Sıfatlarda Küçültme - Pekiştirme - Adlaşmış Sıfat

Kunduz, Türkçe sıfatlar da küçültme, sıfatlar. Da pekiştirme ve andlaşma. Sıfat konu anlatım videosundan. Herkese merhaba arkadaşlar.
Öncelikle sıfatlar da küçültme ne demekmiş bakalım.
Sıfatlara getirilen. Cağ, cık. Hamsi ve unutarak ekleriyle. Oluşturulan sıfatlar. Mıdır?
Şimdi bunu biz bir de isimler de gördük arkadaşlar ve aynı ekleri kullandık. Ancak bu kullandığımız. Ekleri orada isimlere getirmiştik. Burada sıfatları. Getirmemiz gerekiyor. Yani kısacası şu. Ekleri alan kelimelerinin ismin önünde. Olması. Gerekiyor. Hemen bakalım. Büyükçe ev, ev isim ve ben burada evin önüne büyükçe kelimesini getirdim ve bu. Büyükçe sıfatlar. Da küçültmeye girer.
Cache küçültme ekini almış. Şimdi sıfatlar da. Küçültme diye. Bir sıfat. Gurubu yok arkadaşlar. Aynı zamanda da şunu göreceksiniz nasıl. Ev dediğimde büyükçe kelimesini cevap alıyorum. Evin durumunu anlattığı için niteleme sıfatına girer.
Küçücük çanta. Çanta, isim ve çantanın önünde. O çantanın durumunu. Bildiren ve cik eki almış bir kelime var.
O yüzden buradaki niteleme. Sıfatın. Küçültme eki almış. Aynı zamanda Nasıl çanta dedim. Küçücük kelimesini. Cevap aldım.
Bu niteleme sıfatına. Girer.
Şimdi arkadaşlar tekrar söyleyelim bir. Kelimenin sıfat. Olabilmesi için ismin önünde olması gerekiyor. Biz aynı zamanda. Şu küçültme eklerini isim videosunda. Görmüştük.
Hatırlayalım. Isimlere gelen ekler videosunda vardı ve bunu bir de. İsim olarak kullanalım. Onların evleri büyükçe idi.
Şimdi bakıyorum. Şuradaki büyük. Kelimesi herhangi bir ismin önüne gelmemiş.
Ancak küçültme eki almış. O zaman bu sıfat olmaz. İsim olur.
Buradaki cahilce eki isimde küçültmeye girer.
Sıfat olabilmesi için tekrar söylüyorum, ismin önünde olması gerekiyor. Burada uyarımı. Da verdim.
Küçültme, isimleriyle küçültme. Sıfatlarını karıştırmamak mısınız?
Birer örnek daha yapalım.
Sarımsı bir. Tokası vardı. Şimdi şuradaki toka isim. Nasıl toka, sarımsı. Toka yani tam olarak sarı değil.
Şuradaki hakîm ise. Eki sıfatlar da. Küçültmeye girer, yani küçültme eki dir. Aynı zamanda nasıl toka dedim.
Sarımsı toka. Dediği için bu niteleme. Sıfatına. Girer.
Bir örnek daha yapalım.
Kitapçıklar. Dağıtıldı. Şimdi bakıyorum şuradaki cık cık iki küçültme ikidir.
Herhangi bir ismin önüne gelmiş mi?
Gelmemiş. Dağıtılmak zaten. Fikirdir.
Burada herhangi bir ismin önüne gelmemiş kitapçık. Bir varlığın adı olmuş artık.
O zaman bu. Kelime türün isimdir.
Küçültme eki de isme gelmiştir.
Sıfat olabilmesi için ismin önüne gelmesi gerekir.
Bir diğer. Başlığın sıfatlar. Da pekiştirme midir?
Pekiştirmeyi de gördük biliyorsunuz arkadaşlar.
Bir kelimenin. Anlamını. Kuvvetlendirme dir pekiştirme demek. Bunu sıfat olarak yapacaksam. İsmin önüne gelen kelimenin. Anlamını. Kuvvetlendirmek gerekir.
İsmin önüne. Getirilen sıfatın anlamını. Kuvvetlendirme ile oluşturulur. Pekiştirme sıfatlarını üç şekilde yaparız. Arkadaşlar ilki. Sıfatın. İki kere. Yazılmasıyla. Oluşur.
