Türkiye Selçuklu Devleti (1077 - 1308) Bölüm 1

Evet arkadaşlar Türkiye Selçuklu devletiyle beraberiz.
Buradan Süleyman Şah ile başlayalım.
Bir kere Süleyman Şah'a girmeden önce şu yapılar meselesini bir görelim arkadaşlar.
Yapılar meselesi nedir?
İlk olarak Arslan Yabgu tahta çıkmıştı.
Arslan Yabgu Gazneliler tarafından tutsak edilip kalınca kalesinde ölmüştü ve Arslan yapının ölümüyle beraber Mikhail'in çocuklarından tahta çıkanlar olmuştu.
Bu da Büyük Selçuklu Devleti içerisinde Arslan Yabgu sülalesi ile Arslan Yapının soyundan gelenlerle Mikhail'in soyuna gelen arasında büyük bir soğukluğun sebep olacak ve Mikhail'in soyundan gelen Çağrı ve Tuğrul Bilir Büyük Selçuk Devleti'nin kuruluşunu tamamlıyorlar.
Yine Çağrı Bey öldükten sonra Alparslan geçiyor.
Şimdi buraya kadar her şey normal ama Arslan yapının çocukları Kutalmış ve diğer kardeşleri de var.
Tabi Kutalmış da.
Alparslan döneminde ne oluyor?
Vefat edecek ve onun çocukları kalacak.
Alp Arslan Kutalmış ın oğullarını normalde öldürecekti.
Yani aradaki soğukluğu bitirmek için.
Yani gizli bir mücadele var, çekişme var aralarında.
Ama Nizamülmülk ün de deyimiyle Alparslan ne yapacak?
Kutalmış ın oğullarını Anadolu'ya sefere gönderecek arkadaşlar ki Alparslan ölümünden sonra Süleyman Şah'ın İznik bölgesine gittiğini görüyoruz.
İzmit İznik bölgesini ele geçirdiğini görüyoruz ve orada bir devlet kurar.
Arkadaşlar işte normalde başlar da Büyük Selçuklu'ya bağlı bir devlet iken sonra zamanla bağımsız bir yapıya kavuşuyor.
İşte yapılar meselesi bu şekilde arkadaşlar bilirim.
Peki İznik bölgesini aldığı ve orayı başkent yaptığını söyleyebiliriz.
Süleyman Şah'ın ilk defada Marmara'nın doğu yakasını ne yaptı?
Arkadaşlar kontrol altına aldı.
Şimdi burada Bizans bir anlaşma yapıyor.
Bizimle bakın arkadaşlar Bizans'ın başına zaten bela var.
Batıdan gelen bir tehlike var.
Norman tehlikesi.
Bunu bilelim.
Bir, iki ve doğudan da Süleyman Şah yani Türkler geliyor ve doğu kıyılarını vergiye bağlamış.
Marmara'da bir çok bölgede vergi topluyor Süleyman Şah'a.
Tabi bu Bizans'ın hoşuna gitmiyor.
O yüzden de Bizans Süleyman Şah'ın dikkatini başka yöne çekiyor arkadaşlar güney bölgesine.
Ve kendisi de ormanlarla uğraştığı için Dragos Çayı anlaşmasını yapıyor.
Peki Bizans artık Selçuklu'ya, Türkiye Selçuklu'ya vergi vermeyi kabul etmiş midir?
Evet, o kendi işlerine dönüyor.
Bu arada Süleyman Şah da güney tarafına yöneliyor.
Arkadaşlar güney bölgesine yöneliyor.
Orada kim var?
Şimdi Suriye Meliki Tutuş var.
Şimdi Süleyman Şah güneyde nereyi ele geçiriyor?
Acem, Antakya bölgesini ele geçiriyor.
Eee, Suriye Meliki Tutuş bundan hiç hoşnut olmuyor.
O yüzden Tutuş da bir savaşa girişecek der ve bu savaş sonrasında Ozan ne olacak?
Süleyman Şah yenilecek ve burada şehit olacak.
Evet, Süleyman Şah'ın normalde Caber Kalesi'ne gömülmüştü.
Tabi bu Caber Kalesi bir kaç defa değişikliğe uğrar.
Arkadaşlar ilk esnada Suriye hükümeti orada baraj yapacağı için Fırat Nehri'nde başka bir bölgeye taşınıyor.
2016 yılında Türkiye'nin Şah Fırat Operasyonu diye bir operasyonu var.
Orada da Şanlıurfa'nın Eşme köyüne taşındığını bilelim arkadaşlar.
Süleyman Şah olayı bu devletimizin kurucusu İznik başkent olarak alınmış ve Bizans vergiye bağlanmış diyoruz.
Evet arkadaşlar Süleyman Şah'ın ölümüyle tahta onun oğlu Birinci Kılıçarslan geçecek ama nasıl oluyor bu görelim.
Birinci Kılıçarslan ve onun kardeşi Kulan Arslan Melikşah tarafından esir edilmişti arkadaşlar.
Bu yüzden de Süleyman Şah'ın ölümüyle Türkiye Selçuklu bir fetret dönemine girdi.
Yani bir karışıklık dönemine girdi, taht kavgaları dönemine girdi.
Zaten Süleyman Şah tan sonra geçici olarak Ebul Gazi Bahadır Han devleti idare ediyordu ve gerçekten de iyi bir şekilde devleti idare etmiştir.
Yine Melikşah tarafından tutsak olan bu birinci Kılıçarslan, kardeşiyle girmiş olduğu mücadeleyi kazanıp Melikşah'ın ölümünden sonra Arkadaşlar Birinci Kılıçarslan ne yapıyor?
