Işığın Kırılması

Işığın Kırılması, Işık saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken kırılma indisi farkından dolayı yön değiştirmesini.
Doğrultu değiştirmesini.
Işığın kırılması deriz.
Burada en 1 ve 2 ile ifade ettiğimiz durumlar iki ortamın kırıcılık indisi demek.
Burada ortamların yoğunluğu olarak da ifade edebiliriz.
Burada en iki ortamının yoğunluğu, en iki ortam, en bir ortamın kırıcılık kendisinden yoğunluğundan daha fazla olsun.
Görmüş olduğunuz gibi Işık dış yanımız var.
En bir ortamı az yoğun ortam, en iki ortamı çok yoğun ortam olmuş olarak ifade edebiliriz.
Bu iki ortam birbirinden ayıran ara yüzeyi çizgisini hayali olarak indirdiğimiz bu dikmeye ne diyorduk?
Normal diyorduk.
Işık ışınım hız az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken acaba nasıl davranacak hep beraber inceleyelim.
İki ortamın kırıcılık indisi farkı aynı olmuş olsaydı, Işık hiçbir kırılmaya uğramadan yoluna devam edecekti.
Ama çok yoğun ortama geçiş yaptığı için ne yapacak?
Normale yaklaşarak kırılacak.
Burada gelme açısına halife olarak ifade edersek kırılma açımız ne kadar oldu diyelim?
Ifadesiyle ifade edebiliriz.
Bu da kırılma açımız olarak söyleyelim.
O halde şunu ifadesini gönül rohat ile yazabiliriz az yoğun ortamdan çok yoğun ortama.
Geçen ışık ışını normale yaklaşarak.
Kırılır ifadesini kullanabiliriz.
Optik de her şey birbirinin tersine miydi?
Siz buradan çok yoğun ortamdan bir ışık ışını gönderirseniz gitmeniz gereken yol şu iken normalde ne yaptık uzaklaştık.
O halde çok yoğun ortamdan az yoğun ortama.
Yoğun ortama.
Geçen ışık ışını ne yapar?
Normalden normalden uzaklaşarak kırılır ifadesini kullanabiliriz.
Devam edecek olursak.
Işık ışını mızı normal üzerinden gönderecek olsaydı, ışık ışını mızın normal üzerinden gönderecek olsaydık üç tane okulu göstereyim.
Işık ışını mız hiçbir kırılmaya uğramadan, hiçbir kırılmaya uğramadan yoluna devam eder.
Bu özelliğimiz de unutmuyoruz.
Kırıcılık indisi derinden biraz daha bahsedecek olursak, bir saydam ortamın boşluğa göre kırılma indisi n saydam ortamın mutlak kırılma indisi olarak ifade ederiz.
Şöyle notunu çıkartalım bir saydam ortamın.
Bir saydam ortamın boşluğa göre, boşluğa göre.
Kırılma indisi n, kırılma indisi n mutlak kırılma indisi denir ifadesini şöyle kullanırız.
En mutlak eşittir Işık Hızı Bölü.
O ortamdaki hızı ifadesini kullanırız.
Işığın boşluktaki hızı oranı, Işığın saydam ortamdaki hızı bana mutlak kırmayın izin verir.
Bağıl kırmayın hızı ise saydam bir ortamın.
Saydam bir ortamın başka bir saydam ortamın kırılma indisi n oranına.
Başka bir saydam.
Ortamın.
Kırılma indisi süne oranına.
Oranına ne diyoruz?
Bağıl kırılma indisi diyoruz.
Ifade edecek olursak A ortamından B ortamına geçen bir ışık ışını olsun.
O halde en.
Yani A ortama B ortamına geçen ışınların bağıl kırılma indisi de ifade ediyorum.
En b bölü en a şeklinde ifadesini yapabiliriz.
Kırılma yasalarından bahsedecek olursak.
Burada tek renkli bir ışıktan basit örneğin kırmızı ışık, örneğin mor ışık, tek renkli ışıktan bahsediyoruz.
Bu tek renkli ışığın bız gördüğünüz gibi normale yaklaşarak kırıldı.
Burada Işığın hızında değişim söz konusu.
Ne demek oluyor?
Farklı ortamlardaki teknikle ışıkların hızları da farklı.
Ortamın kırıcılık indisi arttıkça Işığın hızı azalır ifadesini kullanıyoruz.
O halde buradaki birinci ortamdaki hızımız ve bir ikinci ortamdaki hızımız da V2 dersek bu oranın bir birin ters olduğunu ifade edeceğiz.
Nasıl diyeceğiz ve bir hızının ve iki ortamındaki hızına yani ışığın ve bir ortamındaki hızının ve iki ortamındaki oranına en bir bölü en iki ifadesini kullanabiliriz.
Bu ışığın hızındaki değişim yani yoğunluk arttıkça hızımız ne olacak azalacak.
O halde şunu da yazabiliriz ve bir ortamındaki hızımız ve ikiden daha fazla aynı şekilde bir de sinyal bağıntı yasamız olacağız.
Siner bağıntı yasamız da daha az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken kırılan ışık ışınım hızı şöyle ifade edeceğiz.
Normale yaklaşırken sin alfa bölü sin eta eşittir en iki bölü em bir aslında aynı ortam.
Aynı durum söz konusu içler dışlar yaptığımızı yaptığımızda en 1 çarpı sinüs HALİFE eşittir.
En iki çarpı sin detayla da sin el bağıntı yasamız ifade edebiliriz.