Kosinüs Fark Formülü

Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar, bu derste ki konumuz koydunuz fark formülü.
Sinüs ve sunucu sonuç değerlerini bildiğimiz iki açı.
A ve B olsun.
Bu doğrultuda iki açının farkının yani A eksi Beren'in kaosun üssü nasıl bulunur?
Bu derste bundan biraz bahsedeceğiz, bunu öğreneceğiz.
Örneğin Sinüs 15 nasıl hesaplanır?
Şimdi 15 derecelik açıyı, trigonometrik değerlerini bildiğimiz iki açı cinsinden yazmak istersek ve bunların farkı olarak yazmak istersek 45 derece ve 30 derecenin farkı olarak yazabiliriz.
Biz on beşi dolayısıyla şimdi burada.
45 x 30 yazdıktan sonra acaba bu değerleri nasıl kullanarak kozunu son beşi elde edeceğiz, bundan bahsedelim.
Komşunuza XP demek biliyorsunuz toplam formülünde de söylemiştik.
Kursumuz için biraz bencil ve ters bir fonksiyonlu.
O halde önce ilk iki açıyı hemen kendi alacak Kosal çarpı KOSBİ sonrasında Sinisa verecek.
Sinav çarpsın B ve ters olması kaynaklı gördüğünüz gibi X iken burası artı olmuş olacak.
Hemen örnek değilim yine koyunuz.
15 derece nasıl hesaplanır?
Ne dedik?
Koyunuz 45 derece eksi 30 derece olarak yazacağız onu.
Sonrasında da hemen üst bencilliği koz 45 çarpı Kos 30 kendisini aldı.
Eksi olunca da artı oluyordu.
Sonrasında sinüs verecek arkadaşlar yani sin 45 çarpı sinüs 30 olacak.
Ben bunları yerine yazalım şimdi kos 45 kök iki bölü 2 demektir.
Çarpı kos 30 demek.
Kökü çöldeki demektir.
Arkadaşlar yine sin 45 ve kos 45 eşittir.
O da kökü iki Sims 30'da bir bölü 2'dir.
O halde burada kök iki bölü 4 parantezine alırsak kök üç artı 1 şu şekilde.
Eee çünkü 2004 çarpı kökü 3 artı 1 olarak korsunsky 15 değeri hesaplanmış olur ve bu örneğimiz den sonra artık sorulara geçebiliriz.
Diyor ki bu ifadenin değeri kaçtır?
Şimdi burada kos kos hemen kendisi almış sonra sinsin dağıtmış acıları.
O halde kesinlikle bu bir ko.
Açılımı birinci açı yetmiş, ikinci açı on.
Peki toplam mı, fark mı buna bakalım.
Kosmos biliyorsunuz.
Tersi de burada artı yazıyor.
Sayar Eksi olması lazım.
O halde bu koyunuz.
60 dereceye inmiş arkadaşlar.
Eee kos 60 nedir?
Sin 30'a eşittir.
O da bir bir lekedir.
Dolayısıyla bizden istenen ifadenin değeri bir iki olarak bulunmuş olur diyelim ve sıradaki sorumuz da devam edelim.
Diyor ki Kos ikisi Çarpı Konsey'i eşittir sin otuz eksi sinik çarpı single olduğuna göre sinüs IX eksiğe iki ifadesinin eşiti nedir?
Şimdi burada eksi sinik çarpı sinyali hemen sol tarafa gönderiyorum ve şöyle bir şey oluyor sinik çarpı sinyal.
Artı ASICS çarpı dosya tabii ki başta bunun.
Sonra bunu yazdığımı göstererek formülü vermiştik.
Bunu da öyle düşünelim.
Ve toplum olduğu için tabii ki yerlerini değişmesinde bir sakınca olmayacaktır.
O halde burasını ediyorsunuz.
Ix x yerinin açılımıyla arkadaşlar tabii ki Y eksikse olmaz mıydı hocam olurdu.
Neden?
Çünkü konunun seksi tutabilen bir fonksiyon kos alfa ve konsept sahife birbirine eşit olduğu için hiçbir fark yok.
Ben burada sadece x eksiğe kullandığı için ben de xx diye yazdım.
Eşittir şimdi Sims 30 yazacağım ama çok bir fayda sağlamayacaktır.
O yüzden Sims 30 yerine yazabilirim.
60 yazabilirim ki şu fonksiyonun isimleri aynı gelsin diye uğraştım biliyorsunuz.
Birbirini 90 dereceye tamamlayan acıların sinüslerin Kos cinslerine kos süsleri de sin üstlerine eşittir.
