Türkiye Selçuklu Devleti (1077 - 1308) Bölüm 2

Değerli arkadaşlar.
1.
Mesut ile devam edelim.
Şimdi Birinci.
Kılıçarslan.
Ölümüyle beraber Türkiye.
Selçuklu tekrardan bir fetret.
Dönemine giriyor.
Arkadaşlar taht kavgaları yaşanıyor.
Bu esnada daha önce danışmanların.
Bir koluna.
Son verilmişti ama danışmanlar tekrar toparlanıyor.
Bu sefer de Türkiye.
Selçuklu taht kavgalarına karışıyorlar.
Yani kardeşlerden.
Birinci Mesut'u destekleyerek.
Onu tahta çıkartıyorlar arkadaşlar.
Böylece Türkiye.
Selçuklu danışmanı arasında.
Gizli bir tat mücadelesi oluşuyor.
Zaten daha önce de vardı, şimdi birinci.
Mesud da tahta geçip.
Anadolu'da kontrolü ele geçirince, Danişmend lerin Anadolu'da bir güç olmasını engellemek.
Amacıyla ne yapacak?
Ocağı Danişmend lere saldıracak, onlardan Ankara, Çankırı ve Kastamonu bölgelerini alacak.
Şimdi şöyle söyleyelim.
Düşünsenize birinci Mesut'u.
Danışman lider başa.
Getiriyor ama birinci.
Mesud da ne yapıyor?
Danışman ile mücadeleye giriyor.
Çünkü arkadaşlar Birinci Mesut şunun farkına varıyor.
Aralarında gizli bir tat mücadelesi.
Olduğunun farkına varıyor.
Arkadaşlar o yüzden de danışman biri güç olarak görüyor.
Bir de şunu biliyoruz biz Türkiye Selçuklu ile danışman eller hep omuz.
Omuza Haçlılara karşı beraber savaşmışlardır.
Ama burada iki güç aynı yerde olmaz misali.
O yüzden de.
Arkadaşlar Türkiye Selçuklu danışman.
Leri bir rakip olarak görüyor.
O yüzden de onların üzerine yürüyor.
Bu arada Danışman.
Derin de bir amacı var.
O da siyasi birliği ele geçirip Anadolu'da bir güç olma peşinde.
Böyle bir durumla karşı karşıyayız.
Tabii bu güç yarışını danışmanları kaybedecek arkadaşlar.
Şimdi birinci mesut Anadolu düzeni için.
Bizans'ta karşı karşıya.
Gelmişti.
Bizans İmparatoru.
Manuel ile.
Onunla yapmış olduğu savaşı arkadaşlar kazanıyor.
Bu önemli ki, bu dönemde ikinci.
Haçlı saldırıları başlıyor.
O da şundan dolayı.
Arkadaşlar şimdi Nureddin Mahmut Zengi Urfa'yı.
Haçlılardan.
Geri alıyor.
Peki Nureddin Mahmud Zengi kim?
Irak'ta Musul bölgesinde.
Bundan ata birliklerden bir.
Tanesi.
Arkadaşlar.
Onlar Urfa'yı Haçlılardan geri alınca ne başladı?
Üzerimize ikinci.
Haçlı saldırıları.
Başladı.
O yüzden de birinci mesud.
İkinci Haçlı saldırısına durduran kişidir.
Önemli.
Bu yönden de.
İslam dünyasının takdirini kazanmıştır diyordu arkadaşlar.
Ve ilk kez bu dönemde.
De bakır para bastırılmış.
Diyoruz.
Devletin aslî kurucusu olarak normalde Süleyman Şah diyoruz ama bakır para bastırmak da bir bağımsızlık sembolüdür.
Arkadaşlar bunu da bilelim.
Birinci Mesud dönemindeki olaylar ımızda bunlardan ibaret.
Şimdi İkinci.
Kılıçarslan ile.
Devam edelim.
İkinci Kılıçarslan.
Birinci Mesud'un ölümüyle yine.
Kardeşleri arasında bir taht kavgası yaşıyor.
Gençler buna da biz.
Fetret dönemi diyoruz ve.
Bu hat kavgasını kazanarak tahta çıkıyor arkadaşlar.
İkinci Kılıçarslan.
Döneminde en önemli olay Milli Kefe.
Savaşıdır.
Şimdi Birinci Mesud'un zamanında biz biliyoruz ki danışmanların.
Bir.
Koluna son verildi.
Hocam Malatya koluna son verilmişti.
İkinci Kılıçarslan ne yapacak hocam?
Ikinci Kılıçarslan da bir Bizans'ta ittifak kuran Danış.
Emellerin diğer bir koluna son verecek.
Yani Sivas koluna son vermiş olacak ve danışmanları artık tarihe karışacak arkadaşlar.
Çünkü artık onlara tamamen son veriliyor.
Yine danışmanlar Anadolu'da Selçuklu'ya karşı.
Büyük bir otorite olduğunu iddia ediyordu.
Arkadaşlar.
