Belgisiz Sıfat

Kunduz, Türkçe belgesiz sıfat konu anlatım videosundan herkese merhaba arkadaşlar.
Biliyorsunuz bir kelimenin sıfat olabilmesi için önce isim arıyorum.
Sıfatı o ismin önünde arıyorum.
Daha doğrusu bu sıfat geldiği ismi niteliyor veya belirtiyor.
Hatta bu yüzden ismin önüne geldiği için, adın önüne geldiği için sıfatın ikinci ismi ön addır.
Belgesiz sıfat ise önüne geldiği, ismi ne kadar belirttiği belli olmayan sıfat vardır.
Belli başlı, kullandığımız belgesiz sıfatlar bir az birkaç, bir çok, kimi biri, bazı az çok ve bir kelimeleri olabilir.
Daha bunlardan başka da var.
Bakalım şimdi arkadaşlar biraz şeker dedim ve şeker isim şeker isminin önünde biraz kelimesi var onu belirtmiş.
Ancak ne kadar şeker olduğu belli mi?
Değil.
O zaman bu belgesiz sıfat olur kimi insanlar dedim.
İnsanlar, isim ve insanlar isminin önüne kimi kelimesi gelmiş.
Yani ismin önüne geldiği için sıfat olmuş.
Ancak kimi insanlar dediğimde, hangi türden insanlar, ne kadar insan belli mi belli değil.
O zaman bu belgesiz sıfat olur.
Şimdi arkadaşlar bir adet uyarım var.
Bir kelimesine dikkat etmelisiniz.
Adet bildirir.
S sayı belirsizlik bildirir.
S belgesiz sıfat olur hemen bakalım.
Bir elma aldım dedim ve bir tane daha cümle kuralım.
Siz de bir gün geliriz.
Şimdi bakıyorum şuradaki elma isim ve bu ismin önüne bir kelimesi gelmiş.
O zaman bu kesinlikle sıfat.
Size bir gün geliriz dediğimde gün isim önünde bir kelimesi var.
O zaman bu da kesinlikle sıfat.
Ancak bu iki sıfatın türleri farklı.
Niye?
Bir elma aldım derken buradaki bir elmanın adetini, yani sayısını bildirdiği için sayı sıfatı olur.
Size bir gün geliriz derken hangi gün olduğu belli olmadığı için gün isminin önündeki kelime belgesiz sıfat olur.
Yani belirsizlik bildiriyor.
Bir adet uyarım daha var.
Belgesiz sıfatlar ile belgesiz mamülleri karıştırmayın sakın.
Şimdi şuraya dönmek istiyorum.
Şuradaki söylediğim bütün belge, işsizlik, sıfatları, belgesiz zamir de de karşımıza çıktı arkadaşlar.
Ancak biliyorum ki bir kelimenin sıfat olabilir olabilmesi için ismin önünde olması gerekiyor. Zamir olabilmesi için ismin yerini tutması gerekiyor.
Belge, hissizlik kelimelerini aynı şekilde hem sıfat hem de zamir olarak görebilirim.
Zaten yapacağımız örneklerde de bunu göreceğiz.
Aşağıda yer alan belgesiz kelimelerin türünü bulun.
Yani belgesiz zamir mi, belgesiz sıfat mı?
Bunları inceleme im gerekiyor.
Bakalım.
İnsanlar isim ve bazı kelimesi ismin önüne geldiği için sıfat olur.
Bazıları kitap okumayı sever dedim.
Şimdi bazıları derken kimlerden bahsediyorum belli değil.
Herhangi bir ismin önüne de gelmediği için burası belgesiz zamir olur.
Kimi çocuklar oyun oynamaz.
Çocuklar isim ve kimi kelimesi çocuklar isminin önüne geldiği için belgesiz sıfat olur.
Kimisi oyun oynamaz dedim.
Şuradaki kimi kelimesi herhangi bir ismi belirtmediği için, ismi kaldırıp yerine geldiği için zamir olur.
Biraz şeker döküldü dedim.
Şeker isim ve biraz kelimesi şeker isminin önüne geldiği için belgesiz sıfat olur.
Birazı döküldü dedim, ismi kaldırıp onun yerine gelmiş herhangi bir ismi belirtme miş.
Bu yüzden belgesiz zamir olur.
Çok insana seslendi insan isim ve bu ismin önüne.
Çok kelimesi geldiği için belgesiz sıfat olur.
Çoğuna seslendi dedim.
Kime seslendiği belli değil ve insan ismini kaldırıp onun yerine geldiği için zamir olur.
Şimdi arkadaşlar bir önceki videomuzda da bahsetmiştik.
Şöyle kolay bir yöntem var.
Hem zamir hem sıfat olarak kullanılan kelimelerde şuna dikkat edebilirim.
Zamir ler isimlerin yerini tuttukları için isimlere gelen ekleri alabilirler.
Ancak sıfatlar ismin önüne geldiği için isimlere gelen ekleri almazlar.
Sıfatlar almaz.
Zamir ler alır.
Şimdi şuradaki a ee eki yönelme hali ki ve yönelme hali ki isme geldiği için zamir de bu eki alabilir.
Ancak burada herhangi bir ek yok.
Üstteki örneklere bakalım.
Şuradaki ıı.
Arkadaşlar isme gelen çekim eklerinden dir.
Zamir bu eki alabilir ancak sıfat bu eki alamaz.
Şuradaki eki isme gelen hal eklerinden dir.
O zaman zamir bu eki alabilir ancak sıfat alamaz.
İşte bu da kolay bulma yöntemlerimiz den biri olabilir.