Mantık Yeni Nesil Sorular Bölüm 3

Merhaba arkadaşlar, yeni örnekle devam edelim.
Tav veya çoğunun dahili ve yarı eninde ile sıfıra denk olduğunu göre verilen önerilerden hangileri doğrudur?
Şimdi öncelikle burada veya parantez içerisinde çoğunun dahili veya r'nin dahili sıfıra denk olduğunu vermiş veya ifadesinde ne idi?
Sadece sıfır veya sıfır sıfıra denk.
O halde P'nin kesinlikle sıfır olduğunu biliyorum.
Şuraya, P'nin sıfıra denk olduğunu yazalım.
Çoğunun dahili veya r'nin değdi de, aynı şekilde sıfıra denktir.
O halde çoğunun dahili ve ya r'nin deyişle sıfıra denk ise, çoğunun delili ve r'nin dahili de sıfırdır.
Çoğunun dahili sıfır ise çoğu biiir, r'nin dahili sıfır ise R 1'dir.
Şimdi buna göre hangileri doğrudur?
P'nin değilim.
P'nin delili nedir?
1, 1 ve.
Re 1, 1 ve 1 nedir?
1'dir.
Yani yanlış devam edelim.
Şu 1'dir.
Çoğu 1 veya PE 0, 1 veya 0 nedir?
1'dir.
Yani bu da doğrudur.
R r bir, bir veya çoğunun değil nedir?
0, 1 veya 0 nedir?
1'dir.
Peki 1'in dahili demiş?
1'in Dahili nedir?
Bilindiği ile sıfırdır.
Fakat burada 1 vermiş.
Yani bu da yanlış.
Demek ki bizim cevabımız yanlız 2 imiş.
Örnek The X, Y, X ve y pozitif tam sayı 5 ix artı y eşittir 22 açık önermesi için.
Doğruluk kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
Şimdi öncelikle 5 ix artı y eşittir 22 ifadesini yazalım.
X'e değer vermeyi başlayalım.
Pozitif tam sayı demiş. O halde önce 1 verelim.
5'e 1 verirsek karşı yaptık.
22'den 5 çıkardım.
On yedi geldi.
İki verelim X'e.
Beş geri, iki on karşı yaptım.
On iki geldi GS X'e üç verdim.
Üç kere.
Beş, on, beş.
Peki karşı yattığım yirmi ikiden çıkardım.
Yedi geldi, ilk S4 verdim.
Dört kere beş yirmi karşı yattım, iki geldi.
İlk se beş verirsem, beş kere beş, yirmi beş 22'den çıkarırsan eksi üç gelir.
Fakat Y negatif olamaz.
X ve y pozitif tam sayı demiş.
Burada durdum.
X ve Y sıralı ikilisi için hangileri doğrudur?
O halde dört tane sıralı ikiliyi yazacaktır aş yakında üç tane yazmış.
C Yakında iki tane yazmış.
Başlayalım beş yakına 2'ye 12.
Evet iki 12 var, üçe.
Y de evet.
Dörde iki evet.
On yediye bir demiş.
Fakat bire onyedi olması lazım.
Önce ikisinin gelmesi lazım.
Beş şıkkını eledik.
Dörde iki, evet üçe yedi, ikiye on iki ve bire on yedi cevabımız d şıkkı.
Eş hakkındaki Hatay bulalım bire on yedi evet on ikiye iki demiş.
Yanlış ikiyi on iki olacaktır veya şıkkını da eledik.
Bu şekilde cevabımız D şıkkı.
Örnek p r önermeleri verilmiş.
Buna göre, P'nin dahili ku ve R'nin dilli önermeleri nin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Şimdi başlayalım.
Önce P önermesine bakalım.
Her x elemanıdır.
Doğal sayı 2x artı 5 eşittir. Bir karşı yatalım.
Yalnız bırakalım x'e iki x eşittir eksi 4 eksiğimiz.
Buradan eksi iki geldi.
X iki doğal sayı mıdır?
X iki doğal sayı değildir.
Fakat benim istediğim burada doğal sayı olacak.
O yüzden doğruluk önermesi nedir?
Burada yanlış bir önerme midir ki söyle bakalım bazı x elemanıdır pozitif tam sayı x kare büyüktür.
On yani bazı pozitif tam sayıların için kareleri ondan büyüktür.
Mesela dördünün karesi, beşin karesi 6'nın karesi bu şekilde gidiyor.
Fakat sağlam bayanlar da var.
Mesela eksi bir, eksi iki, bir, iki, üç, eksi üç.
O halde bunlar.
Bu verilen x kare büyüktür on eşitsizliğini sağlamıyor.
Fakat bana zaten burada her dememiş bazı tam pozitif, tam sayılar demiş.
O yüzden bunun doğruluk değeri nedir?
1'dir.
Her deseydi tabiki yanlış olacaktı.
R önermesine bakalım.
Her x elemanıdır.
R eksi 1 ve 1 aralığında şimdi eksi 1 ve 1 aralığında bir reel sayı kümesi oluşturabiliriz.
Ama her demiş burada yani bazı reel sayılar x bir ve bir aralığında bütün reel sayılar değildir.
Burada her ifadesi yanlıştır.
O yüzden doğruluk değeri nedir bunun?
R'nin yanlıştır, yani sıfırdır.
Peki cevabımız bana ne demiş?
P'nin dili P'nin delilidir.
Bir çoğu ki oyuna bulduk bir r'nin dili nedir?
0 ray bulmuştuk dahili 1 olacak yani 1 1 1 cevabımız d şıkkı olmuş oluyor.