Mantık Yeni Nesil Sorular Bölüm 4

Mantık konusuyla ilgili yeni örnekle devam edelim.
Emine Öğretmen doğruluk kümesi -2,-1,0,1 olan P(x) açık önermesini yazınız.
Emine öğretmenin tahtaya yazdığı açık önermesini sembolik mantık olarak deftere doğru yazan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?
Şimdi A şıkkına bakacak olursak.
x tam sayı -2 ve 1 aralığında.
Şimdi eksi 2 ve 1 aralığında.
Tam sayı değerleri nedir?
-1 ve 0'dır.
Burada da dahillik yoktur.
Fakat dediği kümeyi sağlıyor mu?
Sağlamıyor, A şıkkı değil.
Gül, P, IX eşittir X elemanıdır.
Tam sayı X zeki ve 1 aralığında.
Fakat burada X zeki dahil.
O halde doğruluk kümesi nedir bunun?
Eksi iki.
Eksi 1 sıfırdır.
Fakat eksi ki eksi bir sıfır bir olacaktır.
B şıkkı da değil.
Ahmet P ix eşittir x elemanıdır.
Doğal sayı eksi 2 ve 1 aralığında, eksi 2 ve 1 aralığını doğan sayılar nelerdir?
0 1'dir.
Yani C yakıta değil.
Derya P, ix eşittir.
X elemanıdır.
Doğal sayı x karı küçüktür.
3 x karı küçüktür.
3 olacak ve aynı zamanda doğal sayılacak.
Doğal sayıları saymaya başlayalım.
0 0'ın karesi üçten küçük birin karesi 1'den 3'ten küçük ikinin karesi 4 olmadı.
O halde 0 ve 1 aynı şekilde öğretmenin dediği önermeyi sağlamıyor.
Aynı şekilde Mehmet'e bakalım.
X elemanıdır tam sayı.
X ekibi 1 aralığında zaten x, h2 ve 1 dahil.
O zaman x iki eksi bir sıfır ve bir.
Yani bizim doğru cevabımız eş şıkkı olacaktır.
Örnek Yukarıda verilen doğruluk tablosunda AB, OECD harfleri verilmiştir.
Buna göre A artı B artı C ekside işleminin sonucu kaçtır?
Şimdi öncelikle bana burada A 2 bulabilmek için P'yi bir vermişim.
Şimdi P ise çoğunun dilinin sonucu neymiş?
1.
Peki testi burada 1 1 ise eğer sıfır olursa sıfır olması lazım.
O yüzden sıfır değil.
O halde kilonun değeri kesinlikle nedir?
Burada birdir biri olacak ki sonucun 1 olsun ki bunun delili 1 ise şu buradan sıfır gelmiş oldu.
Yani Aziz soruyor bana.
O halde burdan 0 gelmiş oldu ek ki devam ediyorum.
Şimdi beye bakalım.
B.
Ise çoğunun dahili sonucu B imiş.
Peki peki vermiş 1 ise şimdi Q10.
Nedir burada?
Çoğu bir çoğunun dili nedir?
Burada sıfırdır.
1 sıfır ise sonucu nedir?
Sıfır olacaktır.
O halde beyde bulmuş olduk.
B si buradan sıfırdır.
Devam ediyorum B'yi de bulduk sıra C'de.
Şimdi c.
D bana şu veya P'nin değil çoğu veya P'nin dili bana C'yi veriyor.
Peki pes burada nedir?
Pes buradan sıfır.
C'nin değil nedir?
P'nin değil, bir veya pek çoğu nedir?
Burada kuyusu da birdir.
1 veya 1 nedir 1'dir.
O halde C'yi de bulmuş olduk.
C de buradan.
Bir geçmiş oldu son olarak diye bakalım.
Dede aynı şekilde şu veya P'nin değilim bana deyiveriyor.
Peki HES nedir?
Burada tesis sıfır.
P'nin dilini olmuş oldu bir veya kü.
Çoğu nedir?
Burada çoğu da sıfırdır.
Peki 0 veya 1 nedir?
Birdir deyi de buradan 1 bulmuş olduk.
Bana A artı b artı eksi das olmuş 6 sıfır.
Artı 5 sıfır artı eksi dese de bir o halde buradan cevabımız bizim 0 gelmiş oluyor.
Örnek ve önermesi.
Üçün karesi artı 4'ün karesi eşittir.
Beşin karesi şu önermesi eksi ikinin küpü küçüktür.
8 Bu önermeler veriliyor.
P'nin delili ise ki onun delili önermesinin delili aşağıdakilerden hangisidir?
Şimdi öncelikle P'nin delili ise ki değil ifadesini düzenleyelim.
P'nin dili ise kuğunun değilim.
Şimdi hissede ne yapıyorduk?
Şöyle bir kuralımız vardı bizim p.
Ise Kuğu ifadesinde şunu kuralı yazalım birincinin delili veya ikinci veya y çevirmek için ne yapıyorduk?
Birincinin delili veya ikinciyi yazıyorduk.
O halde burada da aynı mantıkla önce birincisi burada P'nin değil, P'nin dilinin değilse veya ikincisi kuğunun değilim.
Peki yani bu nedir?
P veya çoğunun değilim.
Şimdi bunu düzenledik.
Bana bunun değerini sormuş.
Yani parantez dışı delilini sormuş.
O halde parantez dışında değilim de ne yapıyorduk biz ve Morgan kuralını uyguluyordu.
Peki P'nin değildi artık veya B'ye dönüştü kuğunun dilinin değdi.
Nedir şudur yani şıklar da P'nin dili ve kuğuyu arayacağız.
Ekim P'nin değilim.
Önce bunu yazalım.
P'nin dili nedir?
3'ün karesi artı dördün karesi eşit değildir beşe.
Çoğu zaten olduğu gibi.
Yazacağız araya ve koyacağız.
Hekim başlayalım.
Bana burada eşit değildir ifadesini vermiş.
Yani eşit olanı eledik.
Peki arada ve var yani.
Ve yayı da eledik.
Ağız şıkkını Ceyş yakını da eledik.
Peki devam ediyorum.
Üçün karesi artı dördün karesi eşit değildir.
Beş ek sekinin küpü büyüktür.
Sekiz demiş Bono burada küçüktür.
Vermiş köyü olduğu gibi alacağız.
Yani değiş şıkkı da değil.
3'ün kare artı 4'ün karesi eşit değildir.
Beşin karesi yani.
Bu nedir?
P'nin dahili ve eksi ikinin küpü küçüktür.
8 kyu.
Yani cevabımız bizim buradan en şıkkı gelmiş oldu.