Çevre Uzunluğu Bulma

Kunduz'un matematik dersi.
Çevre uzunluğu bulma konu anlatım videosuna hoş geldiniz.
Bir şeklin çevre uzunluğunu bulurken, şekli çevreleyen bütün kenar zorluklarını topluyoruz.
Yani şekil ne kadar kenar görüyorsak dış kısmında hepsini toplayarak çevir uzunluğunu buluyoruz arkadaşlar.
Yani bir üçgenin çevre uzunluğunu bulurken üç kenarını topluyoruz.
Bir dört genin çevre uzunluğunu bulurken dört kenarının uzunluğunu topluyoruz.
Bir beş genin çevre uzunluğunu bulurken de beş kenarının uzunluğunu topluyoruz.
Yani kaç kenarlı ise o kadar kenarın uzunluğunu toplayarak çevre uzunluğunu buluyoruz.
Aşağıdaki şekillerin çevre uzunlukları nı bulalım.
İlk örneğimizde bir A ve C üçgeni verilmiş.
Arkadaşlar kenarlar yedi santim nedir?
Sekiz santimetre ve beş santimetre.
Çevreyi bulmak için ne yapmam gerekiyor?
Kenar uzunlukları ne?
Toplam ham gerekiyor.
O zaman yedi ile sekizi topladım.
On beş, beş daha ne yaptı?
Yirmi abacı.
Üç gün çevresi 20 santim metredir.
Kalem iğne bir dikdörtgen imiş.
Dikdörtgen ilgi.
Ne biliyoruz arkadaşlar?
Karşı kenar uzunlukları birbirine eşittir.
O zaman kale kenarı dokuz santimetre ise n m kenarında dokuz santimetre dir.
Tane kenarı dört santimetre ise necmi kenarı da dört santimetre dir.
Şimdi bu dikdörtgen nin çevresini bulurken, 4 artı dokuz artı, 4 artı dokuz hepsini toplayabiliriz.
Dört, dokuz daha, on, üç, dört daha, on yedi.
Dokuz da ne yaptı?
Yirmi altı santimetre ya da bir dikdörtgen nin çevresini bulurken şunu yapabilirsiniz Kısa kenar ile uzun kenarı toplayıp iki iğne çarparak da aynı sonucu bulabilirsiniz.
Deneyelim.
Kısa kenarı dört santimetre, uzun kenarı dokuz santimetre.
Bunu ikiyle çarptığında dört ile dokuz topladım.
On üç, iki kere, on üç.
Ne yaptı?
Yirmi altı santimetre.
Bu şekilde de bulabilirsiniz.
Aşağıdaki şeklin çevre uzunluğunu bulalım.
Verilen şekilde iki nokta arasındaki uzaklığın bir birim olduğu söylenmiş.
Bir şuradaki bir uzunluğunda beş birim olduğu söylenmiş.
Geri kalan uzunlukları kaç tane nokta var diye bakarak biz bulacağız. Çünkü iki nokta arasındaki uzaklığın bir birim olduğunu biliyoruz.
O zaman ilk önce kenar uzunlukları bulalım.
Bakın bir, iki, üç, dört.
O zaman bu kenar kaç?
Birimiz dört birim.
Buradaki Şener'e bakıyorum.
Bir, iki, üç, üç tane iki nokta arası uzaklık var.
O zaman üç birim.
Buradaki genele bakıyorum.
Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
O zaman bu kenarının uzunluğu altı birim.
Buraya geldim.
Bir, iki, üç, dört, beş, altı yedi.
Bu dikey ikinin uzunluğunun da yedi birim olduğunu gördük.
Yatay olan kenara bakacağım.
İki nokta arası uzaklık ağlardan kaç tane var?
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, 12, 13.
O zaman bu kenarında 13 birim olduğunu söyleyebiliriz.
Bizden bir şeklin çevresi istendiği zaman şeklin köşelerinden birinden başlıyoruz.
Bu bütün kenarları dolanarak o köşeyi geri geliyoruz.
Buradan başladım, ilk olarak yedi birim uzunluğundaki kenar var.
