Yarım Açı Formülleri Örnek Sorular Bölüm 2

Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, bu dersimiz de 2 kat aşçı formülleri ile ilgili farklı tarzda soru çeşitleriyle örnekler çözmeye devam edeceğiz.
İsterseniz zaman kaybetmeden ilk sorumuz da başlayalım.
Diyor ki bir alfa açısı varmış 0 4 aralığında çok içerisinde bir eksi 4 alfa bölü 1 artı cost 2 alfa ifadesinin en sade halini bulunuz.
Hemen şimdi bakalım buradaki pay ve payda da birer tane 1 görüyorsunuz.
Bunlar fazlalık.
Bunları yok etmemiz lazım.
Üstün yarım açı formüllerinin kullanacağım.
Kroos'un üstün yorum aç formüllerini edip şunu hatırlatayım isterseniz.
Henüz iki alfa biliyorsunuz.
Koz kare alfa eksi Sincar'a alfa demekti.
Burada koz alfa yerine 1 eksi Sincar'a yazarsanız yanında eksi Sincar'a daha var.
1 eksi iki tane sin kara alfa olur ya da sin kara yerine 1 eksi kos yazarsanız kaoslar artı olacağı için kos kos daha iki tane kos kara alfa eksi 1 olur.
Şimdi burada ifadenin çok içerisindeki rasyonel ifadenin pay kısmına bakarsanız yok etmemiz gereken bir artı bir var ama ifademizi başında da kos sunsun, başında da eksi olduğu için yine artı bir ellisini yani şu üstteki yanına yıldız attığım formülü kullanacağım.
Üst tarafta, alt tarafta bakalım +1 var, ifadenin başında da artı var.
Dolayısıyla Kos 2 İrfan içinden tane eksi gelmesi lazım ki yukarıdaki bir gi̇tsi̇n paydada ki kısmı yanan iki tane yıldız açıyorum.
Orada da yanına 2 yıldız attım.
En alttaki formülü kullanacağım belirtiyorum.
Tabii ki açılar değişecek.
4 alfa ve 2 alfa onları ayarlayacak şimdi.
Peki kökü en son yazarım bir tane şöyle uzunca bir bölüm çizgisi çizelim ve pay kısmından başlıyorum.
Şimdi bir eksi diyorum.
Eee ne dedim?
Kos 4 ALFEE yerini tek yıldızlı ifadeyi bir eksi 2 sin kareli ifadeyi kullanacağım ama 4 Alfa'nın yarım açısını olur.
2 Al of olur.
Dolayısıyla şöyle yazılır o açalım.
Bir tane parantez, bir eksi, iki tane sinüs kare, iki alfa açının yarısını yazmış olduk.
Payda kısmına geçtik.
1 artı ne dedim.
2 yıldızlı ifadeyi kullanacağım.
Yani iki tane kos ünsüz kara.
Bu sefer 2 alfa'nın yarım açısı alfa olur eksi 1.
Burada da bir tane şöyle kök işareti imiz var.
Peki gördüğünüz gibi birler kısaldı.
Hem payda hem payda da onları götürdüm.
Xx yukarısı artı oldu.
İki tane sinüs kara, iki alfa pay kısmın payda kısmında 2 kos kara alfa arkadaşlar ifademiz kök içerisinde.
Unutmayalım 2'ler da gitti.
Şimdi kök içerisinden bu çıkarken ayrı ayrı şöyle düşünebiliriz.
Sin kara 2 alfa nadiye çıkar, sin 2 alfa diye çıkar ama mutlak bunu unutmayalım.
Bölü alt tarafta şunu Koska Alfa Da Costa'ya çıkar ama o da mutlak değer içerisinde çıkar.
Tabii gördüğünüz gibi 0 54 aralığında verilmesinin sebebi de buydu.
Birinci bölgede 2 alfa baktığımız zaman oda yine P1 li 2'den küçük olmuş olacak.
