Çevre Şekil Problemleri

Merhaba.
Kunduz'un matematik dersi.
Çevre şekil problemleri, konu anlatım videosuna hoş geldiniz.
Çevresi bir kenar uzunluğu 6 santimetre olan karenin çevresine eşit olan eskinin üçgenin bir kenarı uzunluğunu bulalım.
Şimdi bir kenar uzunluğu 6 santimetre olan karenin diğer kenarları da 6 metredir.
O zaman bu karın çevresini bulmak için altıyı 4'le çarpı bindirir ya da dört tane altıyı toplayabiliriz arkadaşlar.
Dört çarpı altı dört kere 6'dan.
Şeklin çevirisi ne olacak?
24 santimetre olacak.
Peki bu karenin çevirisi eskinin üçgenin çevresine, eşit eşkenar üçgenin özelliğine idi.
Üç kenar uzunluğu da birbirine eşittir.
Çevresini bulmak için bir kenar uzunluğunu üçüne çarpıyor.
O zaman çevresi yirmi dört ise yirmi dördü üçe bölerek bir kenar uzunluğunu bulabiliriz.
20 Dördü üçe bölümde, yirmi dörtte üç.
Kaç kere var.
Sekiz kere var.
Üç kere sekiz, yirmi dört.
O zaman bir kenar uzunluğu ne çıktı?
Sekiz santimetre çıktı.
Yani eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğunun sekiz santimetre olduğunu bulduk.
Uzun kenarı kısa kenarından üç santimetre fazla olan paralel kenarın çevresi 34 santimetre ise kenar uzunlukları bulalım.
Şimdi arkadaşlar paralel kenar çiziyorum paralel ekinin özelliğine ile karşıtlık kenar uzunlukları birbirine eşittir.
Uzun kenarı kısa kenarından üç santimetre fazlaymış arkadaşlar.
O zaman ne yapabiliriz?
Bakın şimdi şurada bir uzunluk var.
Karşılıklı kenarları eşit olduğu için burası da o uzunluğa eşit.
Uzun kenar ise o uzunluk artı 3 santimetre.
O uzunluk artı 3 santimetre.
Şeklin çevirisinde bir kenar uzunluğundan kaç tane var?
Kısa kenar uzunluğundan bakın.
Bir, iki, üç, dört tane var.
Dört tane kısa kenar uzunluğu.
Artı üç, üç tane yaptı. Altı ve şeklin çevirisi.
Neymiş?
34.
Yani ben kısa kenarın uzunluğunu bulmak için şeklin çevirisinden iki tane üçü çıkartıp dörde vermem gerekiyor.
Otuz dörtten altı çıkarttığım da geri yeni kaldı arkadaşlar.
Yirmi sekiz.
Peki 20 sekizi dörde bir öldüğümde ne olacak?
Yirmi sekizi dörde veriyorum.
28'de dört.
Kaç kere var.
Yedi kere var.
Dört kere yedi.
Yirmi sekiz.
Çıkardığımızda ne kaldı?
Sıfır.
Yani kısa kenar uzunluğu neymiş?
Kısa kenar uzunluğu yedi santimetre.
Peki uzun kenar uzunluğu ne olacak bu durumda?
Uzun kenarın uzunluğu yedi artı üç kısa kenardan üç santimetre fazlaysa 10 santimetre, kısık Yener'in yedi santimetre, uzun kenarın 10 santimetre olduğunu bulduk.
İsterseniz üzerini yazıp bizi toplayabiliriz.
Bunları yedi bulduk.
Yedi, üç de on gerçekten yedi, yedi, daha 14, on daha yirmi dört, 10 daha otuz dört.
Yaptığımız işlemin, yani bulduğumuz sonucu yerine koyarak, işlemini yaparak doğruluğunu kontrol edebiliriz.
Çevre uzunluğu 14 santimetre ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bütün dikdörtgen leri bulalım.
Şimdi arkadaşlar dikdörtgen nerede?
Karşılıklı kenarlar birbirine eşit uzunlukta oluyor.
Peki şimdi ve kenarı yoğunluklarının santimetre cinsinden doğası olduğunu da söylemiş.
Peki çevreyi nasıl buluyoruz?
Kenar uzunlukları toplayarak buluyoruz.
Şimdi kenar uzunlukları santimetre cinsinden.
Doğal sayı ise bir kenarı.
En az ne olacak?
1 olacak.
1 birdane oldu.
2 14'ten iki çıkarttım geriye.
Ne kaldı?
12 12'yi ikiye bölümde.
O zaman diğer kenarlar ne olacak?
6 Olacak.
Bir bir 6.
6.
Çevresi ne oldu?
14.
Oldu.
Kenar uzunlukları da doğal suyu oldu.
Bu dikdörtgen lerden birini bulmuş olduk.
Şimdi bir dikdörtgen daha bulalım. Bu sefer bir diyin ne veririm.
Kenarlara iki ve giydim çünkü doğal sayı olacak.
Doğal sayılar ne idi arkadaşlar?
Sıfır, bir, iki, üç, dört diye devam ediyordu.
Peki sıfır veremeyeceğim için bir kenara en küçük bir verdim.
Şimdi iki verdim.
Karşılığı kenarı, uzunlukları birbirine eşit, iki iki tane yaptı.
Dört çevre.
14 14'ten dördü çıkarttım.
Ne kaldı geriye?
On diğer kenar uzunlukları 12'ye böldü.
Beş, beş oldu.
Yani ikiyi iki beş beşte çevresi on olan bir dikdörtgen olmuş oldu.
Bir tane daha çiziyorum.
Bu sefer kenar uzunluğunun birine üç diyorum.
Karşılıklı kenar uzunluğu eşit olduğu için.
Diğeri de üç oldu.
Üç üç daha topladım.
Ne oldu?
Altı oldu.
14'ten altı çıkarttığım da.
Geriye ne kaldı?
Sekiz iki kenarın toplamı sekiz si sekizi ikiye bölündü.
Bu kin hız umutlarının ne olduğunu buldum.
Dört olduğunu buldum.
Yani kenar uzunlukları üç, üç, dört, dört olduğu zamanda çevre uzunluğu ne olacak?
On dört olacak.
Peki bir diğeri dörtgen çizmeye gerek var mı?
Çünkü bir diğer dikdörtgen Çisem.
Sırayla büyütüyorum kenarları.
Bakın bir dedim, iki dedim, üç dedim.
Diğerinden en yiyeceğim dört, e dört dediğimde zaten ne olacak?
Diğer kenarlar üç olacak.
O zaman ne yapmış olduğum arkadaşlar.
Çevre uzunluğu 14 santimetre olan bütün dikdörtgen leri çizmiş oldum.
Kaç tane dikdörtgen çizebilir olmuşuz bu şekilde?
Üç tane dikdörtgen çizer biliyoruz.
Kenar uzunlukları bir bir, altı altı, iki, iki, beş, beş ve üç, üç, dört, dört olan bu üç dikdörtgen in de çevre uzunluğunun ne olduğunu söylüyoruz.
On dört santimetre olduğunu söylüyoruz.
Uzunluk ve Zaman Ölçme
Uzunluk Ölçme 4 / 4
Çevre Şekil Problemleri
Çevre Şekil Problemleri