Katılar Örnek Sorular

Birinci sorumuza bakalım kıtalar ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur?
Belirgin geometrik şekli olan katılarak yemek, tuzlu ve şeker örnek olarak verilebilir.
Evet, doğrudur.
Çam, aztek tereyağı amorf katılar dadır.
Evet, ikinci yargımız da doğdu.
Üçüncü yurdumuzda yapılarındaki atom ya da moleküller düzensiz bir şekilde istiflenmiş olan katılar kristal katılar dır demiş.
Hayır, amorf katı vardır bunlar.
Bu nedenle üçüncü yargımız yanlış cevabımız 1 ve 2 net de seçeneğidir.
İkinci sorumuza baktığımızda kristal katlar ile amorf katlar arasındaki farklar verilenlerden hangileri olabilir?
Belirli erime noktasını olup olmaması, yapılarındaki taneciklerin düzenli çizilip dizilmesi doğru kabul edilebilir.
Sert ya da sıkıştırılan baz olup olmaması kristal ya da mor katılar için bir fark temsil etmez.
Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 ile de seçenektir.
Üçüncü sorumuza baktığımızda dövülerek ya da çekilerek eter ve lav haline getirebilen yapısında bundan elektronlar serbestçe hareket ettiğinde su ve elektrik kulaç ile atabilen katı türüne aşağıdakilerden hangisi örnek verebilir?
Bu 1 metrelik bağın tanımıdır aslında.
Magnezyum klorür bir yöneliktir.
O yüzden gitti.
Elmas karbon toplarından biridir.
Kovalent yapılar karşın boksit iyonik katı vardır.
Çinko, metal ve metalik bağ temsil ettiğinden b seçeneğimiz cevabımız azdır.
Aşağıdakilerden hangisi?
Türü yanlış verilmiş.
Bu kağıtlardan hangisini türü yanlış verilmiştir demiş.
Bu moleküler bir katıdır.
Doğru grafit, kovalent bir katıdır.
Doğru kuvars kovalent bir katıdır.
Yanlış yani moleküler dediği için.
Yanlış gümüş metalik doğru sag, horoz, molekül moleküler bir katıyor.
Örnektir.
Doğru.