Katılar ve Özellikleri Bölüm 2

Herkese merhabalar arkadaşlar.
Bugünkü videomuzda  kristal katılardan bahsedeceğiz.
Bunlardan   birincisi iyonik katılar.
Anyon ve katyonları  bir arada tutan elektrostatik çekim kuvvetiyle   oluşturdukları iyonik bağlı bileşiklere iyonik  katılar denir.
Sodyum klorür, magnezyum oksit,   çinko sülfür gibi katılar iyonik katılara örnek  verilebilir.
İyonik katıların bağ yapıları sağlam,   erime ve kaynama sıcaklıkları oldukça  da yüksektir.
Genelde serttirler.   Katı halde elektriği iletmezler ama sulu  çözeltileri ve sıvıları elektriği iletir.   Kovalent katılara geldiğimizde, kovalent  katılarda atomlar üç boyutlu bir ağ örgüsü içinde yer alırlar.
Bu ağ örgüsü maddenin  erime ve kaynama noktasının yüksek olmasına   sebep olur arkadaşlar.
Atomları bir arada  tutan --burada isminden de geleceği gibi--   kuvvetimiz kovalent bağdır.
Grafit,  elmas, kuartz bu kovalent katılara   örnek olarak verilebilir.
Bir  sonraki videomuzda görüşmek üzere.
Maddenin Hâlleri
Katılar 2 / 4
Katılar ve Özellikleri Bölüm 2
Katılar ve Özellikleri Bölüm 2