Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Permütasyon Kavramı

Merhaba Arkadaşlar konu başlığımız perm tansiyon, hem tansiyon aynı zamanda sıralama demektir.
Perm tansiyon bir nesli grubu içerisinden sıra gözetilerek yapılan sıralamalar.
Emre elemanıdır.
Doğan sayı ve en büyük eşittir R olmak üzere en Nestle'nin R elemanla dizili işlerinin sayısına en elemanla bir kümenin R elemanını perm tansiyonu denir ve ve emre şeklinde gösterilir.
H.
R eşittir.
En faktör royal bölü en eksi r faktör al şeklindedir veya p r eşittir.
En çarpı en eksi bir çarpı r tane e'nin azalarak çarpı mıdır?
Peki burada bir örnek verecek olursak her mutasyon dördün ikilisi eşittir.
4 Fang da royal bölü 4'ten 2'yi çıkartıyoruz.
4 Eksi iki faktör.
Buradan dört faktör li iki faktör yer elde ettim.
Dört faktörü ile dört çarpı üç çarpı iki çarpı bir iki faktör.
7'deki çarpı bir şeklinde yazacak olursak, iki çarpı birler birbirini götürdüğü on iki gelmiş oldu.
Cevabımız veya biz bunu şu şekilde de yazabiliriz.
Her mutasyon dördün ikilisi.
4 faktörü yeli 2 tane azaltarak ilerledik.
4 çarpı üç iki tane azaltım, 4 çarpı 3 nedir on iki olmuş oluyor.
Şimdi bunlarla ilgili bir örnek çözelim.
Örnek A eşittir ABC'de kümesinin elemanlarının ikili sıralamalarını sayısını bulunuz.
İkili sıralama demek ne demek?
Seçtiğim ABC'de kümesinden iki elemanın farklı sıralanır.
Şuna bakacağız o halde öncelikle birinci yoldan çözelim.
Önce A elemanını aldım, yanına beni yerleştirdim veya A'yı aldım, yanına C yerleştirdim veya A'yı aldım yanına.
D'yi yerleştirdim.
Şimdi sıra B.
De B.
Yi aldım yanına yerleştirdim.
Bu sefer beynin yanına C.
Yerleştirdim.
B'nin yanına B.
Yerleştirdim.
Şimdi sıra ve C.
De C'yi aldım yanına.
Ay yerleştirdim C'nin yanına.
B yerleştirdim.
C'nin yanına.
Şöyle de yerleştirdim.
Veya Başa D'yi aldım, D'nin yanına yerleştirdim, D'nin yanına B yerleştirdim, D'nin yanına C yerleştirdim.
Kaç farklı sıralama yaptım?
1.
2, 3.
4, 5.
6, 7.
8, 9.
10, 11.
12 on iki farklı sıralama yaptım.
Tabii biz bunu işte her mutasyon ile göstereceğiz.
Per mutasyon ile daha pratik yoldan çözelim.
Elimde 4 eleman var 4 eleman dan.
Ben ikili sıralama yapacağım.
Yani perm tansiyonda dördün ikilisi.
Peki nasıl hesapladık?
4 faktör yer bölü 4 eksi 2'ye faktörü yer.
Dört çarpı üç çarpı iki çarpı bir.
Bu da iki faktörü yer yapar, iki çarpı birden.
Buradan cevabımız yine iki gelmiş oluyor.
Şimdi ise perm tansiyon ile ilgili bazı özellikleri gösterelim.
Her mutasyon en iyisi, en faktörü, yel bölü en x'i en faktör riyal şeklinde gösteririz.
Bu da en faktör yel bölü en nin en yeni çıkartırsak 0 faktörü yel yapar.
0 faktörü neyi eşitti?
Biri eşitti.
Buradan direk cevabımız en faktörler gelmiş oldu.
Eğer bu tansiyon e'nin 0'lık sı en faktör bölü en eksi 0 faktörü.
Yani buradan da en faktör yer bölü en faktör riyal.
Cevabımız biri gelmiş oldu.
Fermi tansiyon e'nin bir lisi.
En faktörü yer bölü en eksi bir faktör yani.
Tabii burada en faktörüyle azaltarak açalım.
En çarpı, en eksi bir faktör yerde duralım.
Aşağıda da en eksi bir faktör riyal var.
Buradan en eksi bir faktör yerler birbirini götürdü.
Cevabımız en germiş oldu.
Hem tansiyon inin en eksi birisi, en faktör yel bölü enden en eksi biri şöyle çıkartalım.
O halde aşağıda dışarı faktör eğer yazalım.
En faktör yer bölü eksi içeri dağıtalım.
En eksi, en artı bir şöyle faktörü yani buradan ender birbirini götürdü.
En faktör yer Büdü.
Birden yine en faktörler gelmiş oldu.
Cevabımız.
İşte verilen bu soru kalıpları üzerinden bir de şöyle örnek gösterelim.
Her mutasyon üçün üçlüsü direk nedir?
Üç faktör yerdir.
Üç faktör neye eşit altıya.
Veya Per Mutasyon 3'ün 0 olası örneği eşit.
Her zaman 1 eşit, buradan her mutasyon için bir lisi.
Bu danayı işitmiş E.N.
Yani direk 3'e.
Devam edelim Perry Tansiyon 3'ün ikilisine bu da ne yeşil en faktörüyle yani üç faktörüyle üç faktöre anneye eşit.
6'ya yani verilen perm tansiyon ile ilgili özellikleri örnekle indirmiş olduk.
Sıkça Sorulan Sorular

 

Permütasyon nedir?

 

Permütasyon konu anlatım yazımıza öncelikle permütasyonun ne olduğundan bahsederek başlayalım. n pozitif tamsayı, r doğal sayı ve r < n olmak üzere, n elemanlı bir kümenin r elemanlı sıralı r’lilerine o kümenin r’li permütasyonu denir. Biraz karışık görünebilir, hemen daha anlaşılır hale getirelim: n tane farklı nesnemiz var. bu n tane nesneden r tanesini aynı anda seçiyor ve sıralıyoruz, yani sıralı r’li oluşturuyoruz, işte bu sıralamaya n’in r’li permütasyonu denir. n ve r boşluklarının yerine sayılar koyup cümleyi okuyunca ifade daha da anlaşılır olacaktır.


Permütasyon formülü nedir?

 

Permütasyon soruları çözerken en sık kullanacağın bilgi, permütasyon formülü olacaktır. O yüzden verdiğimiz permütasyon formülünü mutlaka hatırla:


Permütasyon hesaplama nasıl yapılır?

 

Permütasyonu pratik yoldan hesaplayabilmek için n’den başlayan ve birer birer azalan r tane sayıyı çarpabilirsin. Not: Permütasyon varsa nesnelerin diziliş sırası önemlidir.