Oda birinci bölgede.
Dolayısıyla hem sinüs hem sinüs birinci bölgede pozitiftir, işarettir.
Dolayısıyla mutlak değer içerisinden aynen çıkarlar.
Yani bu sinüs iki alfa olur.
Diğeri de koyunuz alfa olur.
Sinüs 2 alfa yerine yine yarım açıdan ne yazabilirim sevgili gençler?
2 çarpı sinüs, alfa çarpı sinüs alfa yazabilirim.
Paydamız da ne var?
1 tane kosmos alfa var.
Her an kol sayfalar kısalır ise bana sorulan ifadenin en kısa hali iki sinüs alfa olarak bulunmuş olur diyelim ve ikinci sorumuza geçelim.
Diyor ki 1 artı sin 80 derece.
Çünkü içerisinde artı bir eksi sin 80 derece.
O da kök içerisinde bu işlemin sonuçlu bulunursa.
Evet şimdi burada tabii ki yanında artı va bir var yok etmemiz gereken.
Hani bu da biraz kolaydı ama sinüs de bu kadar basit değil.
Oradaki verileri yok etmek.
Ama tabii güzel bir soru.
Şunu görmek lazım burada da acaba bir artı sinüs 80 yerine ne yazılabilir?
Sevgili arkadaşlar ben bunu görmemiz lazım.
Şimdi ben bir ifadenin tam karesi geliyor mu?
Deniyorum içindesiniz.
80'de Sözcüsü'nün 2 kat açı formülü biliyorsun.
Hani yarısı 40 derece ya hemen bakayım.
Acaba sinüs 40 derece artı, komşunuz 40 derece ifadesine baksam bunun karesini aldığımda 1 artı sin 80 gelir mi?
Hemen deniyorum.
İsterseniz şöyle de yazayım bunu şimdi de gelir.
Birinci'nin karesinden sinüs kare 40 derece gelir.
Artı ikincinin karesinden yüz kare 40 derecede geldi.
Bir de birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani iki çarpı sinüs 40 derece çarpı koyunuz 40 derece geldi.
O da biliyorsunuz şûrası nedir zaten 2 çarpı siner çarpı Kosal sin üssün yarım açısı yani burası sinüs 80 derecedir.
Zaten Sincar'a 40 ve Koska 40 topum birdi.
Bir artı sin 80.
Gördüğünüz gibi aynısını elde ettim arkadaşlar.
Dolayısıyla bir artış sizin 80 yerine ne yazabilirim şimdi ben.
Eeee sin kare, 40 artı kare.
40'ın karesi yazabilirim.
Gördüğünüz gibi bu ifadede çök içerisinde değil mi?
Hatta kafa karıştırmamak için bunu şurayı.
İsterseniz silelim.
Hani burası yok?
Ben nereden geldiğini ve eşit olduklarını görün diye onu yazdım.
Şimdi devam edeyim.
Artı aynı mantık.
Yan tarafa baktığımızda da onda ne olduğunu göreceğiz.
Sevgili gençler, sinüs 40 derece eksi sunuz 40 derece olduğunu göreceğiz.
Niye sadece sinsin?
Sinüs 80'in başında eksi olduğu için başka bir sebebi yok.
Onun karesi o da kök içerisinde gördüğünüz gibi.
Evet, her iki ifadede de kara ve kara kökler sadeleştirme.
Yalnız bir önceki ifadede olduğumuz gibi bunlar mutlak değer içerisinde çıkarlar.
Yani Singh 40 derece artı, koz 40 derece bu mutlak içerisinde.
Sonrasında devam ediyorum yine sinüs 40 derece eksi koyunuz 40 derece.
Bu da mutlak içerisinde.
Sevgili arkadaşlar hemen burası her ikisini şarttı birinci bölge.
Bunlar işaretleri artırıp toplamları artı olur.
