Olasılık Soru Çeşitleri Bölüm 3

Örnek a eşittir 1 2 3 4 B eşittir ABC'de kümeleri veriliyor.
Ağdam B yazılabilecek fonksiyonlarından rastgele biri seçiliyor.
Seçilen fonksiyonun birebir olduğu bilindiğine göre bu fonksiyon da EF iki eşit değildir.
D olma olasılığı kaçtır?
Şimdi öncelikle Ev 2'nin D'yi eşit olmadığını biliyorum.
Önce istediklerine bakalım.
O halde 2 nereye gidebilir?
Hatta şöyle bir küme yazacak olursak şöyle bir küme şeklinde gösterelim.
Şöyle burası da ABC'de.
Peki 2.
D'ye gitmesin.
Peki 2.
Nereye gidebilir?
Artık 2.
A'ya gidebilir ve gidebilir.
C'ye gidebilir.
Yani üç Seçenek var.
Peki artık 2.
C'ye gitsin.
İki cepheye gitti.
Peki üç şöyle iki C'ye gitsin?
Peki üç nereye gidebilir?
Üç aya gidebilir veya gidebilir diye gidebilir.
Yine kaç seçeneğin var?
Üç seçeneğin Var.
Peki devam Ediyorum.
Şimdi ise üç şöyle D'ye gitsin.
Bunu da yazdık.
Peki dört aya gidebilir veya gidebilir kaç seçeneğin var?
2.
Peki 4.
B'ye gitsin.
Bir de aynı şekilde nereye gidebilir?
Tek seçeneğin var aya gidebilir.
Peki bu istenilen istenileni yazıp tüm durum nedir?
Tüm durumda artık bir 4 tane seçeneğin var.
Aya gidebilir veya gidebileceği gidebilir de gidebilir.
1 için 4 seçenek var.
2 için artık bir aya gitsin.
3 seçenek oldu.
Peki 2 B'ye gitsin.
3 için CV de kaldı.
Artık iki seçeneğin var.
4 Artık de iyi gidebilir bir seçeneğin var.
Bu da benim tüm durumum.
O halde isteyeceğim böyle tüm durum bana olasılığı verir.
Şöyle 3'ler de birbirini götürdü.
Buradan cevabımız bizim üç bölü dört germiş oldu.
Örnek 7 farklı Kibrit çöpü nden iki tanesi inanmamaktadır.
Bu yedi kibrit çöpü yan yana sıralandığında en başta ve en sonda yanmayan kibrit çöpleri olma olasılığı kaçtır?
Şimdi öncelikle tüm durumu bulalım.
Tüm durum nedir?
Yedi tane kibrit çöpü var.
Onlar kendi aralarında yer değiştirecek.
Yani yedi faktör Yani o halde iki Tanesi yanmamış.
O halde A ve B yanmayan kibrit çöpleri olsun.
Şöyle yazacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Baş'a ayı Sona B'yi veya başa B'yi sona ay yazabilirim.
Kaç farklı durum var, iki farklı durum var.
Peki ortadaki geriye kalan, yanan 5 tane kibrit çöpü, kendi aralarında yer değiştirecek 5 faktör?
İşte bu benim istenilen durum.
Peki tüm durumum neydi?
7 faktör yani olasılığını sorduğu için onu anladık.
2 çarpı 5 faktörü yer bölü 5 faktör.
Diğer çarpı 6 çarpı 7.
Buradan 5 faktör genler gitti.
6'yı ikiye böldü.
Üç cevabımız bir bölü 21 gelmiş oluyor.
Örnek içlerinde Canan ve Mert'in olduğu 6 kişilik arkadaş grubuna saz dersi verecek olan Eren Hoca, her saat için ikişerli gruplar halinde ders planı hazırlamaktadır.
Eren Hoca saat dokuz, on on onbir, on bir on iki zaman dilimleri için rasgele planlama yaptığında Canan ve Mert'in saat on bir oniki aralığında birlikte ders alma olasılığı kaçtır?
Şimdi öncelikle Dokuz on saat dilimi için iki kişi, on on bir saat dilimi için iki Kişi, 11 12 saat dilimi için iki kişi olacaktır.
Şimdi burada canan ve mert.
Birlikte 11 ve 12 tercih edecekler.
Geriye bir, iki, üç, dört geri dört kişi kalmış oldu.
Peki şöyle bakacak olursak şimdi Candan ve Mert aynı anda 11 ve 12 tercih edecekleri için sıralama önemli değildir.
Önce ve sonra değil, aynı anda tercih edeceği için buna dikkat edelim.
Sıralama önemli değil.
O halde şimdi canını oturtalım.
11.
Ve 12.
Zaman dilimine kaç seçeneğin var?
Şu an toplam 6 seçeneğin var.
Altıda kaçı tercih edecek?
6'da 2'sini tercih edecek.
Peki canını oturttuk, geriye mert oturtacağız.
Şimdi totalde Mersin kaç seçeneği var?
5 seçeneği var fakat Mert veriyo oturmak istiyor.
11.
Ve 12.
Zaman dilimine kaç seçeneğin var?
11 ve 12 zaman diliminde bir seçeneğin var.
O halde buraya da oturmuş oldu.
Peki buradan cevabımız iki bölüm otuzdan Bir bölüğü 15 Gelmiş oldu.
Örnek bir basketbolcu attığı serbest atışlardan birincisinde başarılı olma olasılığı yüzde 70.
Birincisinde başarılı olursa, ikincisinde moralle attığından başarılı olma olasılığı yüzde 80.
Birincisinde başarılı olmazsa morali bozulduğundan ikincisinde başarılı olma olasılığı %30 şeklindedir.
Buna göre iki atış yapan basketbolcunun ikinci atışında başarılı olma olasılığı kaçtır?
İkinci atışında başarılı olma olasılığını sormuş.
O halde iki atış atacağım bir Iki kaç durumum Vardır?
Şimdi birincisini attım, ikincisinde attım veya birincisine atamadım ama ikincisinde attım.
İki durumum var çünkü ikinci atışta mutlaka başarılı olacak.
Önce birinci duruma bakacak olursak birinci atışında başarılı olma olasılığı neydi?
70 bölü 100.
Devam edelim.
Peki ikincisinde başarılı olma olasılığı birincisinde başarılı olursa, ikincisinde moralli olduğuna başarılı olma olasılığı yüzde 80.
O halde çarpı seks sembolü 100 diyeceğiz veya ikinci duruma bakalım.
Toplama yapıyoruz.
Birinci durumda başarılı olamazsın.
O halde birincisinde başarılı olma olasılığı yüzde 70 ise başarısız olma olasılığı nedir?
Yüzde 30 dur.
O halde 30 bölü 100 dedik.
Devam ediyorum birinci stand.
İkincisini attı, eğer diyor birincisinde başarılı olamazsa, morali bozulduğundan ikincisinde başarılı olma olasılığı yüzde 30.
O halde bunu da yüzde 30 şeklinde yazacağız.
Buradan şöyle sadeleştirme eğer yapacak olursak şöyle sıfırları Gönderdik buradan Yedi kere sekiz elli altı elli altı bölü yüz artı üç kere üç dokuz dokuz bölü yüz buradan cevabımız 65 bölü yüz gelmiş oldu.
Yani yüzde 65 olasılıkla başarılı olur.