Türkiye Selçuklu Devleti (1077 - 1308) Bölüm 3

Değerli arkadaşlar şimdi 1.
Gıyasettin 2'yi söyle devam edelim.
Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev 2.
Defa tahta çıkmış arkadaşlar.
İkinci Kılıçarslan'ın oğullarından Rüknettin, Süleyman Şah ile girmiş olduğu mücadeleyi kaybetmişti.
Tahtan çekilmişti.
Yine sekiz yıl gibi bir süreden sonra Rüknettin Süleyman Şah vefat edecek.
Onu yerine tekrar tahta çıkacak.
Yani Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev, birinci saltanat dönemi ve ikinci saltanat dönemini yaşamış, iki defa tahta çıkmış diyoruz.
Osmanlı Devletinde Fatih Sultan Mehmet de böyle.
Yine Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Dördüncü Haçlı seferlerinin olduğunu biliyoruz.
Yine bunu söyleyeceğiz ilerde Dördüncü Haçlı seferi amacından sapan bir haçlı seferidir ve doğrudan Bizans üzerine saldırı yapmışlardır.
Latinler ve Bizans'ı yağma almışlardır.
İşte Türkiye Selçuklu Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev.
Bundan istifa edip önce biz buradan Samsun limanını ele geçireceğiz ve burada Karadeniz ticaretinde önemli potansiyele sahip olacağız.
Sonra hocam ne yapacağız?
Antalya bölgesini ele geçireceğiz diyoruz.
Yani Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Samsun ve Antalya ele geçirilmiştir diyoruz arkadaşlar yine arkadaşlar biliyorsunuz dördüncü haçlı seferinden sonra Bizans İmparatorluğunun bir soyuna almıştı.
Hemen burada ne yapacak?
Trabzon Rum İmparatorluğu'nu kurmuşlardı arkadaşlar.
Onu da yazalım yine.
Arkadaşlar Gıyaseddin Keyhüsrev, Trabzon Rum üstüne de baskı kurduğunu biliyoruz.
Şimdi şunları bir düzgün hale getirelim.
Hocam Antalya limanlarını ele geçirdi.
Ben buraya ne yorum yaparım.
Şunu söylerim.
İlk donanma, ilk deniz kuvveti Türkiye Selçuklu'da Birinci Gıyaseddin zamanda oluşmuş dedim arkadaşlar.
Samsun'un alınması, Trabzon Rum İmparatorluğu'na baskı kurulması.
Bunun yorumu ne şudur arkadaşlar.
Karadeniz Ticaret Yolu denetim altına alınmıştır ve arkadaşlar Venedikliler ile Kıbrıs Krallığı ile ticari anlaşmaları yapan kişi yine Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev dir.
Bunu da bilelim.
Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev de bu şekilde bilmemiz önemli arkadaşlar.
Yani Samsun limanları hocam, Antalya limanları, Türkiye Selçuklu'nun ilk denizci faaliyeti bu dönemde başlamış diyoruz.
Dördüncü Haçlı Seferi arkadaşlar bu zamana denk gelmiştir ve Türkler üzerine olmamıştır.
Direk doğrudan Bizans üzerine olmuştur.
Amacından sapan tek haçlı seferidir arkadaşlar yine bunu haçlı seferlerine siz de dile getireceğim.
Peki hocam bu limanları ele geçirme, Kıbrıs Krallığı ve Venedik Krallığı ile anlaşma yapma sebepleri ne?
Hocam bundan en önemli sebebi ticarettir.
Yani Anadolu'nun ticari potansiyelini arttırmaya çalışan bir kişi arkadaşlar.
Eser olarak baktığımızda arkadaşlar.
Kayseri'de Gevher Nesibe Hatun Hastanesini açmıştır.
Yani Darüşşifası açmıştır diyoruz.
Arkadaşlar Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev arkadaşlar bunlardan ibaret diyoruz.
Birinci İzzeddin Keykavus dönemi arkadaşlar Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev bin İznik'i imparatoru ile yaptığı mücadeleyi kaybetmesiyle tahta geçtiğini görüyoruz ve Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev İznik'i tekrar alıp başkent yapma gibi bir girişiminde bulunarak taşa ama orada vefat edecek, bu mücadeleyi kaybedecek.
Ondan sonra İzzeddin Keykavus nun tahta çıktığını görüyoruz.
Hocam İzzeddin Keykavus tahta çıktığında yaptığı işler neler?
Onun belirleyicisi mesela Sinop'un alınması.
Sinop bölgesini alıyor arkadaşlar.
Karadeniz'in ticari güvenliği sağlayabilmek için yine Trabzon'dan ayrı taşlar bir mücadeleye giriyor onu vergiye bağlıyor.
Daha sonra arkadaşlar akabinde Çukurova bölgesinde giriyor.
Burada Suriye Anadolu ticari yollarını kontrol altına alıyor ve Kıbrıs Krallığı ile ticari anlaşmalar yapıyor diyoruz.
Arkadaşlar en sonunda burada Eyyubiler ile Halep mücadelesine girişecek ve Eyyubiler ye girilecek.
Arkadaşlar burada da vefat edecek diyoruz İzzeddin Keykavus için.
Toparlayacak olursa arkadaşlar Sinop alınacak Türkler'i yerleştirecek buraya ve bu bölge artık Türk düşmeye başlar arkadaşlar.
Karadeniz'in donanması artık burada oluşmuş oluyor.
Samsun'dan sonra ikinci donanma mız burada olacak hocam.
Trabzon Roma İmparatorluğu vergiye bağlanacak.
Önemli bir olay.
Bakın dikkat ederseniz burada Latin Krallığı var.
Çukurova seferiyle Anadolu Suriye ticari güvenliği sağlanacak.
Hemen şu bölgede ve Kıbrıs Krallığı ile daha önce anlaşma yapmıştık.
Şimdi bir daha böyle bir anlaşma yapıyoruz dedik.
İzzeddin Keykavus döneminde de bunlar var diyoruz.
İzzeddin Keykavus dan sonra Alaaddin Keykubad göreceğiz.
O da Türkiye.
Selçuklu'nun en önemli hükümdarlarından bir tanesi arkadaşlar.
Şimdi ona geçelim.

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Türkiye Selçuklu Devleti 3 / 4
Türkiye Selçuklu Devleti (1077 - 1308) Bölüm 3
Türkiye Selçuklu Devleti (1077 - 1308) Bölüm 3