Ve büyük bir devlet kurmak istiyordu.
Ama Türkiye Selçuklu bu siyasi otoriteyi.
Bertaraf.
Etmiştir.
Yine Bizans her zamanki.
Gibi oyununda.
Başarılı olamamıştır.
Peki arkadaşlar.
Bizans, Türklerin batıya doğru ilerleyişini.
Durdurmak için artık tek çare olarak ne yapacak?
Anadolu'dan Türkleri ya.
Tamamen.
Atacak ve onları geldiği yere Orta Asya'ya geri göndermek istiyor.
Bu yüzden.
De arkadaşlar.
Büyük bir orduyla harekete geçecek.
Yalnız bu büyük.
Orduyla harekete.
Geçerken ikinci.
Kılıçarslan çok büyük bir ordu karşısında düz bir ovada karşılaşmak yerine.
Bu Bizans ordusunu, yani Manuel'in ordusunu.
Yıpratma harekatına girecek.
Daha onlar İstanbul'dan.
Gelene kadar yollarda, ara yerlerde tabi mürekkep.
Savaşı yaşanana kadar yıpratma harekatı.
Yapıyor.
İkinci Kılıçarslan aynı Alparslan'ın Malazgirt'te.
Yaptığı gibi yine Tuğrul ve Çağrı Bey'in.
Damdan akan savaşına yaptığı.
Gibi.
İşte arkadaşlar bu Türklerin bir taktiği yıpratma savaşı.
Ve son noktaya hocam mir yo.
Kefen on savaşında da koyacaklar.
Peki bu savaşı kim kazanır arkadaşlar?
Türkler kazanıyor.
Bu savaşın adı yurt tutan savaşıdır.
Niye hocam?
1176 yılında artık Anadolu.
Kesin Türk yurdu haline gelmiştir diyoruz.
Peki Milliyet kefen.
O savaşlarının sonuçlarına tek tek bakalım arkadaşlar.
Bu arada Bizans arkadaşlar bu savaştan sonra.
Bir Anadolu kesin Türk yurdu haline geldi.
Artık Anadolu için arkadaşlar Anadolu'ya.
Türkiye.
İfadesi kullanılmaya başlandı.
Burada Bizans taarruzda.
Savunmaya, Türkler.
De savunmadan taarruza geçmiştir.
Arkadaşlar burada Türklerin batıya doğru ilerlemesi hızlandı.
Ve Batı Anadolu bölgesinde Türk nüfusu.
Artmaya başladı.
Avrupa'da büyük bir endişe yarat.
Bu savaş ve.
Üçüncü haçlı seferlerinin sebeplerinden bir tanesi.
De bu olmuştur.
Bizans bir daha Türkleri Anadolu'dan atamayacağını anlamıştır.
Arkadaşlar İkinci.
Kılıç Arslan'ın İslam dünyasındaki.
Etkinliği ve otoritesi.
Artmıştır.
Arkadaşlar çok.
Önemli ve ayrıca İkinci.
Kılıçarslan.
Ölmeden önce ülkeyi.
Oğulları arasında paylaştırılacak.
Aslında taht kavgalarını önlemek için bunu yapacak ama.
Yine de.
Taht kavgalarından kaçına almayacaklar.
Türkiye Selçuklu arasında yine bir fetret devri başlayacak.
Arkadaşlar yalnız bu taht kavgaları arkadaşlar.
İkinci.
Kılıçarslan hayattayken.
Devam etti.
Bu sırada arkadaşlar.
Bundan istifade etmek isteyen Üçüncü.
Haçlı Seferi tam bu sırada başlıyor.
Ve Konya elden çıkıyor.
Arkadaşlar yalnız İkinci.
Kılıçarslan arkadaşlar Üçüncü Haçlı seferine bazı tavizler.
Vererek İkinci.
Kılıçarslan.
Konya'yı tekrar ele geçirmek.
İçin Haçlılara yapmış olduğu bir anlaşmayla onlara bazı tavizler.
Vererek Konya'yı geri.
Almıştır.
Kendisi de Konya'da vefat etmiştir diyoruz.
Arkadaşlar burada.
Konya'nın üçüncü.
Haçlı.
Seferiyle bir tehlike atlattığını görmenizi.
İstiyorum.
Arkadaşlar bu da önemli bir konu.
İkinci Kılıçarslan.
Döneminde A TSB büyük.
Oranda sağlanmıştır arkadaşlar.
Yani Anadolu Türk siyasi birliğini büyük oranda ikinci.
Kılıçarslan sağlamıştır.
Diyoruz.
Anadolu Türk siyasi birliği bu da önemli bir konu diyoruz.
Bunu da ek bilgi olarak söyleyelim arkadaşlar.
Evet, İkinci.
Kılıçarslan dönemi de bunlardan ibaret arkadaşlar.

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Türkiye Selçuklu Devleti 2 / 4
Türkiye Selçuklu Devleti (1077 - 1308) Bölüm 2
Türkiye Selçuklu Devleti (1077 - 1308) Bölüm 2