Hemen Anadolu'da İznik merkezli tekrar tahta geçiyor.
Peki Birinci Kılıçarslan tahta geçtiği zaman ne oluyor?
Avşar devlet düzenini tekrar sağlıyor.
Bu arada Çaka Beyliği ile ilişkiler kuruyor.
Arkadaşlar biliyorsunuz Çaka Bey'in kızıyla evlenmiştir.
O zaman hemen şunu yazalım.
Çaka Bey ile akrabalık kurmuştu.
Zaten arkadaşlar Bizans bundan rahatsızdı.
Çaka Bey elinden rahatsızdı.
Şimdi bir de yanında Türkiye Selçuklu var.
Yani iki tane Türk devleti var yanında.
Aslında o zaman ne olacak burada Çaka Beyliği ile Büyük Selçuklu birbirine düşürecek.
Yani Birinci Kılıçarslan Çaka Beyi ile akrabalık kuruyor.
Ama bu durumu bozmak isteyen bir de Bizans var.
Arkadaşlar Bizans ne yapacak bunların içine nifak sokacak.
Bu Birinci Kılıçarslan ile Çaka Bey'i.
Arkadaşlar Bizans birbirine düşürecek arkadaşlar.
Bu da kötü olacak.
Bu arada Birinci Kılıçarslan kayınbabasının arkadaşlar bir yemek esnasında öldürecek rakibi olduğu için ve çaka beline son verecek.
Burada biz ne diyoruz, ilk ateş sebe politikası diyoruz.
Yani Çaka beyliğin toprakları artık Türk.
Selçuklu'ya geçte Türkiye'de Selçuklu daha da güçleniyor.
Bu ne demek hocam a.
T, s ve peki a.
Tsb nedir arkadaşlar?
Anadolu Türk siyasi birliği demektir.
Anadolu Türk Siyasi Birliği arkadaşlar Birinci Kılıçarslan ile başlıyor deriz.
Çünkü Çaka Beli Bir Türk belliydi.
Anadolu'da bir birlikte ele geçirdiği için Anadolu Türk siyasi birliğini artık başlattı diyebiliriz.
Artık bu Türkiye Selçuklu'nun yavaş yavaş büyüdüğünü gösteriyor.
Yine arkadaşlar Birinci Kılıçarslan en talihsiz olduğu olaylardan bir tanesi Haçlı seferlerinin bu dönemde başlamış olmasıdır.
Yani biliyorsunuz Türkler Anadolu'ya ne zaman girmişlerdi?
1071'de biz Anadolu'ya girmiştik.
Tamam güzel.
E peki bin 96 yılında ne oldu hocam?
Bu Haçlı Seferleri başlıyor, o da kime denk geliyor hocam?
Birinci Kılıçarslan Ha de gelecek.
Peki hocam Haçlı saldırılarını engelleyemedi mi?
Hayır engelleyemedi.
Bizim başkentimiz İznik'te arkadaşlar başkentimizin yeri değişecek.
Türkiye Selçuk zati Haçlılara karşı danışma ile beraber iyi bir mücadele veriyor.
Yani Birinci Haçlı seferlerinde onların birçok kısmını yok ediyor arkadaşlar.
Haçlı seferleri geldiğinde Bizans ile beraber İznikli savaş yapılıyor ama İznik bizim elimizden çıkıyor.
Yani İznik düşüyor arkadaşlar ve Türkiye Selçuklunun yeni başkenti artık Konya oluyor.
O zaman Birinci Kılıçarslan döneminde yeni başkentimiz Konya der der miyiz?
Evet artık Konya bizim yeni başkentimiz oluyor.
Peki bu Haçlılar ne oldu hocam?
Bitti mi?
Hayır.
Sadece onları sayı bakımdan azalttı ve onlara arkadaşlar yoluna devam ettiler ve geldiler.
Kudüs'e ulaştılar.
Zaten biz Haçlı seferlerini tamamını göreceğiz, onu da söyleyelim.
Peki hocam Haçlılar buradan geçerken artık Bizans'ta kısmi olarak eski gücüne biraz daha ulaşmış oldu ve Türklerin batı bölgesinde biraz daha toprak kaybettiğini görüyoruz.
Şimdi Haçlılara karşı bize yardımcı olan kimdi hocam danışma.
Nerde?
Biz Haçlı saldırılarına sonra kime de son vereceğiz?
Bu sefer danışman beyliğine son vereceğiz diyoruz.
Onu da söyleyelim.
Hocam bu da yine niye girer TSB politikasına girer arkadaşlar.
Ve yine Birinci Kılıçarslan arkadaşlar.
O da Malatya bölgesini daha önce ele geçiriyordu vesaire.
Şimdi biraz daha güneye inip Musul bölgesine doğru yaklaşacak ve Musul'da da Büyük Selçuklular var arkadaşlar.
Yine tehlike yani birinci kılıçarslan da babası gibi bir hata yapacak güneye yönelmek ile beraber.
O yüzden de arkadaşlar Musul'u ele geçirecek ve bu esnada arkadaşlar büyük selçuklular ile yapmış olduğu bir savaş var.
O savaşta arkadaşlar Habur'un hanı geçerken bu olacak.
Yine sonu kötü oluyor.
Türkiye Selçuklunun Birinci Kılıçarslan dönemine arkadaşlar bu şekilde diyoruz.

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Türkiye Selçuklu Devleti 1 / 4
Türkiye Selçuklu Devleti (1077 - 1308) Bölüm 1
Türkiye Selçuklu Devleti (1077 - 1308) Bölüm 1