Gruplandırma ve İşlem Problemleri

Şimdi ise grup bulandırma sorularıyla devam edelim.
4 kız ve 6 erkek öğrenci açısından üç kişilik bir grup seçilecektir.
Kaç farklı seçim yapılabilir?
Şimdi benim elimde 4 kız ve 6 erkek var.
Yani toplam kaç kişi var?
Toplam on kişi var.
On kişi arasından kaç kişi seçeceği üç kişi seçeceğim.
O yüzden direkt cevabım onun üçlüsü hemen yasaklayalım.
On dokuz sekiz çarpı yedi faktörü yer bölü ondan üç çıkardım, yedi faktör riyal.
Bir de üç faktörü yani.
Peki yedi faktör yerler birbirini götürdü.
Üç faktör yerliler ne yapar?
Altı yapar, üç faktör diyen şimdi sadece eleştirelim, ikiye böldü, üç ikiye böldü, dört dokuzu üçe böldü.
Üç.
Buradan cevabımız direk 120 gelmiş oluyor.
Şimdi ise B şıkkı ile devam edelim.
Grupların kaçında iki erkek ve bir kız bulunur?
Bu sefer bir şart koşmuş.
O halde 6 erkekten ben iki tane erkek seçeceğim.
Altının İkilisi.
Bir kız seçeceğim dört kız arasından yani dördün bir lise ve toplamda yine ne yaptı?
Üç kişilik bir grup yaptı.
O halde Altının İkilisi altı çarpı beş çarpı dört faktör yerler birbirini götürdü.
Altının iki çıkarırsak yine iki faktörü.
Yer çarpı dört dördün birisi neydi?
Direk Dörtlü 6'yı ikiye böldü.
Üç, on beş çarpı dört.
Cevabımız yine 60 gelmiş oldu.
Grupların kaçında en az bir erkek şimdi en az bir erkek olmasını istiyorsam işin içinde hepsi kız olmayacak.
O halde ben burada tüm durumdan.
Tüm durumdan hepsinin kız olduğunu düşüneyim, kız olma şartını çıkartırsa.
Sadece elimde en az bir erkek olmuş olur.
O halde tüm durumum neydi?
Benim 127.
Seçilecek üç kişinin üçünün de kız olduğunu düşünecek olursak elimde dört kız var.
Dördün üçlüsünü çıkartıyorum.
Yani hepsinin kız olduğunu düşünecek olursak bunu çıkartıyoruz.
4300 nedir?
4'tür.
120'den dördü çıkartırsak cevabımız 116 germiş oluyor.
Şimdi ise kombinasyonlar ilgili bir işlem sorusuyla devam edelim.
Kombinasyon artık üçlünün bir lise artığı Fermi tansiyon, engin bir lisi çeşitliliğin bir olduğuna göre en sayısını bulunuz.
Şimdi burada hem kombinasyon hem mutasyon var.
Önce kombinasyonu hemen bir çözelim.
En artı üç faktörü yel bölü ne yapıyorduk?
Artı 3'ten.
Biri çıkartıyordu.
Faktöre çarpı bir faktörü kendisi artı perm tansiyonda ne yapıyorduk?
Direk en faktör yer gölü enden biri çıkar diyorduk.
En eksi bir faktörü yani eşittir.
21.
Şimdi bunu çözelim.
Şimdi buradan ne geldi?
Şurası en artı iki faktör eğer geldi en alttaki faktöre daha küçük.
O yüzden en artı üç faktör eli açalım.
Kendisi en artı üç çarpı 1 eksi, en artı iki faktörü yani ölü.
En artı iki faktörü al.
Çarpı bir artı.
Şimdi burada da en eksi bir daha küçük.
O yüzden en faktörüyle açalım.
En çarpma, en eksi bir faktörü yer bölü en eksi bir faktör riyal işitmiş yirmi biri.
Şimdi buradan enerji iki faktör.
Yerler birbirini götürdü.
En artı üç gelmiş oldu.
Buradan en eksi bir faktör diyenler birbirini götürdü.
En gelmiş olduğu topladık yirmi bir.
Buradan iki, en eşittir artı üçü karşıya attık 18, en buradan dokuz gelmiş oluyor.