Daha sonra altı birim uzunluğundaki kenar, üç birim uzunluğundaki kenar, onun yanında dört birim uzunluğundaki kenar, onun yanında beş birim uzunluğundaki kenar ve on üç binom uzunluğundaki kenarı da yazdığım zaman başa dönüyorum.
Bu toplama işlemini sırayla da yapabilirsiniz.
Kolay şekilde.
Mesela yedi ile 13 topladığınız yirmi dört altıyı topladığınız on yirmi, on da otuz, otuz, üç, beş, daha otuz sekiz olarak yapabilirsiniz.
Ya da sıra ayını tıklayabilirsiniz.
Yedi, altı daha, on, üç, üç daha, on altı, dört daha, yirmi beş, daha, yirmi beş, on, üç daha.
Toplam şeklin çevresinin otuz sekiz birim olduğunu buluyoruz arkadaşlar.
Aşağıdaki birim kredi.
Kağıtta çizilen şeklin çeviri uzunluğunu tahmin edelim.
Şimdi birim kredi kağıt olduğu için birim karelerden oluşuyor.
Kredilerin bir kenar uzunluğu bir birim.
O zaman bakıyorum bir, iki, üç tane kenar var.
Buradaki kenarın uzunluğu üç birim, bir, iki, üç, dört, beş tane kenar var.
O zaman bu kenarın uzunluğu beş birim. Aşağıdaki kenara geldim.
Bir, iki, üç, dört, dört tane kare kenarı var.
Yani bu kenarının uzunluğu dört birim oldu.
Şimdi sıra geldi diğer kenara.
Diğer kenar birim karelerin kenarları üzerinde çizilmiş.
O zaman bunun uzunluğunu y elime cetvel alıp ön çekim ya da kenarın üzerine bir ip koyup ipin uzunluğunu cetvel üzerine koyarak ölçü bilirim.
Şimdi biz sadece tahmin edeceğiz arkadaşlar.
Bakın şimdi yukarıdan aşağı doğru.
Bu kenarının uzunluğu şu kenar.
5 birim.
Peki burası 5000 kimse şimdi 5 birimden daha büyük olması gerekiyor.
Çünkü şurda dik bir kenarın daha var.
Bu kenarın uzunluğu 5'ten.
Büyüktür arkadaşlar.
1.
Arkadaşlar burası 5 birim, burası da bir birim.
Toplamda 6 birim oluyor.
Şimdi 6 birimi ben bitişik olarak yapsaydım.
Bakımı 5 birim burası.
Bir birimde burası şeklinde 6'yı yazsaydım, bu bir üçgen olabilir miydi?
Olamazdı.
O zaman bakın ben bir birimi şu şöyle çizdiğim de.
Buradaki uzunluk için ne söyleyebilirim?
6'dan daha küçük olduğunu söyleyebilirim.
Bakın şimdi bu kenar uzunluğunu şu kenardan bahsediyorduk kenarın uzunluğunu.
Ben dikey olarak çizdiğim de gördüğünüz gibi beşten büyük.
Buraya kadar olan uzaklık.
Uzunluk 5 birim.
Buraya kadar olan uzunluk 6 birim.
O zaman bu kenar beşten büyük.
6'dan küçüktür.
Şimdi işlerimize dönelim.
Arkadaşlar 5'ten büyük, 6'dan küçüktür.
Buradaki kenarın uzunluğu.
Bu kenar haricindeki kenarları toplayalım.
Buradan başlayalım şu köşeden.
Üç birim, beş birim, 4 birim topladığımızda 12 birim oldu.
Eğer beş birim olsaydı 12 ile beşi toplayacaktır.
17 olacaktı.
Eğer 6 birim olsaydı 12'yi de 6'yı toplayacaktır.
18 olacaktı.
O zaman şeklin çevirisi 17 birim ile 18 birim arasında.
Cetvel ile ölçüm de yaklaşık olarak 5.1 birim gibi bir şey ölçer.
Arkadaşlar o zaman yaklaşık 10 7.1 diyebiliriz ama bizim bu şeklin çevresi ile ilgili söyleyebileceğimiz şey 17 birimden.
Büyük.
Ve.
18 birimden.
Küçüktür.
Uzunluk ve Zaman Ölçme
Uzunluk Ölçme 3 / 4
Çevre Uzunluğu Bulma
Çevre Uzunluğu Bulma