde genellikle göre kelimesinden önceki kişi gözlemci dir.
Ve ben şunu yapmanız istiyorum analitik düzlemi tekrardan şuraya çiziyorum.
Vektörleri sırt sırta getiriyorum.
Orijinli ile batı yönünde ve hızıyla gidiyordu.
K güney yönünde, güney yönünde ve hızıyla gidiyor.
Bana diyor ki soruda Lee'ye göre gözlemciliği olduğuna göre şu açı 90 derece.
Gözlemciden gözlerinle 1 tane ok çiziyorum.
İşte bu vektör bağıl hareket bağıl hız ve sektörünüz olmuş oluyor.
O halde Lee'ye göre.
K'nın hızı şöyle yazıyorum bakınız.
Kanın LG'ye göre hızı diyorum.
Bu artık bağladığımız ne oldu?
Bu ve bu veya 90 derece gibi ağzımızın değeri ve kökü oldu.
O halde ve kök ile hangi yönde gidiyor?
Yürüyormuş.
Güneye doğru.
Yani yapmanız gereken vektörleri sırt sırta getirip gözlemciden gözlerine bir tane vektör çizdiniz de bağıl hızınızı bulmuş olursunuz.
Bir sonraki sorumuz nehir problemleriyle ilgili.
Suya göre hızı şekildeki gibi olan ilk yüzücüsü karşı kıyıya k notasına çıkıyor.
Hemen bunu çözüm diyelim.
Eğer akıntı olmasaydı.
Bu yüzüğü karşıya şu noktadan çıkacaktı.
Peki bu ilk yürüyüşünün düşey hızını ve yatay hızını şöyle beklersek, eksiye koordinatı da bakın.
Düşey hızı iki birim çıktı.
Peki burası kaç birimlik yol?
Dört birim.
O zaman iki birimlik hız gibi düşünürsek, düşey hızını iki hamlede karşı kıyıya çıkar.
Bakınız iki hamlede bakın, bir iki hamlede karşı ve o halde bizi akıntıda iki hamlede buraya attığına göre, akıntıyı şöyle düşünebiliriz İlk s'in ucuna, akıntıyı eklediğinizde.
Yere göre hızımızı bulmuş oluruz ve kanaldan çıkarız.
Bu zaman akıntı hızımız yere göre 1 birim.
Bu sefer bana diyor ki K noktasından çıktığına göre yere göre hızlı verilen yine yüzücünün karşı kıyıya nereden çıkar?
Yani bu soru size şöyle bir uyanıklık yapıyor. Hemen Y Yüzyüze bakın.
Y Yüzücüsü buydu.
Akıntı bir birim ekleyin, karşı kıyıya nerede çıkıyorsunuz?
P noktasına deyip geçin diye bekliyor.
Ama cevap bu değil.
Bu yanlış cevap.
Çünkü şurada size bir şey söylemiş.
Yere göre hız zaten akıntı hız eklenmiş demektir.
Yere göre hız.
O yüzden kanal dan giren yüzücü karşı kıyıya direk l noktasından çıkar.
Eğer ki suya göre girdiği hızı söylemiş olsaydı o zaman p noktasıydı.
Ama dikkat.
Zaten yere göre hızı bulmuş bizim akıntıyı dahi bulmamıza, Leyen'in hareketini dahi incelememizi, ilk yüzücünün, hareketin dahi incelememize gerek yoktu.
Ösym bazen bize sorun içinde çözümü aslında veriyor.
Peki bir sonraki sorumuz yine nehir problemiyle alakalı.
Bu sefer yüzücünün bana hız vektörün büyüklüğünü vermemiş.
Bakın dikkatli okuyoruz.
K doğrultusunda suya göre hızı, suya göre hızı ama neyi doğrultusunda veriyor?
O halde çıkmak istediği nokta karışık diye k noktası.
Peki ne yapmış yüzücü L noktasından karşı?
Kayıcı 3.
Buna göre suya göre, yere göre ve akıntı hızını kıyaslayıp, O zaman ben şöyle diyorum bakınız kanalda 30'a çıkıyorum ya.
Biraz kalemizi rengini koyu ulaştıralım.
Farklı bir renk de şuradan girdiğinde eğer hiç akıntı olmasaydı Week dönüşü şöyle gösterir karşı kıyıya şuradan çıkacaktır.
Fakat bir akıntı bize temas ettiği için bakınız şu suya göre hızlı oldu.
Akıntı bana temas etti.
Ben karşı kıyıya l çıktım.
Bu da yere göre hızımız olmuş oldu.
O halde suya göre hızımızı da bakacak olursak 1 cinsinden ikiye, bir, iki, üç, dört, ikiye dört.
Yani iki kök beş birim şiddetinde.
Buraya baktığımızda iki, dört, iki kök beş şiddetinde.
Bu bir, iki, üç, dört birim şiddetinde.
O halde hepsinin karesini aldığınızda kıyaslamak için iki kök beş 20'dir, dörtte on altıdır.
O halde suya göre hızımız yere göre hıza eşittir ve akıntı dan daha büyüktür.
Burada kızlarımızın büyüklüğü ne yaptık kıyas almış olduk.
Kuvvet ve Hareket
Bağıl Hareket 4 / 4
Bağıl Hareket Örnek Sorular
Bağıl Hareket Örnek Sorular