Görünür Derinlik ve Görünür Uzaklık

Işığın kırılmasında görünür derinlik ve küresel yüzeylere de görünür uzaklıkları devam ediyoruz.
Görmüş olduğunuz gibi bir göz ortamı, bir hava ortamında bir kapımız var.
Su dolu bir kapımız cismi mizde en dipte göz bu cismi nasıl algılayacak hep beraber inceleyelim.
Cismi olduğundan daha yakın algılayacak algılanan nokta burası olmuş olacak.
Daha yukarda cismin gerçek derinliğine haşr kadar ifade edersek şu görünür derinlik mesafesine de hac üssü olarak ifade edersek burada görünür derinlik mesafesinin kaşüstü olarak ifade ettim.
Aşıda gerçek derinlik olarak ifade ettik.
O halde suyun dibindeki günü yaşadığımızı da fark etmişizdir.
Deniz kenarında denizin içine baktığımızda balıklar yüzen balıkları çok yakın görürüz.
Halbuki derinlikleri oldukça fazladır ya da sığ bir su zannederiz.
Deniz kenarında denizi çok sığır zannederiz, içine girdiğimizde bizim boyumuzu aştığını görürüz.
Çünkü hava ortamından su ortamına baktığımızda demek ki ne karşılığı vizeye hava ortamını az yoğun ortam su ortamına da çok yoğun ortam olarak ifade edersek.
Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakıldığında.
Bakıldığında cisimleri daha yakın.
Görürüz o halde burada.
Hash üst hash mesafemiz gerçek derinliği miz di hash üssünden daha büyük olduğunu söyleyebiliriz.
İkinci duruma bakıp söyleyecek olursak, buradaki cisim bir balık olsaydı ve balık bize bakıyor olsaydı yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakın saydığı.
Bakılan cisimler olduğundan bakıldığında cisimler olduğundan.
Daha uzakta.
Görünür, biz de buna ne diyoruz?
Görünür derinlik olarak nitelendiriyoruz, küresel yüzeylerde görünür uzaklığı inceleyecek olursak hava ortamımız, küresel düzeyimiz camdan yapılmış olsun.
Bu küre mizi merkezinin m harfi ile ifade ettik.
Tam da merkeze bir kaç ismini koyduk ve gözlemci biz bu cismi nerede algılayacak inceleyelim.
Cisimden çıkan ışınların gözümüze ulaşması lazım ki biz cismi algılamalı ve merkezden çıkan her ışığın hiç kırılmadan yoluna devam edeceği için hiç kırılmadan yola devam edeceği için burada merkezdeki kürenin merkezdeki cismi olduğu yerde olduğu yerde gözlemci napa algılar.
Gözlemci algılar ifadesini kullanabiliriz.
Merkezin önünde ise yine hava ortamı, cam ortamı, gözlemci biz yine kaz ismine bakıyor.
Merkez tam orta nokta ve cisim ön tarafta.
O halde burada ışığın kırılmasını hep beraber incelememiz gerekiyor.
Kat isminden çıkan ışınları şöyle kürenin yüzeyini düşündüğümüzü düşünelim.
Kırılmanın olabilir, kırılmanın olması için camdan hava ortamına geçeriz ve bana normal çizgisi lazım.
Normal zihinlerden çekeceğim.
Tabii ki merkezden çekeceğim.
Şöyle merkezden normal çizgi mi çekecek olursam, camdan hava ortamına geçerken Işık ışığını normalden uzaklaşarak kırılması gerekiyor.
Gitmek istediği yol şu şekilde iken yani camlı hava ortam aynı olsaydı görmüş olduğunuz gibi dümdüz devam edecektir.
Fakat normalde uzaklaşarak kırılıyor.
Aynı şekilde bu ışın da normalden uzaklaşarak kırılacak ve kırılan ışıkların kesişim noktasını inceleyecek olursak gördüğünüz gibi cismi daha yakın görürüz.
O halde şuraya ifademizi şöyle yazabilirim.
Merkezin önündeki cismi daha yakın algılarımız.
Devam edelim.
Merkezin daha arkasında olan bir kaç cismini acaba gözlemci miyiz, nasıl algılayacak yine hava ve cam ortamı olarak söyleyebiliriz.
Kapıdan çıkan ışınları nasıl hareket edeceğini hep beraber gözlemliyorum.
Işık ışınımı çıktı.
Yine kırılma olayını gerçekleştirmek için normal çizgisini çekiyorum ve nereden çekiyorum şu şekilde merkezden çekiyorum, normal çiz gibi.
Çünkü merkezden gelen her çizgi yüzeye nazlı dik normalde belirledim.
Yine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak ayrılacağız.
Eğer iki ortam aynı olsaydı bu şekilde düz bir şekilde ilerleyecektir.
Daha güzel çizelim.
Şöyle şöyle ilerleyecektir.
Normalden uzaklaşarak kırılması demek şöyle olması demek.
O halde aynı şekilde buradan çıkan her ışın nasıl kırılacak normalden uzaklaşarak kıracak.
Bu kırılan ışınların kesişim noktasını çizecek olursak görmüş olduğunuz gibi bakınız daha daha geride kesişimi oldu.
O halde merkezin arkasındaki cismi olduğundan daha uzak noktalarda görürüz.
O halde merkezin.
Şöyle yapalım, merkezin dışında demeyelim, merkezin arkasında ki cismi.
Ne Yaparız Daha Uzakta?
Algılar az.
Dışı kırılmasına Gürün derinlik ve görünüm uzaklığı mız bu şekilde.
Optik
Kırılma 3 / 3
Görünür Derinlik ve Görünür Uzaklık
Görünür Derinlik ve Görünür Uzaklık