Sayı Sıfatı

Kunduz, Türkçe sayı sıfatları konu anlatım videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz sıfatlar isimlerin önüne gelir.
Sıfatı bulabilmek için önce ismi bulacağım ve onun. Önünde sıfatı. Aramam gerekiyor.
İsmin önüne geldiği içinde ikinci ismi ön addır demiştik önceki videolu aramızda. Sayı sıfatları çok basit arkadaşlar. İsimlerin önünde sayı göreceğiz sadece.
Ve bu gördüğümüz. Sayıda bazı sorularda. Çeşitlendirme mizi isteyebilir. İsimlerin sayısını bildiren sıfatlar sayı sıfatları dır.
Bu sayı sıfatlarından ilki asıl sayı, sıfat mıdır?
Önüne geldiği ismin adetini bildirir.
Yani bu en basit. Yaptığımız aslında günlük hayatta da çok kullandığımız sayı sıfatlarından. Bir, iki, üç, dört. Beş, altı, yedi. Diye uzuyor.
Ben bu rakamları. Sayıları. İsimlerin önünde. Kullanırsan asıl sayı sıfatı yapmış olurum.
Hemen bakalım. Bir kalem.
Ben şimdi burada kalemi. İsim olarak kullandım. Ve ismin önünde bir kelimesini. Kullandım. Ve bu bir kelimesi kalemin adedini bildirdiği için. Sayı sıfatı oldu.
Sayı sıfatlarından da asıl sayı sıfatı oldu.
Hemen bakalım. Üç Elma Elma isim ve bu ismin önünde üç sayısını kullandım.
Elmanın adedini bildirdi. O zaman sayı sıfatı oldu.
Sayı sıfatlarından da asıl sayı sıfatı oldu.
Yedi çanta. Çanta isim ve çantanın önünde. Çantanın sayısını. Bildiren yedi kelimesi var.
İsmin önüne geldi ve. Onun sayısını bildirdiği. İçin. Sayı sıfatı oldu.
Sayı sıfatlarından. Da adet bildirdiği için. Asıl sayı sıfatı oldu.
Bir diğer sayı sıfatın sıra sayı sıfatı dır.
Arkadaşlar bu sıra sayı sıfatları da. Önüne geldiği ismin. Sırasını. Bildirir.
Yani biz şöyle diyoruz sıra bildirmek için birinci, ikinci, üçüncü, ilk, son gibi kelimeleri kullanıyoruz.
Bu kullandığımız kelimeler ismin önünde olacak.
Mesela birinci. Sınıf sınıf. İsim ve bu ismin önünde. Onun sırasını. Bildiren bir. Sayı. Var.
O yüzden bu. Birinci sayı sıfatı oldu.
Sayı sıfatlarından da sıra. Bildirdiği. İçin sıra sayı sıfatı oldu. Yedinci Elif ev isim ve bu ev isminin önünde. Onun sayısını. Bildiren. Bir sıfat var.
Sayı sıfatı bu sayı sıfatı evin sırasını. Bildirdiği için de. Sıra sayı sıfatı olur.
Bir diğer sayı sayı sıfatın kesir sayısı katıdır. Önüne geldiği ismin bölümlerini bildirir. Şimdi kesir sayı sıfatı. Arkadaşlar kesicilerin tersten okunduğunu düşünün.
Üçte iki dörtte bir gibi kelime lerimiz var.
Tesirlerini tersten okunuşu kesir lerle ilgili kelimeleri miz var.
Tam çeyrek, yarım.
Bütün bu kelimelerin hep kesicilerle alakalı ve ben bu kesir ile alakalı kelimeleri. Sıfat. Yapabilmem için ismin önüne getiriyorum.
Mesela üçte iki hisse dedim.
Hisse isim ve bu ismin önünde onun bölümlerini bildiren, payını bildiren. Bir sayı var.
Üçte iki sayısı.
O zaman bu sayı sıfatı oldu. Sayı sıfatlarından da bölümlerini bildirdiği için, paylarını bildirdiği için. Kesir sayı sıfatı oldu.
Mesela tam. Ekmek.
Ekmek isim ve bu ekmek isminin önünde onun bütününü yani sayısını bildiren bir kelime var. Sayı sıfatı ve bu sayı sıfatı. Ekmeğin bölümlerini anlattığı için de kesir. Sayı sıfatı oldu.
Ve son olarak. Birleştirme. Sayı sıfatı var. Birleştirme arkadaşlar birleştirme demektir.
Sayılara getirdiğim ar, er ve şar şer ekleriyle oluşur.
Bu iyileştirme. Sayıları tabii ki bu iyileştirme sayıların da sıfat. Olabilmesi için ismin önünde olması gerekiyor.
Mesela ikişer elma, elma isim ve bu ismin önünde sayı bildiren bir kelime olduğu için. Burası sayı sıfatı ve bu sayı sıfatı. Elmanın bölündüğü sayıyı bildirdiği için de. İyileştirme sayı sıfatı oldu. 7'şer ceviz, ceviz isim ve bu ismin önünde onu bildiren bir. Sayı. Var.
7'şer kelimesi. Sayı sıfatı olduğu sayı sıfatlarından da. Arkadaşlar.
Cevizi bölüp götürdüğüm sayıyı bildirdiği için birleştirme. Sayı sıfatı oldu.