Çarpımın ve Bölümün Logaritması Örnek Sorular

Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda çok işinize yarayacak birkaç örnek daha çözeceğim.
Eds logaritma iki tabanında logaritma 10 tabanında ikiye a logaritma 10 tabanında üçe b vermişiz bize logaritma 70 2nin a ve b türünden değerini soruyor 70 2'yi parçalayan ama arkadaşlar öncelikle onu şöyle yapalım.
72 asal çarpan larını ayıracağım ikiye öldüğümde 36 ikiye böldü mü?
18 ikiye bölünmüş, 9 ikiye bölünmez artık.
Üçe geçtim üç üçe böldü mü bir.
Yani 72 şuna eşittir arkadaşlar bakın üç tane iki çıktığı 2nin küpü çarpı iki tane üç geldi.
Üçün karesi 72.
Gördüm yere bunu yazacağım.
Evet, şimdi parçalamaya başlayalım.
Logaritma yetmiş iki neye eş etmiş?
Logaritma 2'nin küpü çarpı üç üzeri iki.
Bakın arada çarpma var değil mi?
O yüzden ben bunu Logaritma 2'nin küpü artı Logaritma 3'ün karesi olarak ayırabiliriz.
Arada çarpma olduğu için eveeet şimdi üst gördünüz.
Bakın 2'nin küpü de de burada üst var.
Bu üstü de başa indirebiliyorsunuz.
Yani üç logaritma, iki artı.
Buradaki 2'yi de başa indirebiliriz.
İki logaritma, üç.
Evet, Logaritma 2'nin a olduğunu soru vermişti bize.
Logaritma 3'ün B olduğunu soru vermişti.
Yani cevabımız 3 A artı 2 Bey'dir arkadaşlar.
A ve B türünden değerini bulduk.
Eds bu örneğimizde üst tekine benzer.
Bu sefer Logaritma 120'yi parçalayarak Log 5 elde etmeye çalışalım.
Log 2'yi o gücü vermiş LOG 120'yi vermiş.
Şimdi 120 yine bir önceki soruda gibi asal çarpanlar.
Ayırın bunu, çizgimizi uzatalım ikiye böldü mü?
Altmış ikiye böldü, otuz ikiye böldü mü?
15 ikiye bölünmedi.
Üçe geçtiğim bölümü üçe 5 şimdi 5'e öldüğüm bir yani 120.
Neymiş?
Yüz yirmi eşittir üç tane iki var.
Yani 2'nin küpü bir tane üç var, bir tane beş var.
Evet, şimdi logaritma yüz yirmi.
Neymiş?
Logaritma 2'nin küpü çarpı üç çarpı beş olacakmış.
Logaritma yüz yirmi z z diye başladım ben buna.
Z'yi parçalı yorum şimdi.
Evet, bu da aralarda çarpma olduğu için logaritma 2'nin küpü çarpma var.
Artı koyduğum logaritma üç artı logaritma beş ve üst gördünüz hemen bu üstü aşağıya indirin.
Üç logaritma 2'yi artı logaritma üç artı logaritma.
Beş.
Evet biz neyi parçaladı?
Z'yi parçaladıktan mi bakın z.y.
Eşitti.
Bu Z eşittir.
Bu ifade o zaman Log 2'nin ilk sorduğunuz soru verdi zaten üç x artı Log 3'ün niye olduğunu soru verdi.
Buna da y yazdım.
Artı logaritma 5.
Bize sorulan da bu zaten.
O yüzden logaritma ve 5 burada kalsın üç eksi ve Y.
Yi eşitliğin sol tarafına işaret değiştirerek atalım.
Z buradaydı zaten üç x eksi 3 eksi olarak buraya geldi.
Y de x y olarak buraya geldi.
Logaritma 5'in ilk z z türünden değeri buymuş arkadaşlar.
X Bir sonraki sorumuz da bu kısım iyice pekiştiğini istiyorum.
Bu soruları çok göreceğiz.
Logaritma 45 Hemen kırk beşi pat çalacağım.
45 NEDİR ikiye bölünüyor.
Üç ile başladım on beş.
Sonra üçe bölün beş beşe böldü.
Bir yani kırk beş üçün karesi çarpı beş olarak ayrılıyor.
Şimdi logaritma kırk beşi parçalı yalım logaritma üçün karesi çarpı beş arada çarpma var.
Yine aynı şekilde logaritma 3'ün karesi artı log beş diye bunlara ayırdığınız üstü yani ikiyi başa indirdim, iki log üç artı log beş.
Şimdi burada bir sorunumuz var log.
Üçü soru verdi bize zaten B olarak verdi ama log beşi vermedi değil mi?
Log beşi ne yapacağım?
Burada şunu çok kullanacağız arkadaşlar buraya dikkat logaritma onun biz bir olduğunu biliyoruz deme logaritma onu.
İkon zaten nedir?
İki çarpı 5 dir.
O yüzden ben bunu logaritma iki artı logaritma 5 olarak yazabiliyorum.
Biz logaritma 2'nin A olduğunu biliyoruz.
O yüzden bu ay bu tarafa atıyorum.
Şimdi bir buradaydı zaten x sağ olarak geldi yani logaritma 5 neymiş 1 eksi ay işitmiş.
Bunu yerine de bir eksi a yazarsanız cevabımız son hali.
2 de artı bir eksi a lot 45'in A ve B türünden değeri de budur arkadaşlar.
Şimdi de soru eksik mi çıkmış değerini buluruz.
Evet, son olarak yine bakın tabanlar aynı, ilk baktığınız şey bu olsun zaten tabanlar aynı mı?
Logaritma 3 ile 12 tabanında üçü verdim Logaritma On kitabında sekizi istiyorum.
Şimdi Logaritma on iki tabanında sekiz 8.
Yine ne yazalım?
Logaritma on iki tabanında 2nin küpü yazalım.
O üçü başa indirelim.
Logaritma on iki tabanında iki.
Evet bize sorulan bu.
Yani ben bir şekilde logaritma on iki tabanında ikiyi elde etmem gerekiyor.
Ve şimdi bu mizi kullanacağım.
Logaritma on iki tabanında 12'nin bir olduğunu biliyoruz ve ben 12'yi dört çarpı 3 olarak yazayım ki bunu kullana bilelim değil mi?
Logaritma on iki tabanında dört artı logaritma on iki tabanında üç evet Buğra'nın IX olduğunu soru verdi.
Buranın bir olduğunu ben biliyorum.
O zaman logaritma on iki tabanında dördün ilgisi bu tarafa atıyorum.
Şimdi bir eksi IX oldu.
Peki bu ne on kitabına dört bana ne lazım?
On iki tabanında iki lazım.
O zaman bunu da şöyle devam edeyim artık bir eksi IX eşittir logaritma.
On iki tabanında bakın dört yerine 2'nin kalesi yazdığım sonra bunu da bir eksi IX eşittir iki başa indirdim.
On iki tabanında iki, her iki tarafı ikiye bölümde evet bir eksi IX böyle iki ne eşit imiş bu i̇kiler gittiler.
Logaritma on iki tabanında ikiye eşit imiş.
Biz de zaten onu arıyorduk arkadaşlar.
Cevabımız üç çarpı logaritma.
12 Tabanda iki yerine 1 eksi IX bölü iki yazdım.
Evet üç.
Şimdi bununla çarpışan dağıttığını da içeriye üç eksi üç x bölü iki sorunuzun cevabıdır arkadaşlar.