Mesela ben. Sarı. Çiçek dediğimde çiçeğin. Rengini sarı. Olduğunu bildiriyorum. Ancak sarı sarı. Çiçek dersem buradaki çiçeğin renginin. Sarısını. Kuvvetle indirmiş oldum. Yani sıfatı iki kere yazarsam, sarı sarı. Çiçek dersem. Burada sıfatı. Pekiştirmiş olurum. Veya sıcak sıcak çorba desem yine buradaki sıcak sıfatının anlamını kuvvetlendirir dedim. Yani pekiştirdi. Pekiştirme sıfatını oluşturmanın ilk yolu, sıfatı iki kere yazmaktır.
İkinci yolu, sıfatın pekiştirme eki almasıyla oluşturduğu oluşturulmasıdır. Sıfatın pekiştirme eki alması ne demek?
Pekiştirme bir kelimenin. Başına anlamsız. Ekler getiriyorum. Ve anlamını. Kuvvetlendirme oluyorum.
Mesela siyah kelimesini. Nasıl. Pekiştirir, kim simsiyah diye pekiştirir.
Siyahın derecesini bir kuvvet arttırmış oldum.
Siyah dedim.
Bunu nasıl kuvvetlendirdi yani pekiştirdi.
Simsiyah dedim. Peki simsiyah sıfatı olur mu?
Ardından isim getirirsen olur.
Simsiyah ayakkabı veya tertemiz tabak. Buradada sıfatın önüne sıfatın. Kelimeleriyle uyumlu. Anlamsız. Ekler getirdim. Ve sıfatı. Pekiştirmiş oldum.
Bir diğer pekiştirme. Sıfatı oluşturma. Yöntemi mi?
Ed atını getirmem.
Arkadaşlar size iki tane. Sıfatı. Yazıyorum.
Aynı kelimeden oluşan. İki sıfatı yazıyorum ve aralarına. Mami Umumî Ed adını getiriyorum mesela.
Güzel mi güzel.
Saçlar.
Şimdi buradaki güzel kelimesi. Saçı niteleyen sıfattır.
Ancak ben bunun. Anlamını kuvvetlendirmek, yani pekiştirmek istedim.
İki kere. Yazdım ve. Araya Ed adını getirmiş oldum. Bir diğer baktım andlaşma sıfattır.
Arkadaşlar anlaşmış sıfat. Şu şekilde oluşturulur.
İsmin önüne gelen sıfat ismi yutar. Ve varsa. İsimdeki ekleri üzerine alır. Bu yapıya anlaşmış sıfat denilir. Hemen oluşturalım.
Kurumuş çamaşırları. Topladım.
Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar?
Önce sıfatı. Bulmam gerekiyor.
Çamaşır isim. İsim nasıl?
Çamaşır kurumuş, çamaşır. O zaman burası sıfattır. Şimdi anlaşmış yapmam için ne yapmam gerekiyordu?
Sıfat kendisinden sonra gelen ismi yutacak.
Yani şurada nitelediği ismi yutacak. Ve varsa. İsimdeki ekleri üzerine alacak. Oluşan bu yapıya da anlaşmış sıfat diyeceğiz.
Ne olur?
Kuruluşları topladım, ne yaptım. Burada?
Kurumuş kelimesinden, yani kurumuş. Sıfatından sonra. Gelen ismi yuttu ve bu isimdeki. Ekleri sıfat üzerine aldı.
Oluşan bu yapıya adı şaşmış sıfat denilir. Bir tane daha yapalım.
Konuşan öğrencileri. Not aldı.
Ne yapıyorum önce sıfatı buluyorum arkadaşlar bulalım.
Öğrenci isim nasıl?
Öğrenci konuşanı. Öğrenci. Burası sıfat anlaşmış.
Yapabilmem için ne yapıyorum?
Şuradaki ismi sıfat yutacak ve isim de varsa. Ekleri üzerine alacak. O zaman anlaşmış sıfat şu. Şekilde. Oluşuyor Konuşanları not aldı.
Tekrarlayalım nasıl yaptı?
Şuradaki sıfat ismi yuttu. Ve isimdeki ekleri üzerine. Aldı.
Konuşanları not aldı oldu.
O zaman buradaki oluşan yeni yapı adlı aşmış sıfat oldu.
Sözcük (Kelime) Türleri
Sıfatlar 6 / 6
Sıfatlarda Küçültme - Pekiştirme - Adlaşmış Sıfat
Sıfatlarda Küçültme - Pekiştirme - Adlaşmış Sıfat