Yarım Açı Formülleri Örnek Sorular Bölüm 1

Sevgili arkadaşlar herkesi berova, bu dersimiz de 2 kat açı formülü ile ilgili farklı tarzda soru çeşitleriyle örnekler çözeceğiz.
İlk olarak birinci örneğimizde başlayalım.
Diyor ki bu ifadenin çeşidini bulunuz.
Şimdi hemen burada şunu gördüm.
Ben burada kos 85 yerine sinüs 5 derece yazarsa meğer ikiyle çarpıp ifadeyi ikiyle bölüm de 2 çarpı kos 5 çarpı sin 5 ifadesi neye eşit olacaktır?
Sinüs 10 derece eşit olacak ve yanında sinüs 10 derece var.
Sonra kol sinüs 20 derece var.
Paydamız da da iki çarpı kol sinüs elli derece olmuş olmaya devam edecek.
Şimdi tekrar ifadeyi ikiyle çarp.
Sam tekrar ikiye böler.
Bu durumda şurası da ne olacaktır?
Sinüs 20 derece olacak.
Hatta bir sonraki adımda tekrar ikiyle çarp, alım ikili bölelim.
Bu durumda 2 çarpı sin 20 çarpı kos 20 yerine ben ne yazabilirim arkadaşlar?
Sinüs 40 derece yazabilirim.
Paydamız da ne var iki kere, iki, dört, dört kere, iki, sekiz, sekiz tane konsun, yüz elli derece var.
Gördüğünüz gibi sinüs 40 ve sinüs elli birbirini doksana tamamlayan iki değer olduğu için birbirlerini eşitler.
Bunlar da kısalır.
İsa bana sorulan ifadenin en kısa hali yani eşiti bir bölü sekiz olarak bulunmuş olur.
Sevgili arkadaşlar diyelim ve sıradaki sorumuza geçelim hemen.
Diyor ki bir eşitlik verilmiş.
Bu eşitliğe göre Kur'an'ın en sade halini bulunuz.
Şimdi sevgili arkadaşlar, burada yapacağımız şey seni sün iki kat aşı formülünden faydalanmak.
Buraya sinüs 2 x yerine 2 çarpı sinirsiz çarpı koysun.
Six yazıyorum.
Aynı şeyi aşağıda da yapacağım.
İki çarpı sinüs IX çarpı kostümün X yazdım.
Şimdi A ifadesi diyorum eşittir.
Yukarıda gördüğünüz gibi sinüs ister ortak.
Hemen kostümün six parantezine aldım.
Bir eksi şimdi kos gitti ya sinsin var.
Sincar'a iki tanesini suni çarpı bir de başlarında iki var iki tane sin cara x kaldı.
Üst tarafta geldim aşağı dayız.
Bu sefer aşağı sinüs IX parantezine alıyorum.
Bir eksi sinüs.
İkisi gitti.
İki tane kos kara aix kalmış oldu sevgili gençler şimdi.
A eşittir diyorum.
Bir eksi iki tanesinin kar eksi korsunsky yükselir.
Yani burada koyunuz IX çarpı komşunuz iki X var.
İfadenin pay kısmında payda iniyorum.
Hemen sinüs ikisi duruyor.
Burada da bir eksi iki koz kara.
Şimdi burada aslında iki Koska XXI bir olmuş olsaydı bu kostümün sekisi.
Ama o halde Korsunsky ikilisini eksisi var.
Eksi kotunun 2 X var diyoruz ve o halde şöyle diyeceğiz Koşsun siki istler sadeleştirme eksi duruyor.
Lütfen dikkat ve cost gerisindeydi arkadaşlar.
Tanjant X de o zaman bizim A değerimiz eksi kod tanjant içse eşit olur.
Sevgili gençler diyelim ve hemen zaman kaybetmeden bir sonraki sorumuza geçiyorum.
Komşunuz 300 14 derece çarpı sinüs 226 derece bölük henüz 2 derece.
İşlemin sonucunu buluruz diyor.
Şimdi yapacağımız şey şu.
Burada hemen açıları küçültmeye gidelim.
314 Nedir?
360 derece eksi 46 derecedir değil mi?
