Türkçenin Ses Özellikleri

Evet arkadaşlar bu videomuzda da Türkçe'nin ses özelliklerine bakacağız beraber.
Bu konunun teğet hd çıkacağını çok zannetmiyorum ama biz yine de vermiş olalım.
Okuldaki sınavlara yardımcı olabilecek bir bilgidir.
Şimdi arkadaşlar Türkçe'de f, h ve j sesi yoktur.
Türkçe kelime de bakın alfabe mizde yoktur demiyorum.
Türkçe kelimelerde bu ses yoktur.
Mesela ambalaj dediğimde, mesela makyaj dediğimde, mesela jeoloji dediğimizde ya da mesela özel isimlerden Fahri, mesela Filiz.
Bakın F harfleri var.
Ya da mesela ben diyorum ki Hatice bu harfler de arkadaşlar.
F, H ve Z sesleri olduğu için ben bu kelimelerin hiçbirini kesinlikle Türkçe kabul etmiyorum ve ilk hece de o bulunabilir arkadaşlar.
Ama ilk geceden sonra o ve öss türkçe kelimelerde bulunamaz.
Mesela bak telefon, üç tane hece var, üçüncü hece hece de o var.
Şoför iki hece var, ikinci hece de var.
Bakın buradaki kısma dikkat etmiyorum zaten.
Z ton ki zaten burada z var arkadaşlar.
Türkçe sözcüklerde z sesi olamazdı.
İkinci hece de o harfi olduğu için ben bu kelimelere Türkçedir diyemem arkadaşlar ama bizim yor ekiyle kullandığımız bir istisnasız var.
Arkadaşlar yor eki Türkçe sözcüklere gelir.
Birden fazla hece yani ilk geceden sonra olmasına rağmen yine de bu sözcükler türkçe sayılır.
Yor eki istisnadır.
Mesela bakın g li yor üç tane hece var.
Üçüncü hece de o olmasına rağmen ben bu sadece Türkçedir diyorum gidiyor üç tane hece var yine türkçe dedim ağrı yor.
Üç tane hece var arkadaşlar yine üçüncü hece olmasına rağmen yor eki istisna olduğu için biz bunları dedik türkçedir dedik yine arkadaşlar bakın türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana bulunmaz.
Kökünde iki tane ünsüz bulunmaz.
Başında iki tane ünsüz bulunmaz.
Türkçe sözcüklerde üç tane ünsüz yan yana bulunmaz.
Arkadaşlar bakın şiir derken iki tane iyi teori derken iki tane ünlü ya da mesela ben sana sat diyorum ya da mesela ben sana vad diyorum.
Bu sözcükler arkadaşlar yabancı sözcüktür, millet diyorum.
Bakın kökünde ünsüz var, iki tane dükkan diyorum.
Hürriyet dediğimde yine iki tane ünsüz yan yana gelmiş ki Türkçe de arkadaşlar zaten uzun ünlü de yoktur bu kelimenin yazımında uzun ünlü gösterir.
Yani şu ifade gösterilir ama bu kelime Türkçe sayılmaz sadece.
Yani sen bu dükkanı şu şekilde yapsaydın, bu bu yazım yanlış gider, şunu koymak zorundasın yine.
Arkadaşlar bakın plan derken kelimenin başında P.
Veli'ye yan yana SVP yan yana, P.
Vere yan yana yine arkadaşlar bakın elektrik derken ke tr, üç tane strateji derken s tr, üç tane Türkçe sözcüklerde, üç tane ünsüz de yan yana gelmez arkadaşlar.
Yani ikiden fazla ünsüz.
Yani şu ifadeye de çok dikkat ediyoruz zaten hiçbir kelime ğ ile sağlayamayacağı için bence bu kısım en kolay kısım türkçe sözcüklerin başında diyorum arkadaşlar bakın ortasında diyemem mesela ben sana kaan diyorum türkçe sözcüklerin başında ğ bulunamaz arkadaşlar.
Yine bunu da söylemiştik.
Türkçe sözcüklerde uzun ünlü yok arkadaşlar.
Bakın hikaye yazarken söylemiştim zaten tezgah yazarken ya da ben sana rüzgar diyorum şöyle ya da ben sana arkadaşlar inkar etmek diyorum.
Bu ifadelerde uzun ünlü kullanılır.
Eğer sen bunları şu ifade, şu şekil olmadan yazarsan bu bir yazım yanlışı dır zaten.
Ama biz ne diyoruz sadece bu sözcükler Türkçe sözcük kabul edilmez diyoruz arkadaşlar.
Bir diğer videomuzda da büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumuyla devam edeceğiz.
Ses Bilgisi
Ses Bilgisine Giriş 2 / 2
Türkçenin Ses Özellikleri
Türkçenin Ses Özellikleri