İtme Momentum İlişkisi ve Grafikler

İtme ve Momentum İlişkisi!
Biliyorsunuz ki bir  ismi net kuvvet etki ettiğinde cisim ivmeli   hareket yapıyordu.
Yani Newton'un temel yasası  gereği nasıl ifade ediyordu?
Kuvvet eşittir   kütle çarpı ivme olarak yazıyorduk.
Şimdi buraya  baktığımızda ivmeyi nasıl ifade ediyorduk?
İvmeyi   de birim zamandaki hız değişimi olarak ifade  ediyorduk.
Yani ΔV / ΔT olarak.
Şimdi ben buraya   ivme yerine hız değişimi bölü zaman yazdığımda  yani kuvvet eşittir kütle çarpı birim zamandaki   hız değişimi olan ivmeyi şu şekilde yazdığımda  buradaki zaman çarpanını kuvvetin yanına yani   kuvvet çarpı ΔT eşittir kütle çarpı ΔV olacak.  Şimdi buraya baktığımızda ne görüyoruz?
Burada   F.ΔT'nin itmeyi ifade ettiğini m.ΔV 'nin de  momentum değişimini ifade ettiğini görüyorum.   Yani burada itme momentum değişimine eşittir  diye ifade ediyorum.
Peki kinetik enerji momentum   ilişkisi nasıl?
Öteleme kinetik enerjinin  büyüklüğünü nasıl yazıyorduk?
Kinetik enerji   eşittir Ek=1/2mv^2 yazıyorduk.
Peki ben buraya  bir kütle ile çarpıp kütleye bölsem ne olur?
   Şu şekilde m^2V^2/2m olarak ifade ederiz.
Peki  m.V çarpanı neydi?
m.V çarpanı momentum   büyüklüğünü veriyordu öyle değil mi?
O zaman  kinetik enerji yazmak istediğimde m²V² kavramı momentumun karesi olacak bölü  momentum ilişkisi bu şekilde modellenir.
Peki grafiklere bakmak istediğimde şöyle   grafiklere bakalım.
Kuvvet zaman grafiği momentum  zaman ve momentum hız grafiğine bakalım.
Şöyle   işte t kadar zamanda F kadar  kuvvet uygulamış olalım şurası.
Bir de   şuraya da işte t kadar zamanda da F2 kuvvetini uygulamış olalım diyelim.
Buraya   baktığımda kuvvet zaman grafiğinin altındaki alan  bana neyi verir?
Cisme etki eden net itmeyi verir.
Yani bakın şurası nedir?
F1.t şu  alanın büyüklüğü nedir?
Burası da F2.t ama   kuvvetin yönünden dolayı buraya nasıl ifade  edeceğim eksi olarak ifade edeceğim.
O zaman   kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan  bu alan bize neyi veriyor?
Net itmeyi veriyor.   ve bu itme neye eşit oluyor arkadaşlar?
Momentum  değişimine ve momentum değişimi olarak ifade   ediyoruz.
O zaman yazmak istediğimizde nasıl  yazacağım?
Net itme eşittir I1 -I2.
Yani   bu şekle göre bu şekilde ifade ediyorum.
Bu da  momentum değişimini büyüklüğüne eşit olmuş olacak.   Peki momentum zaman grafiğine baktığımızda  momentum zaman grafiğinin altındaki alan bize neyi   verecek?
Ona bakalım.
Şu şekilde çiziyorum.
Eğimine bakalım.
Momentum zaman grafiğini çizdim.
Şurası   α kadar eğim yapmış olsun ya başlangıçta sıfır  olan momentumu en son P son şurası olmuş olsun.   Ne kadar sürede?
t kadar sürede.
Ben bu grafiğin  eğimine bakmak istediğimde ne söyleyeceğiz?
Eğim neydi?
Tanjant α'ydı.
Tanjant α ne demek?
Karşı bölü komşu.
Karşında   kim var?
Karşısında ΔP var bakın şöyle  ΔP.
Peki komşusunda kim var?
Komşusunda da   geçen süre, t kadar.
O zaman ben burada ΔP/Δt nasıl yazarım.
Bakın   hatırlayalım.
ΔP neydi?
İtmeyi eşittir.
Yani  F.t'ye.
O zaman ben t'yi buraya attığımda   kim kalıyor eşitliğin diğer tarafında?
Kuvvet  kalıyor.
Yani bu eğim bana kimi veriyor?
Kuvveti   veriyor.
Cisme uygulanan kuvveti ifade ediyor diye  söyleyeceğim.
Momentum hız grafiğine bakalım.   Momentum zaman grafiğinin eğimi  bize kuvveti verir diye şöyle gösterelim.   Momentum hız grafiğine bakalım.
Momentum  hız grafiğine baktığımda PV diye yazıyorum.
Mesela şöyle   şu noktada P1 kadar bir momentum uygulansın daha  sonra ne kadar şurası da P2 kadar momentuma gelmiş olsun.
Ne kadar hızla?
V kadar hızla.  Buraya baktığımızda hemen eğimine bakıyorum yine.   Şurası α kadar olsun.
Bu eğim yine tanjant α karşı bölü komşu.
Karşında kim var?
P2-P1 yani momentum değişimi var.
Komşusu kim?
Yatayda  hızı görüyorum.
Momentum değişimi bölü hız.
Evet   şimdi yazalım momentum değişimi neydi?
m çarpı momentum değişimi m.ΔV demektir.
Öyle   değil mi?
O zaman ben bu ΔV'yi buraya attığımda  kim kalıyor burada?
Kütle kalıyor.
O zaman ne diyeceğim?
   Momentum değişimi bölü hız bize neyi veriyor?
  Kütleyi veriyor.
Yani bakın eğim zaten sabit.
Bize   bir sabiti vermiş oluyor.
O zaman momentum hızın  eğimi kütleyi verir diye ifade ederim.