Ses Bilgisi

Evet arkadaşlar bu videomuzda ses bilgisi konusunu işleyeceğiz.
Bakın her sene TRT'de ses bilgisi konusundan bir tane soru gelir.
Arkadaşlar bu kısma çok dikkat ediyoruz.
Öncelikle ünlüler ve ünsüz lerin ne demek olduğunu bileceğiz.
Daha sonra bu ünlü ve ünsüz darlık, genişlik, yuvarlak düzlük gibi ifadeler bize büyük ün uyumunu ve küçük ünlü uyumunu çözme mize yarayacak.
Ve arkadaşlar ses olaylarını işleyeceğiz.
Bazıları ünlü ile ilgili ses olaylarıdır.
Bazısı ünsüz ile ilgili ses olaylarıdır.
O yüzden bu kısma çok dikkat ediyoruz.
Sesler, ses uyumları ve ses olayları olmak üzere bunları üç başlık altında inceleyeceğiz arkadaşlar.
Şimdi bakın biz ünlü tablo mıza bakacak olursak bizim için önemli.
Şimdi benim bir kalın önerim var arkadaşlar birde ince ünlülerin var kalın ünlüler arkadaşlar aha ıı o budur inci ünlüler ise ee iyi övme öğüdü yani nokta sızlar kalın.
Ünlü noktalar ince ünlü sayılıyor arkadaşlar bu bizim nerede işimize yarayacak Büyük'ün uyumunda.
Çünkü Türkçe bir sözcük de kalın.
Ünlü varsa devamındaki ünlü de da devam etmek zorunda.
Anlatacağız, ince ünlü varsa, devamındaki ünlü de ince olmak zorunda.
Hem ince hem kalın.
Ünlü bir kelime de olduğunda zaten arkadaşlar büyük ünlü uyumuna uymamış oluyor.
Yine aynı şekilde geniş ve dar ünlülerin var arkadaşlar.
Bakın geniş ünlüleri a ee o ve özdür bakın yuvarlak geniş saten şekil bakımından da dar ünlülerin de şekil bakımından dar.
Arkadaşlar bak ıı iyi u ve i bunlar benim dar ünlüleri.
Arkadaşlar bu genişlik darlık düzlük yuvarlak şık ise eee küçük ünlü uyumunda işimize yarayacak.
Arkadaşlar düz ünlüler a ıı iyidir yuvarlak gönüllerde o wow u ve özüdür bu kısım çok çıkmıyor arkadaşlar yani küçük ünlü uyumu teğet de çok çıkıyor ama biz yine de anlatmış olalım zaten ünlüler dışında kalan ünsüz harfler de arkadaşlar.
Yani B, C, D, G, Ğ her j, cl mene, perez, şt ve y ve z arkadaşlar bizim ünsüz değerimizdir.
Yirmi bir tane ünsüz lerimiz vardır arkadaşlar.
Şimdi bakınız sert yüzsüzler ve yumuşak yüzsüzler var arkadaşlar.
Bunlar da ünsüz benzetmesinde, ünsüz yumuşamasına bizim işimize yarayacak harfler midir?
Biz bunu nasıl kod diyoruz?
Fıstık çı ş hap diye kod diyoruz arkadaşlar.
Yani F este, teke, ç, ş, h ve p harfleri arkadaşlar sert ünsüz dur.
Diğer kalan harfler de diğer kalan ünsüz ler da daha doğrusu yumuşak ünsüz derdidir.
Arkadaşlar.
Şimdi biz bir diğer videomuzda belirli kuralları işleyeceğiz.
Hangi kurallar Türkçede vardır, hangileri yoktur, hangi sözcükler yabancıdır, hangileri Türkçe'dir bunları şayet bazı arkadaşlar.
Ses Bilgisi
Ses Bilgisine Giriş 1 / 2
Ses Bilgisi
Ses Bilgisi