Tam Yansıma ve Sınır Açısı, Paralel Kayma

Işığın kırılması ndaki önemli durumlar mıza devam ediyoruz.
Birinci durumdan bahsedecek olursak iki tane ortam çizdim.
En bir ortamı ve en iki ortamı, yine en iki ortamının kırıcılık indisi, en bir ortamının kırıcılık indirimden daha fazla olduğunu söyleyelim.
Görmüş olduğunuz gibi tek renkli ışığı mız en içi ortamından gönderildiğinde, en bir ortamına geçerken, çoktan aza geçerken, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzak uzaklaşması giyildi gerekir.
Gelme açımız burada görmüş olduğunuz bu gelme açımız eğer sınır açısı olur ise sınır açısı olarak ifade edersek bu ışık ışını ara yüzey üzerinden iki ortamın ara yüzeyi üzerine kırılarak yoluna devam eder.
Bu durumu açıklayacak olursak çok yoğun dağın az yoluna çok diye ondan az yola.
Ortama geçen ışık ışını sınır açısı ile sınır açısı ile gelirse iki ortamı ayıran yüzey üzerinden, yüzey üzerinden.
Kırılır ifadesini kullanıyoruz.
Yine aynı şekilde en iki ortamı elim bir ortamından daha yoğun olsun, aynı ortamlar olsun bu sefer aşımızı tweet'i açısıyla göndermiş.
Ez TT açısı alfa dan daha büyük olursa eğer ki yani gelen ışığın görmüş olduğunuz gibi gelen ışığı mız sınır açısından daha büyük bir açıyla kırılırsa tam yansıma yaparak kırılır.
Yani geldiği açı detay ise kırılma açısı da buradaki tam yansıma açısı da TT kadar olur.
O halde bu ifademizi şu şekilde açıklayalım.
Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama.
Gelen.
Geçen ışık ışını sınır açısından.
Daha büyük.
Açı ile gelirse tam.
Yansıma.
Yapar ifadesini kullanıyoruz.
Sınır açısı ve tam yansıma ifadeleri bizi bu şekilde kullanıyoruz.
Günlük yaşantımızda örneğin fiberoptik bir kablo düşünelim.
İnternet hızını günümüzde ışık hızına yakın bir hızda kullanıyoruz.
Fiber optik kablo sistemleri altyapısı da buna izin veriyor.
Nasıl yapıyor?
İnternet sinyalini elektromanyetik dalga şeklinde alıyoruz ve fiber optik.
Fiber optik kablo sayesinde buradaki sinyal imiz tam yansıma yaparak tam yansıma yaparak sinyali miz ne yapıyor bize ulaşıyor.
Fiber optik kablo sistemlerinin genel mantığı bu şekilde oluyor.
Yine günlük yaşantımızda yaşadığımız serap olayları yine bunlara örnek olarak ifade edebiliriz.
Devam edelim.
Işığın paralel paralel yüzeyli, paralel yüzü saydam ortamlardan geçişi görmüş olduğunuz gibi.
Işık ışığı, namaz, birbirine paralel olan hava en kırıcılık indisi, sine sahip ortam ve tekrardan hava ortamında ilerleyişi.
Normalde tüm ortamlar aynı olsaydı.
Işık ışığını mızın izleyeceği yol bu şekildeydi.
En ortamının kırıcılık yenisinin daha fazla olduğunu görürüz.
Işık normale yaklaşarak kırılmış, daha sonra normalde uzaklaşarak kırıldığını gözlemledik.
Şuradaki görmüş olduğunuz şu mesafemiz IX olarak ifade ediyorum.
Bu X mesafesine paralel kayma olarak nitelendiriyoruz.
Yani Işık ışının paralel mesafede yer değiştirmesi paralel mesafedeki bu x kayma miktarını etkileyen faktörlerden bahsedecek olursak.
Birincisi en ortamının kırıcılık indisi, ortamın kırıcılık indisi devam ediyorum.
Saydam maddenin kalınlığı yani şuradaki ortama bakarsanız şu ortamın kalın adayÄ kadar dersek o değer ortamın kalınlığı olarak ifade ediyorum.
Işığın gelme açısı gelme açısını Şura'ya normal olarak ifade edersem şu açı aluf diyorum.
Alfa Işığın gelme açısı ve ışığın frekansı burada frekansından bahsetmesi.
Renkler ve ışığın prizma dan geçerken renkleri ayrımında göreceğiz.
Kırmızıdan mora doğru geçtikçe ışık tayı kırılma oranı arttığını ifade edeceğiz.
Yani kırmızıdan mora doğru ışığın frekansı artar.
Görmüş olduğunuz bu en de alfa ve ışığın frekansı artarsa IX mesafesi artar olarak nitelendirebiliriz.
Optik
Kırılma 2 / 3
Tam Yansıma ve Sınır Açısı, Paralel Kayma
Tam Yansıma ve Sınır Açısı, Paralel Kayma