Uzunluk Ölçme Problemleri

Gruba Kunduz'un matematik dersi, uzunluk ölçme problemleri, konu anlatımı videosuna hoşgeldiniz.
Bir koşucu uzunluğu 13 kilometre olan parkurda 7 bin 200 metre koştuğunu da Bitişe kaç kilometre yolu kaldığını bulalım.
Uzunluk ölçme problemlerinde arkadaşlar eğer birbirinden farklı birimler varsa aynı birime çeviriyoruz.
Şimdi biz en yolun uzunluğu, parkurun uzunluğu 13 kilometre olarak verilmiş.
Koşucu 7 bin 200 metre koşmuş ve kalan yolun kaç kilometre olduğu sorulmuş.
Şimdi ikisi kilometre olduğu için bize sorulan sonuç da kilometre olduğu için isterseniz 7 bin 200 metreyi kilometreyi çevirelim.
O şekilde işlem yapalım.
Şimdi bir kilometre kaç metreydi arkadaşlar?
Bin metre.
Peki bir metre kaç kilometre?
Onu bulmak için ne yapıyorduk?
Yani bir kilometre metrenin bin katı ise bir metre kilometrenin binde biri.
Bir ne?
Bölüyoruz arkadaşlar, bir bölü bin kilometre.
O zaman yedi bin 200 metreyi.
Kilometreyi çevirmek için ne yapacağım arkadaşlar?
Bir ne bulacağım?
Şimdi sıfırlar birbirini götürsün.
Şöyle tek tek götürelim.
Bu birer 0 gitti, birer sıfırdan gidecek.
Ne kaldı geriye?
72 bölü 10 kilometre.
Yani bu da arkadaşlar bir gün ondalık sayı olarak düşünürsen ve günlüğe yazacak olursan yedi.
Tam on da iki.
Yani yedi virgül iki kilometre.
Şimdi parkurun uzunluğu on üç kilometreydi.
13 kilometreden.
Yedi tam onda iki kilometreyi çıkarmam gerekiyor.
Doğal sayılardan, ondalık sayıları çıkarırken ne yapıyorduk arkadaşlar?
Virgülden sonra sıfır varmış gibi düşünerek işlem yapıyorduk.
Bir günleri alt alta getiriyorduk.
0'dan iki çıkar mı arkadaşlar çıkmaz buraya geldim bir aldım burda iki kaldı burası.
Ne oldu on ondan iki çıktı.
Sekiz virgül yerini yazıyorum ve burda ne kaldı geriye on iki, on ikiden yedi.
Çıktığında ne olacak?
Beş, beş, tam on da sekiz kilometre yıl kalmış bu koşucunun.
Bir usta.
Yedi buçuk metre kablonun yedi tam onda, beş metre kablonun üç bölü beşini kullandığında geriye kaç santimetre kablo kaldığını bulun. Şimdi kalanın cinsi neymiş arkadaşlar?
Yani bize ne?
Hangi uzunluk ölçüsü biriminden soruyor santimetre.
Bize verilen ne?
Yedi buçuk metre.
Şimdi bir metre.
Kaç santimetreyi de yüz santimetre idi?
O zaman çevirdim.
Şimdi yedi buçuk metre, yedi buçuk metre kaç santimetre yedi buçuğu.
Ne yapmam gerekiyor?
Yüzde çarp mam gerekiyor.
Ne olacak o zaman?
Yedi yüz elli santimetre.
Şimdi yedi yüze indi.
Santimetrenin üç bölü beşini kullanmış.
Kullanılan kısmı bulmak için yedi yüz.
En iyi üç bölü beş ile çarpı yorum.
Şimdi burada ister sat eleştirelim, çarpı miktar çarpıp sat, eleştirelim, fark etmez.
Yedi yüz elli üçte çarparsa.
Iki bin, iki yüz elli bölü beş.
Şimdi bölme işlemini yaparsak ne bulacağız?
Dört yüz elli, yani yedi yüzeyini santime on üç bölü beşi neymiş?
Dört yüz elli santimetre.
