Permütasyon ile İlgili Problemler Bölüm 2

Merhaba arkadaşlar, her mutasyon ile ilgili yeni soru tarzlarıyla devam edelim.
Üç farklı fizik ve dört farklı kimya kitabını.
Bir rafa aşık'ı.
Kaç farklı şekilde dizilir?
Şimdi öncelikle AŞ hakkında üç tane fizik kitabım var.
Birbirinden farklı fizik, bir fizik, iki fizik, üç kimya, dört tane farklı kitap, kimya, bir, kimya, iki, kimya üç, kimya dört.
Bunların kendi aralarında yer değiştirme durumu olacağı için dört üç daha yedi yedi faktör riyal farklı şekilde dizilir.
Hiçbir şart konmamış aşkında yakında.
Şimdi beş yakına Bakalım.
Fizik kitapları yan yana olmak koşuluyla.
Şimdi burada şart Koşmuş.
Fizik bir, fizik iki ve fizik üç.
Bunlar kendi aralarında bir bütün yan yana olmak koşuluyla demiş.
O zaman kimya da kimya bir, kimya iki, kimya üç, kimya dört.
Bunlar bir bütün Değil.
Bir şart koymamış aralarında yer değiştirebilir.
O halde bir, iki, üç, dört, beş tane kitap mış gibi düşünecek olursak, bunlar kendi aralarında yer değiştirir.
Beş faktör yer ve aynı zamanda fizik kitapları da kendi aralarında yer değiştirebilir.
Üç tane fizik kitabım var.
Üç faktöre yani buradan cevabımız 120 çarpı 6'dan 720 gelmiş oluyor.
C şıkkı kimya kitapları yan yana olmak koşuluyla demiş.
O halde şimdi kimya kitaplarını yan yana yazacak olursam şöyle.
Burada da kimya kitaplarını bir bütün düşünelim.
Fizik bir, fizik iki.
Ve Fizik üç kitapları bağımsız bir, iki, üç, dört kitap, mış gibi düşünelim dört faktörü.
Bunlar kendi aralarında yer değiştirebilir ve aynı zamanda kimya kitapları da kendi aralarında yer değiştireceği için dört faktör de buradan geldi.
O halde buradan cevabımız 24 çarpı 24'ten beş yüz yetmiş altı gelmiş oluyor.
D şıkkı bir kimya, bir fizik şeklinde yan yana olmak koşuluyla.
Yine kaç farklı şekilde dizilir?
Demiş.
Şimdi şartım şu şekilde Kimya bir, fizik bir, Kimya iki, fizik iki, kimya üç, fizik Üç, kimya Dört.
Başka fizik var mı?
Yok.
Peki şimdi burada tabii sıralamayı ben yazdım ama kimya dört başı gelip fizik biri de yanına alabilirim.
Yani bunlar kimya alar kendi aralarında yer değiştirebilir.
Dört faktörü yael fizikçiler de kendi aralarında yer değiştirebilir.
Üç faktöre yani.
Yani fizik bir Değil.
Burada fizik iki göze gelebilir.
O halde buradan cevabımız 24 Çarpı 6'dan 144 gelmiş oluyor.
E şıkkı, her dersin kitapları yan yana olmak koşuluyla.
Kaç farklı şekilde Dizidir?
Her dersin kitabı dediğim müzikler bir arada.
Fizik bir.
Fizik iki.
Fizik üç.
Kimyaları da kendi aralarında bir kimya, bir kimya, iki kimya, üç kimya, dört Bir arada diziliyor.
Peki bunu da bir bütün müş gibi düşüneceğiz.
Fizikçiler bir arada, kimya bir arada, bir iki tane kitap gibi düşünecek olursak yer değiştirebilir.
Yani kimyayı, başı, fiziği sonraya alabilirim.
Aynı zamanda fizikçiler de kendi aralarında yer değiştirir.
Üç faktörü yan kimyaları da kendi aralarından şekide yer değiştirebilir.
Dört faktörü yani.
Buradan cevabımız iki Çarpı dört Üç kere iki altı şurdan yirmi dört gelmiş oldu.
Yirmi dört dört faktörler yapar.
Peki üç faktör de altı.
Buradan cevabımız bizim 288 gelmiş oluyor.
Yeni örnekle devam edelim.
Aralarında Ayşe ile Semih'in de bulunduğu 8 kişilik bir öğrenci Grubundan Ayşe ile Semih Arasında daima iki öğrenci oturmak koşuluyla düz bir sıra üzerinde bu 8 öğrenci kaç değişik biçimde oturur şimdi arkadaşlar biz hangi koşullar var ona bakalım.
Ayşe ile Semih arasında iki kişi var.
Önce bir yerleştirelim.
Peki kaç kişi var?
8 kişi var.
Şu an 4 tanesi yerleştirdim.
Bir, iki, üç, dört dört tanesi de Semih'ten.
Sonra bu şekilde yazabilirim veya şu şekilde yazabilirim.
Ayşe arasında iki kişi var Semih.
Sonra geriye kalan üç kişi veya Ayşe'yi üçüncü sıraya yazabilirim.
Aralarında iki kişi Semih, Semih'ten sonra iki kişi Veya Ayşe'yi bir iki, üç dördüncü yere yazabilirim.
Semih aralarında iki kişi ve Semih.
Sonra bir Kişi veya Bir, iki, üç, dört beşinci Ayşe'yi yazabilirim.
Aralarında iki kişi etti yedi.
Sonra da Semih gelmiş oldu.
Kaç farklı durum var benim şu an beş farklılığı.
5 farklı durum var.
Fakat.
Ayşe ile Semih de aralarında yer değiştirecek.
O halde 5 çarpı 2'den şu an kaç farklı durum olmuş Olduğu 10 farklı Durum olmuş oldu.
Şimdi arkadaşlar geriye 6 kişi kaldı.
Bu 6 kişi De herhangi bir Yere oturabilir Ve Bunlar kendi aralarında yer değiştirebilir.
O halde bu 6 kişi de aralarında 6 faktörü yer şekilde yer değiştirecektir.
O halde.
10 çarpı altı faktörü yelten ben.
Şimdi durumu bulmuş oluyorum.
6 faktöre yani 720 toplam cevabımız 7 bin 200 olmuş oluyor.