Dolayısı 360 dan geri geliyorum, dördüncü bölgede kursumuzu artı 360'ta isim de değişmez aslında.
Burası neymiş kos 40 6 derece dereceye.
Şimdi burada da yine 46'ya oluşturabilir miyim bakalım?
Sanki şöyle yapsam oluyor di mi?
180 derece artı 46 derece olarak yazsam.
Evet gerçekten 220 6 yaptı ama ve şuna lütfen dikkat isim değişmiyor.
Fakat üssün bu üçüncü bölgedeki şart eksi olduğu için hemen burada başlarına bir tane eksik oyu memurun çarpı diyelim.
Sinüs 40 6 derece olarak oraya bırakalım.
Aşağıda da ne var arkadaşlar?
Sinüs 2 derece var.
Şimdi yine ifadeyi 2 ile çarpıp ikiye bölelim.
Yani şuraya bir tane çarpı 2 ekliyorum aşağıya da biliyorum 2 çarpı siner çarpı Kosal bakın şöyle tersten olmuş oldu.
Ne oldu orası biliyor musunuz?
Sinüs.
Eee 46 derecenin iki katı yani doksan iki derece oldu ama tabii ki eksisi unutmadım.
Onu da yazıyorum.
Bölü aşağıda ne var?
İki tane koysanız iki derece var.
Şimdi burada.
Sinüs 92 derece yerine 90 artı 2 gibi düşüncem onu isim değişecek.
Ikinci bölgede sinüs şartıdır.
Eksi isim değişecek tabii ki.
Ne dedik?
Şurası eksi komşunuz 2 derece oldu.
Bölü aşağıda ne var?
2 çarpı sinüs 2 derece var.
Dolayısıyla COST 2 dereceler de kısa alırsa bu işlemin sonucu eksi 1 ölü 2 olarak bulunmuş olur.
Sevgili gençler diyelim ve bir sonraki sorumuza geçtik.
Sinüs ağı diğer iki bölü 5 sinüs 2 böylelerini 4 5 olarak verilmiş.
Diyor ki sinüs 2 ya çarpı sinüs 4 veya çarpımının sonucunu buluruz.
Şimdi sinüs ay yerine hemen şöyle yazalım 2 çarpı.
Sinüs ağaç çarpı kostümlü sağ şimdi 4 ve yerine ise iki çarpı sinüs 2 ve çarpı kol sinüs 2 beyaz alın.
Şimdi buradaki tabii diğer değerleri bulmak için sinüs adı verilmiş ya.
Örneğin koyun sağda.
İsteniyor 1 tane de küçükken çizmemiz gerekiyor.
Hemen içerisine yazdım.
Sinüs ne demek?
Karşı böyle post anüs demek 25 eksi 4'ten çok içerisinde 21 olur.
Diğer dik kenar aması ve bu sefer dik üçgen alacağım diğer açı 2 ve hemen 10'da yazayım.
Farklı açılar, farklı dik üçgenler çizdim.
Koyunuz komşu böyle henüz demek.
Dolayısıyla üç, dört beş üçgenin iç derdik.
Kararımızda üç bulduk hemen şimdi yazalım iki çarpı sinüs anneydi, iki bölüğü beş yazdım arkadaşım devam ediyorum kos sinüs a komşu ve potansiyelini.
Kök 21 ölü 5 çarpı yine iki var bir tane onunla yazdım çarpı sinüs 2 ve yani karşı bölü hipotez 3 ölü 5 oldu çarpı sinüs iki ve yani komşu bir lip ederiz burasını oldu 4 bölü 5.
Sevgili arkadaşlar evet şurası 25, şurası da 25 sadeleşme yok sanıyorum.
Paydamız ne oldu?
625 oldu.
Çarpma işlemlerine devam ediyorum, iki kere iki, dört on altı de çarptım.
32 32 7 3'le çarptım 96 kök 21 bölü 625 olarak bizden istenen çarpımı sonucu bulunmuş olur.
Sevgili arkadaşlar, evet bu soruyla birlikte dersimizi de sonuna gelmiş olduk.
Bir sonraki ders görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.