Bir Boyutta Esnek Çarpışma

İtme- Momentum ünitesi kapsamında çarpışmalar  konusuna bakalım.
Bu çarpışmalara baktığımızda   bir boyutta ve iki boyutta inceleyeceğiz  ama aynı zamanda esnek ve esnek olmayan   olarak inceleyeceğiz.
Esnek çarpışma ne demek?
  Cisimler birbirlerine doğru hareket ederken   çarpıştıktan sonra ayrılmalarını ifade ediyor.  Yani çarpışma öncesinde bu şekilde olan iki tane   cisim çarpışma sonrasında ne yapıyor?
Farklı  yönlerde yollarına devam ediyorlar.
İşte biz   buna esnek çarpışma diyoruz.
Şimdi buraya  baktığımızda esnek çarpışma da neye dikkat   edeceğiz?
Esnek çarpışmada momentumun korunduğunu  söyleyeceğiz.
Esnek çarpışmada momentum korunur.   Başka ne korunur?
Kinetik enerji korunur.
Bir  de enerji korunumundan bahsetmiş olacağız.
Peki,   momentum nasıl bir büyüklüktü?
Momentum vektörel  bir büyüklüktür.
E o zaman bu ifadeleri yazarken   şöyle söyleyeceğiz: Momentum korunumu gereği  momentum korunumu gereği şimdi denklemimizi   yazalım.
Buraya baktığımızda sağa doğru hareket  için pozitif yön, sola doğru hareket için negatif   yön yine çarpışma sonrasında da buraya pozitif  yön burayı da negatif yön olarak ifade edeceğim.   Her zaman şunu söyleyeceğiz: İlk momentum son  momentuma eşit olmak zorunda.
Yani çarpışma   öncesindeki toplam momentum çarpışma sonrasındaki  toplam momentuma eşit olacak.
Neden?
Çünkü   momentum korunuyor.
O zaman yazarsam şöyle: Toplam  ilk momentum eşittir diyorum,toplam son momentum   olmak durumunda.
Bu şekilde ifade ediyoruz.  Peki, bunu yazarken nasıl yazacağım?
Ne diyorum   burasının momentumuna P1 artı şurası P2 eşittir  diyorum, P1' artı burası P2' .
Tabii burada   momentum nasıl bir büyüklüktü?
Yine söylüyorum.  Vektörel bir büyüklüktü.
O yüzden nasıl işlem   yapmamız lazım.
Vektörel bir işlem yapmamız  lazım.
Örneğin m1 kütleli cisim sağ tarafa doğru   hareket ettiği için pozitif yön alıyorum.
m1.V1  yazıyorum.
Peki, ikinci kütle ikinci cismimiz   sol tarafa doğru hareket ediyor.
-m2.V2 yazıyorum.  Eşittir diyoruz.
Buraya baktığımda negatif yönde   -m1.V1' artı diyorum.
Neden?
Çünkü ikinci cismim  sağ tarafa doğru pozitif yönde hareket ediyor.   Buraya da m2.V2' diye yazmış oluyorum.
Peki,  enerji korunumu bize ne yaptıracak?
Şimdi enerji   korunumuna bakalım.
Enerji korunumu, şu şekilde  yazacağız.
Nasıl ifade ediyorduk?
Kinetik enerjiyi   "1/2.m.V² " yazıyorduk.
Ne diyeceğim?
Yine toplam  ilk enerji, toplam son enerjimi ne olmak zorunda?
   Eşit olmak zorunda.
İlk durumdaki enerjimi  yazıyorum.
"1/2.m.V1² +1/2.m.V2² = 1/2.m.V1'²   +1/2.m.V2'²" Evet, burada enerji konumunu yazdım.  Peki, ben bu iki denklemi kullanarak yani ben   buraya birinci denklem burada ikinci denklem  demiş olayım.
Bu iki denklemi kullanarak hız   korunumu yazabiliyorum.
Bunu nasıl yazıyorum?
Şu  şekilde yine hız vektörel olduğu için "V1 + V1'"   ama nasıl işlem yapacaksınız?
Vetörel  işlem yapmanız gerektiğini unutmayın.   Eşittir diyorum, " V2 +V2' "diye ifade ediyoruz  ve şu şekilde bir denklem elde ediyoruz.
Tabii,   bu nerede geçerli esnek çarpışma da geçerli  olmuş oluyor.Burayı devam ettikten sonra   bazı özel durumlardan bahsedeceğim.
İki tane  eşit kütleli cisim var.
Birisi V1 hızıyla   gelmiş olsun.
Diğeri de V2 hızıyla gelmiş  olsun.
Buraya baktığımızda şunu söyleyeceğiz:   Eğer çarpışan cisimlerin kütleleri birbirine  eşitse bu cisimler hızlarını birbirlerine aktarır.   Yani baktığımızda ikinci durum şurası olmuş olsun.  Bu çarpışma sonrasında birinci cisim V2 hızıyla ikinci   cisimde ve V1 hareket etmiş olacak.
İkinci  özel duruma baktığımızda, buraya baktığımızda, m1.V1   yani birinci cismin momentumu  m2.
V2 ikinci cismin momentumuna eşit   büyüklükte ise eşit büyüklükte ve zıt yönde ise  yani bu iki cismin momentumu toplamı sıfır   ise ne söyleyeceğiz?
Bu ikisi de aynı kütlede  olmalarıyla geldikleri hızlarla geri dönerler.   Yani V1 hızıyla geldiyse bu cisim aynı kütlede  yine V1 hızıyla bu da V2 hızıyla hareket   etmiş olacak.
Ne oldu?
Yine momentumları aynı  oldu.
Bakın eşit momentumlarla geri dönmüş   oldular.
"Eşit büyüklükteki momentumlarla  geri dönmüş oldular "diye ifade edeceğiz.