%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Kombinasyon Örnek Sorular Bölüm 1

Örnek A, B ve C birer rakam olmak üzere.
Aşkına bakalım.
A büyüktür, b Büyük Türkçe büyüktür 5 şartını sağlayan üç basamaklı kaç farklı A-B-C sayısı vardır?
Öncelikle rakam dediği için 0 1'den 9'a kadar olan rakamların hepsini kullanmak şartıyla bir şart koşmuş.
A, B, C, 5'ten büyük, 5'ten büyük.
Elindeki rakamları yazalım.
6, 7.
8, 9.
İşte bu şartı sağlayan 4 rakamdan üç tanesini seçeceğim.
Mesela neler olabilir?
9, 8, 7, 9, 187 yazabilirim.
A seviyesi C ise bu şekilde sıralama yapabilirim.
Veya 9 7 6'yı yazabilirim veya 9 8 6'yı yazabilirim.
Veya 8 7'yi 6'ya yazabilirim.
İşte kaç tane benim sayımlar?
A-b-c sayısı yazabileceği 4 tane.
Tabii bunu kombinasyon çözelim.
Elimde 4 tane sayıdan ben üç tanesini seçeceğim.
Zaten bunlar kendi aralarında sıralama yapacaktır.
O halde 4 üç bakteriyel bölü üç faktörü yerden zaten cevabımız 4 gelmiş oluyor.
A küçüktür.
3 küçüktür.
B küçüktür.
C şartını sağlayan üç basamaklı kaç farklı A-B-C ses vardır?
Şimdi burada zaten başta olduğu için sıfır olamayacak.
Neler gelebilir?
Üçten küçük, bir iki.
O halde B ve C de aynı şekilde üçten büyük 4 5 6, 7, 8 dokuz.
O halde.
Ben A için iki tanesinden bir tanesini seçtim.
Beyce için ise 6 tanesinden iki tanesini seçtim 2'nin birincisi 2 6 5 4 faktörü yerler birbirini götürdü çarpı ikiden.
Buradan cevabımız.
Üç kere iki altı, altı kere beş otuz gelmiş oluyor, zaten dediğim gibi kendi aralarında sıralama yapılabilir şartını sağlayan üç basamaklı kaç farklı A-B-C sayısı vardır şimdi a büyüktür bir büyük Türkçe şartını vermiş.
O halde benim zaten elimde on tane rakam var.
On tane rakamdan ben 3 tanesini seçer isem bunlar zaten kendi aralarında yer değiştirebilir.
Bana adedini soruyor.
On dokuz, sekiz yedi faktörü.
Yer bölü yedi faktör, yer çarpı üç faktör.
Yani üç, iki, bir.
9 3'e bölüp 3 sekize ikiye böldü.
4 buradan cevabımız 120 gelmiş oluyor.