Katılar ve Özellikleri Bölüm 3

Herkese merhabalar arkadaşlar, bugünkü  videomuzda kristal katıların başlıkları olan   moleküler katılar ve metalik katılardan  bahsedeceğiz.
Moleküler kristaller,   Van Der Waals Kuvvetleri veya hidrojen bağları  tarafından bir arada tutulan moleküllerden   oluşur.
Moleküler kristalleri bir arada  tutan kuvvetler zayıf etkileşimlerdir.
İyot, fosfor, kükürt, katı karbondioksit,  naftalin, üre gibi katılar örnek verilebilir.   Metalik katılara geldiğimizde metal  iyonlarının kristal örgüde serbest dolaşan   elektronların oluşturduğu negatif yük bulutu  ile yani elektron bulutu ile ya da elektron   denizi ile etkileşimi sonucu oluşan bağlara  metalik bağ, katıya da metalik katı denir.   Elektron hareketi katının tel ve levha haline  gelmesi, elektriği iletmesini sağlar.
Çinko, gümüş,   bakır gibi katılar örnek verilebilir.  Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Maddenin Hâlleri
Katılar 3 / 4
Katılar ve Özellikleri Bölüm 3
Katılar ve Özellikleri Bölüm 3