Yani ilk ifademiz mutlak değer içerisinden olduğu gibi çıktı.
Şimdi gelelim ikincisine.
İkincisini acaba işareti ne sinüs 40 dereceden, komşunuz 40 derece çıkıyor biliyorsunuz Kosmos 40 derece daha büyük bir ifadedir.
Yani küçükten büyük çıkmış buranın şartını olur.
Eksi eksi ise bu mutfaktan dışarı çıkarken yine eksilir çarpılır.
O halde ne olur?
Eksi sinüs 40 derece.
Artı koyunuz, 40 derece olarak mutlak değer dışına çıkarmış oluruz oldu.
Hemen sinüs kurtarıcıları sağ eleştirildim.
Koydunuz 40, bir tane koydunuz 40, daha iki tane Yukos 40 derece olarak bize sorulan işlemin sonucu bulunmuş olur.
Değerli arkadaşlar geldik bir sonraki sorumuza diyor ki.
1 eksi 2 tane karı Alfa'nın karesi artı 4 tane koz karı, alfa çarpı sin karı alfa işleminin sonucu kaçtır?
Şimdi hemen bu işleme başlamadan önce şurada ben konsensüsün yarım açısını gördüm.
Yani bana şurada verilen ifadeni eşit kozmos iki tarafa eşit arkadaşlar.
O bir dursun.
Sonra burada da bu dördü şöyle 2 çarpı 2 diye ayrım koz karayı kos kos biliyorsunuz sin karayı sinsin diye düşünürsem bu ifade şöyle yazılır değil mi?
İki çarpı kol, sayfa çarpı sin alfa.
Sonra yine çarpımının da bir iki daha var o dokuz sayfa çarpı harf.
Yani koz karar da sin karel fayda kos kos sinsin diye ayırdım.
Niye böyle yaptım?
İki çarpı kos alfa çarpsın alfa.
Yine aynısından bir tane daha var.
Burası da nedir arkadaşlar?
Sinüs 2 al şifadır.
Yanında bir tane daha çarpı sinüs İçel var.
Hemen düzenleyip alt tarafa yazmak istiyorum artık.
Henüz 2 alfa vardı bunun bakınız karesi var.
Artı yan tarafta sin kr 2 alfa olmuş oldu.
Sin 2 al Filistin 2 alfa'nın çarpımı nedir?
O Sin 2 Alfa'nın şöyle karesi bu şekilde de ifade edilebilir.
Evet, nedir bunların toplamı?
Sincar'a Alfa artı Koska alfa 1 olduğu için açı 2 alfa olduğununu hiçbir şey değişmez.
Sin kareli Koska nın toplam açılar aynı iken her zaman nedir birdir diyebiliriz.
Sevgili gençler.
Peki diyelim bir sonraki sorumuza gelelim.
Diyor ki a eşittir Sin Cara 25 eksi Koçkar 25 bölü 1 eksi, sin kare bir eksi sin 50 özürlü, yorum kare yukarıda 1 eksi sin 50 olmak üzere tanjant 40 ifadesinin A cinsinden eşitliği bulunur demiş.
Hemen bakalım şimdi burada işleme başlamadan önce sin 50 derece olan yeri sinüs 40 derece olarak düşünmek istiyorum.
Çünkü biliyorsunuz birbirini 90 derece tamamlayan açılar için üstünlük olsun üstlerine ister sin üstlerine eşit de yukarıda ne var peki?
Koz kara alfa, eksi sin kare alfa olmuş olsaydı kos 2 al fayda orası a eşittir diyelim o zaman k sürünsün yarım açısının eksi ise yani 25 derece 2 ile çarpı yorum elli kozunu selini.
Ama koz Karadağ'ın Sin Sincar'a çıkmadığı için Sin Kara'dan Koska çıktığı için eksi eksi koyunuz.
50 derece olarak yazdım.
