Mantık Yeni Nesil Sorular Bölüm 5

Merhaba arkadaşlar.
Konumuza yeni soru çeşitleriyle devam edelim.
Örnek Sibel, Elif, Osman ve Mehmet.
Alışveriş merkezinde her birinden birer tane olan dört farklı renkte tişört ve almışlardır.
Aşağıdaki yorumlara göre P önermesi Sibel Elif mavi renk tişört almamıştır ki bu önermesi Elif ben yeşil renk tişört aldım.
R önermesi Osman Mehmet siyah renk tişört almıştır.
S önermesi.
Mehmet Sibel turuncu renk tişört almıştır.
P veya S'nin değil sıfıra denk.
Rv P'nin değeri ise kilonun dili bire denk önermeleri veriliyor.
Sibel, Elif, Osman ve Mehmet'in aldıkları tişörtlerin un renkleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir?
Şimdi öncelikle P veya S'nin değilim.
Sıfıra denk.
Şimdi burada bakalım hangi durumda sıfırdı veya da ikisi de sıfır olursa o halde h sıfır senin değil sıfır.
Isa s.
S.
Peki devam edelim.
Burada R ve p'nin delili ise kuğunun delili.
Bunun da bire denk olduğunu görüyoruz.
Şimdi veya da hangi durumda?
Birde ikiside bir olursa.
Şimdi R'nin biz burada bir olduğunu bulduk.
Şimdi bir olma durumu nedir?
Önce bakıyorum P'yi biliyorum.
P'nin dili nedir?
H Sıfırdır.
P'nin delili nedir?
1'dir.
O halde bir ise şimdi sıfır ise sıfır olur.
Fakat bir olduğu zaman bir olur.
Yani çoğunun delili bir s.
Ku.
Buradan şöyle yazalım.
Çoğunun delili bir s ku buradan sıfır olacaktır.
O halde yazmaya başlayalım yanlarına.
P önermesi sıfır.
Çoğu önermesi sıfır.
R önermesi.
Bir s önermesi.
O da birdir.
Hadi başlayalım.
Şimdi önce seyir bakalım.
Sibel turuncu renk tişört almıştır.
Yani bir dediğine göre doğru. O halde Mehmet'e bakıyorum.
Sibel turuncu renk sıva ile bakıyorum.
Sibel turuncu olacak.
Peki devam ediyorum.
Bu doğru.
Osman Mehmet siyah renk tişörtü almıştır.
Mehmet siyah renk tişörtü aldı.
Evet BBC Bu durum da doğru olmuş oluyor.
Şimdi Elif Ben yeşil renk tişört aldım.
Şimdi sıfır yanlış.
Yani Elif yeşil renk tişört almayacak.
Yani şunları eledik.
Zaten cevabımız çıktı yine Osman'a bakalım.
Elif mavi renk tişört almamıştır.
Elif mavi renk tişört almamıştır.
Önermesi de yanlış.
Yani Elif mavi renk tişört almıştır.
Doğru.
Peki her birinden birer tane olduğuna göre demiş.
Dört farklı renk tişört, muz var.
Turuncu, mavi, siyah belli.
Demek ki yeşil ise Osman'a kalmış oluyor.
O halde doğru cevabımız bizim ce şık mıdır?
Örnek ve ILS eşittir.
Eksi 1 ile 0 arasındaki tüm reel sayıların küpleri kendinden küçüktür.
Parça da yazılı olan açık önermenin sembolik mantık dilinde doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
Şimdi P X'in eksi 1 ile sıfır arasında olduğunu söylemiş.
Şimdi bu ne demek?
Eksi 1 ve sıfır dahil değil demek.
Yani eksi 1 ve sıfıra dahil olanları ediyoruz.
Peki aşık ve eş şıkkı bu durumda gitmiş oldu.
Devam ediyorum.
Tüm reel sayılar demiş.
Şimdi bu ifade ne demek de her demekti.
Bu ifadede bazı demekti.
Yani her ile tüm zaten aynı anlamı geliyor.
O yüzden 5 şıkkını da eledik.
Bazı değil eş, yakında da bazı değil.
O yüzden eş şıkkını da eledik.
Devam ediyorum.
Sayıların küpleri kendinden küçüktür.
Yani verilen ifade yani x olsun. Bu bu ifadenin küpü İlksen, yani kendisinden küçüktür demiş.
O yüzden şu dediğimiz şıkları zaten siliyorum.
O halde c ve d şıkkını bakacak olursak x küp küçüktür.
X ifadesi doğru olacaktır.
O halde doğru cevabımız d şık mıdır?
Örnek her IX elemanıdır.
Renk sayı xx 3 büyük eşittir.
6 ise bazı x elemanıdır.
Doğal sayı x artı bir eşittir.
7 açık önermesinin karşı tersi aşağıdakilerden hangisidir?
Karşı tersine idi.
Önce bir hatırlayalım mesela pe ise ku alalım.
Pe ise ki onun karşı tersi nedir?
Önce yer değiştir, sonra delillerini al.
Yani çoğunun delili ise P'nin değilim.
O halde burada verilen ifadede pe ise ku yani şu ku dediğim ifadenin değil ini alacağım.
O halde bazı x elemanıdır doğal sayı demiş.
Baz ifadesinin tersi nedir?
Her olacaktır.
Yani başa her gelecektir.
O halde şöyle beş şıkkını eledik.
Aynı şekilde burada her ifadesi var, her ifadesinin değil.
Nedir bazı olacak o da öbür tarafta olacak.
Onu da baz olacağı için bunu da eledik.
Peki devam ediyorum.
İlk üç büyük eşittir, ilk sekiz, üç büyük eşittir.
Altı ifadesinin tersidir.
Eksikse üç küçüktür altı.
O halde verilen ifadeye hemen bakıyorum ilk.
Sekiz, üç küçüktür.
Altı.
Evet, değişik sağlıyor.
Peki buraya bakıyoruz, iki artı bir eşittir yedi, ilk artı bir eşittir yedi ifadesini.
Tersi nedir?
X artı bir eşit değildir, yedi.
O da öbür tarafta olacak.
Aynı şekilde de şıkkı da vermiş.
O halde A'yı, C'yi ve E'yi eledik.
Doğru cevabımız bizim de şıkkı olacaktır.