Bu durumda IX eksiye 60 derece geldi hemen.
Bunu şöyle bırakalım ve benden ne istiyordu sinüs?
İlk eksiğe belli 2 istiyordu.
Xxvi, 60 yazarsam 61 ülkeden sinüs 30 dereceyi istiyor benden aslında.
O da nedir arkadaşlar?
Bir bölüm ikidir diyebilirsin ve gel lik sıradaki sorumuza şekildeki A-B-C üçgenin de AB 4 B'de üç CD 5 birim şekilde gözüküyor.
Ayrıca ve böylece birbirine dik de acı açısı IX ise eğer diyor koz x değeri nedir diye sorulmuş.
Şimdi hemen yapmamız gereken şey şu buradaki B adi açısına A diyelim.
Gördüğünüz gibi tamamı da B olsun ve A açısıyla IX açısının toplamı.
B ise eğer biz ne diyebiliriz?
X eşittir B eksi adır şimdi.
Ve dikkat ederseniz ABD dik üçgenin de açısı A-B-C dik üçgenin de B açısı.
Dolayısıyla hem açısının hem B açısının trigonometrik oranlarını biliyorum.
O halde ben ikisini yapmış oldum.
Trigonometrik oranlarını bildiğim iki aşçının Faruk olarak yazmış oldum çok iyi.
Yani şunu söyleyebilirim artık kusursuz istediğim şey koyunuz b x a'ya eşit olacaktır ve gidelim isterseniz burada hemen korunsun fark formülünü uygulayalım.
Ne diyorsunuz?
Hemen bencilce ikisini birden kendisi alıyordum.
Eksi varsa da artı oluyordu.
Sonra kimse veriyordu acılara sinüs veya çarpı sinüs aydı.
Peki sinüs B nedir?
Şimdi bakalım.
Öncelikle ABD üçgenin de bilinmeyen kenarları ve ABD üçgeni bilmeyen kenarları hemen dolduralım.
Üç, dört, beş üçgeninden adÄ uzunluğu beş birim olacak.
Sonrasında şûrası dört dikkat ederseniz burası da sekiz.
Sevgili arkadaşlar, bu durumda dik kenarlar arasında biri iki oran olduğu için ağaca kısa olan kenarın kök beş katıdır.
Yani burası da dört kök beş.
Hemen yazalım.
Üst b.
B açısı büyük açı A-B-C üçgenine bakıyorum.
Üst demek komşu buton üst demektir.
Yani 4 bölü dört kök beş 4'ler gitti.
Bir veli kök beş ya da kök beş bölü beş olarak yazılabilir.
Çarpa geldim.
Şimdi Yunus sağ için ABD üçgenine bakacağım.
Yine komşu böyle potansiyelinin dört beş olarak onuda yazdım.
Artı diyorum devam ediyorum sinüs ve büyük A-B-C üçgenin bakıyorum.
Karşı bölü hipotez üst diyeceğim.
Yani sekiz bölü dört kök beş.
İki bölü kök beş.
Diğer bir deyişle iki kök beş.
Beş paydada köklü ifade bırakmamak için eşlenik de çarpı yorum.
Sonrasında sinüs aya geldim.
Abd üçgenin de ağının karşısında üç var.
Karşı bir lipo tanırsın üç beş gelecektir.
Bu değer de sonrasında arkadaşlar bakınız payda zaten 25 gelecek üst tarafa pay kısmına okurum 4 kök 5 artı 2 kere 3 6 kök 5'ten ne yapar?
On kırk beş bölüğü beş kere beşten 25'te paydamız oldu zaten.
Burada hemen 5'le kısa tutalım.
Her iki tarafı ne olur?
İki kök beş olup üst taraf alt tarafta, beşe bölümümüzde beş olur.
Dolayısıyla aradığımız değer iki kök beş, bölüğü beş olarak bulunmuş olur.
Six ifadesi sevgili arkadaşlarım ve bu soruyla birlikte dersimizi de sonuna gelmiş olduk.
Bir sonraki dersimiz de görüşmek üzere.
Kendinize çok iyi bakın.
Sıkça Sorulan Sorular

 

Kosinüs fark formülü nedir?

 

Eğer iki açının sinüs ve kosinüs değerleri biliniyorsa, trigonometri toplam fark formülleri yardımıyla bu iki açının farkının kosinüs değerini bulabiliriz.

Cos fark formülü:

cos(a - b) = cosa . cosb + sina . sinb

Örneğin,

cos15° = cos(45° - 30°)

cos15° = cos45° . cos30° + sin45° . sin30°