Peki aşağı iniyor yazık bir eksi Kos 40.
Hani ilk sorumuz da yapmıştık.
Hatırlayın oradaki biri Kos.
Tunus'tan faydalanarak yok etmeye çalışacağım.
Bir eksi içeriden artı bir olan Kos sürünsün yarım açı formülünü kullanıyorum.
Yani bir eksi iki tane sinüs kara diye.
40 derecenin yarısı 20 derece.
Şu yarım açı formülünün kullandım ki bakın koşsun üstte yine bir yerden kurtulan bileyim diye XXI Artı oldu.
Payda kısmı pay kısmında eksi var ama o duruyor.
Onun da şöyle yazalım yine sinüs cinsinden yazmaya çalışalım.
Eksi.
Sinüs 40 derece olsun fay kısmı payda dayız ne dedik oraya iki tane artı olmuştu.
Sing kara 20 derece olarak yazalım.
Şimdi gelelim sevgili gençler.
Sinüs 40 nasıl açılır?
Yarım açı formülünden eksisi başında dursun.
İki çarpı sinüs 20 derece, çarpı sinüs 20 derece olarak yazılır.
Bölü payda dayım.
İki çarpı sinüs kare 20 derece var.
Buradaki 2'ler kısaldı.
Sen 20 dereceyle paydada ki 1 tane 20 derece gitmiş olsun.
Buradan ben ne elde etmiş oldu biliyor musunuz?
A eşittir diyordum bu işlemin sonunda.
Eeee kos 20 bölü sin yirmi başında eksisi ile beraber.
Yani orasını oldu biliyor musunuz?
Eksi.
Sevgili arkadaşlarım, kot tanjant 20 derece oldu.
Evet, şimdi bu Dursun Ağa'nın buna eşit olduğunu bulduk.
Yalnız benden tanjant 40'ı istiyor.
Ben hemen şurada tanjant 40 ifadesinde düzenlemek istiyorum.
Tanjant 40 derece.
Acaba nasıl açılır?
Şimdi 20 dereceye.
Bunu benzetmeye çalışırsam tanjant yarım açı formülü neydi?
İki tane tanjant a yani tam iki ay eşittir iki tane tanjant.
İki çarpı tanjant 40 derecenin yarısı yirmi derece aşağıda biçimde payda kısmında bir eksi o da tanjant kare yirmi derece olarak yazılır.
Şimdi hemen burada yerine yazacağım.
İki çarpı biliyorsunuz kot tanjant 20 şu şekilde ifade edilebilir.
20 derece.
X a olarak ifade edilebilir.
Bu durumda kot tanjant 20 neydi?
Bir bölü tanjant yirmiyi eşitti, o halde tanjant 20 derece yerine de eksi bir bölü a yazılabilir.
Sevgili gençler hemen o şekilde yazıyorum.
Şimdi iki çarpı eksi 1 bölü a şu şekilde gösterelim onu.
Bir eksi eksi 1 bölü anın karesini aldığımda art olur.
Bir bölü Akar'a olarak yazayım.
Bonomo başındaki eksi biliyorsunuz sürüdeki formülden gelen eksi.
Evet şimdi yukarı dayım eksi iki bölüm A olarak orası kalsın.
Bölüğü akare.
Eksi bir bölüm.
Ankara olarak da ifadenin payda kısmı kalmış olsun.
Bu durum da tanjant 40 derece neşet olmuş oldu.
Bakın eksi iki bölüm ayı aynen yazıyorum paydada ki ifadeyi ters çevirip çarpı çekmeyen Akar'a bölü akare eksi 1 olarak yazacağım.
Şu an birer tane kısa salsın.
Yani bakınız tanjant 40 derece neşet olmuş oldu türünden eksi iki A bölüğü akare eksi 1 olarak bulunmuş oldu.
Sevgili gençler diyelim ve bu sorumuz da birlikte dersimizi bitirelim.
Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.