İki Boyutta Esnek Çarpışma

İki boyutta çarpışma ile konumuza devam  ediyoruz.
Önce iki boyutta çarpışmada esnek   çarpışmadan bahsedelim.
Buraya baktığımızda  şekilde ne yapmışız?
m1 kütleli, V1 hızıyla   hareket eden cisim durgun haldeki m2 kütleli cisme  merkezi olmayan esnek çarpışma yapıyor.
Şimdi bu   yaptığı çarpışma sonrasında yatay doğrultuda m2  kütleli cisim yatayla alfa derecesi, m1 kütleli   cisimde yatayla beta açısı yapacak şekilde ne  yapmış?
Saçılmış diye görüyorum.
Şimdi buraya   baktığımızda biz ne söylemiştik?
Esnek çarpışma  için momentum ne yapıyordu?
Momentum korunuyordu.   O zaman momentum korunumundan bahsedeceğiz  ve kim korunuyordu esnek çarpışmada?
Enerji   korunuyordu ve enerji korunumundan bahsedeceğiz  ama buraya baktığımızda nasıl bir durum var?
   İki boyutta bir durum var.
Yani hem yatay  eksene bakacağım hem de düşey eksene bakmak   durumundayım.
O zaman baktığımızda çarpışma öncesi  ve çarpışma sonrası toplam momentumun korunduğunu   ama hem yatayda hem dikeyde ayrı ayrı ele almam  gerektiğinden bahsedeceğim.
Şimdi buraya bakalım.   Yataydaki momentum korunumuna bakalım önce.
Yatay  doğrultudaki momentum korunumu, momentum korunumu.   Şimdi bunu yazmak istediğimizde nasıl yazarız?
  Çarpışma öncesi neresi olmuş oluyor?
Çarpışma   öncesi şurası olmuş oluyor.
Hadi, çarpışma  öncesindeki momentum bir yazalım.
Neydi?
İlk   momentum son momentuma ne olmak zorunda.
Eşit  olmak zorunda.
Öyle değil mi?
İlk momentumu   yazmak istediğimde burası ne?
m1.
V1 artı diyorum,  burası m2.V2.
Tabii, durgun halde olduğu için hızı   sıfır anıda.
Şurası sıfır çıkmış oluyor.
Eşittir  diyorum, şimdi buranın yatay momentumunu alacağım.   Bakın, buranın yatay momentumunun büyüklüğü m2.V2'  değil mi?
Açı kaç?
Alfa kadar.
Çarpı diyorum.
Ne   diyeceğiz?
Cosα o zaman son durumda "m2.V2.
Cosα"  yazıyorum.
Artık, yine buraya baktığımızda yatayla   ne kadar açı yapmış?
Beta kadar "m1.V1'.Cosβ"  olarak ifade edeceğim.
Artı dedim "m1.V1'.Cosβ"   olarak ifade etmiş oluyorum.
Yine burada nasıl  işlem yapıyoruz?
Vektörel işlem yapıyoruz.
Peki,   düşeyde momentum korunumunu nasıl yazacağım?
  Düşey momentum korunumunu da şuraya yazalım.   Düşey momentum korunumu.
Buraya baktığımızda  ne söyleyeceğim?
Düşeyde ilk durumda,   düşeyde momentum var mı burada?
Yok.
Yatayda var  değil mi?
O yüzden ilk momentumu için düşey durum,   ilk momentum için y ekseni için sıfır yazıyorum.  Çarpışma öncesinde y ekseninde momentum yok.   Çarpışma sonrasında var mı?
Evet, bakın şurası  "m2.V2'.Sinα".
Burada da "m2.V2'.
Sinβ" olarak   ifade ediyoruz.
Buraya baktığımızda yukarı  yönü pozitif yön, aşağı yönü de negatif yön   olarak ifade ettiğimde momentum korunumu gereği  ne yazacağım?
"m2.V2'.Sinα" eksi diyorum.
Neden?
   Çünkü düşeyde eksi yönde "m2.V2'.Sinβ" olarak  ifade ediyorum.
Hem yataydaki momentuma baktım.   Hem düşeydeki momentum korunumunu ifade etmiş  oldum.
Peki, enerji korunumu nasıl yazıyoruz?
   Enerji korunumunu yazarken de şu şekilde ifade  ediyoruz: Şuraya yazalım.
Enerji korunumu,   yine ilk durumdaki toplam kinetik enerji son  durumdaki toplam kinetik enerjiye ne olmak   zorunda?
Eşit olmak zorunda.
Yazalım.
Buraya  baktığımda "1/2.m1.V1²" +" 1/2.
m2.V2²"=   "1/2.m1.V1'²" +" 1/2.
m2.V2'²"olarak  enerji korunumunu ifade etmiş olacağız.