O zaman yedi yüz ellinin 400 ellisini kullandıysa geriye kaç metre, kaç santimetre kablo kalmış arkadaşlar.
Üç yüz santimetre.
Burada üç bölü beşini bulmayı şöyle de yapabiliriz, derleyerek de yapabiliriz ki.
Üç, dört, beş, beş parçaya bölüm tamamı yedi 150 ise beş parçayı bölümde.
Her bir parça ne olacak?
150 olacak.
Ve bunun üç bölü beşini kullanmış.
Bu kısmı üç bölü beşi kullanıyor.
Geriye ne kadarı kalacak arkadaşlar?
300 santim dizisi kalacak.
Soner'in boyu Havva'nın boyundan 29 santim daha uzundur.
Havva'nın boyu bir tam yüzde elli yedi metre olduğuna göre.
İkisinin boylarının toplam kaç santimetre olduğunu bulalım.
Şimdi bakın, boylarının farkı santimetre cinsinden bilinmiş ve bana sonuç da santimetre olarak soruluyor.
O zaman Havva'nın boyunu metreden santimetreye çevirelim.
Şimdi bir metre kaç santimetreyi de.
100 santimetre.
Peki bir tam yüzde 57 metre kaç santimetre olacak?
Bir tam yüzde elli 7'yi yüzde çıkarttığım zaman.
Yüz elli yedi santimetre olacak.
Burada şöyle yaptığımızı düşünün arkadaşlar. Bu ifade yüz elli yedi bölü yüz demek.
Yüzle yaptığım zaman yüzler gittiğinde ne kalıyor?
Yüz elli yedi.
Şimdi bu yüz elli yedi santimetre Havva'nın boyu doğru mu?
Soner'in boyunu bulmak için ne yapmamız gerekiyor?
Havanın boyuna 29 santimetreye ekleyeceğim.
O zaman Soner'in boyu yüz elli yediye yirmi dokuz ekliyorum.
Ne çıkacak?
Yedi ile dokuzu topladım.
On altı elde var.
Bir, bir, beş, iki topladım sekiz bir.
Soner'in boyu ise 186 santimetre.
İkisinin boylarının toplamını sormuş.
Yüz 86 ile yüz elli 7'yi topluyorum.
Toplama işlemi yapıyorum.
6 ile 7'yi topladım.
13 elde var.
Bir, bir, sekiz, dokuz, beş, daha on dört dördü yazdım.
Elde var bir, bir, bir bir topladım, nem oldu.
Üç ikisinin boylarının toplamı üç yüz, kırk üç santimetre imiş arkadaşlar.
Metresi 70 lira olan kumaştan 8 150 santimetre alan terzinin kaç TL ödeyeceğini bulalım.
Şimdi metresi yetmiş TL ise sekiz yüz elli santimi.
Kaç metre olacağını bulalım.
850 santimetre kaç metre şimdi 1 metre 100 santimetre ise 1 santimetre.
Kaç metredir?
Metre santimetrenin, yüz katı.
Oysa santimetre metrenin yüzde biri.
Yani bir bölü.
Yüz metre sekiz yüz elli santimetreye.
Yüze bölüm zaman sıfırlar gitti.
85 bölü bloğun yani sekiz, tam on da beş metre olacak arkadaşlar.
Peki 1 metresi 70 metre ise 8 buçuk metresi ne kadardır?
Bu işlemi ne kadar tuttuğunu bulmak için de hangi işlemi yapacağım?
Çarpma işlemini yapacağım.
Sekiz buçuk ile sekiz, tam on da beş ile yetmişi çarpı dedim.
Arkadaşlar sıfırla çarptığında sıfır sıfır.
Yedi kere beş, otuz beş elde var.
Üç, yedi kere, sekiz, elli, altı, üç değildi ve vardı.
En dokuz topluyorum, sıfır, beş, dokuz, beş.
Bir tane virgül olduğu için kaldırdım no oldu.
Toplam beş yüz doksan beş TL ödeyeceğini bulduk.
Uzunluk ve Zaman Ölçme
Uzunluk Ölçme 2 / 4
Uzunluk Ölçme Problemleri
Uzunluk Ölçme Problemleri