Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

- Osmanlı Devleti, Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Kırım'ın bağımsızlığını tanımış, ancak Müslüman halkın dini ba- kımdan kendisin

- Osmanlı Devleti, Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Kırım'ın
bağımsızlığını tanımış, ancak Müslüman halkın dini ba-
kımdan kendisine bağlı kalmasını Rusya'ya kabul ettir-
miştir.
Osmanlı Devleti'nin bu tutumuna bakılarak;
1. Kırım'ın, Karadeniz'deki ticaretin

- Osmanlı Devleti, Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Kırım'ın bağımsızlığını tanımış, ancak Müslüman halkın dini ba- kımdan kendisine bağlı kalmasını Rusya'ya kabul ettir- miştir. Osmanlı Devleti'nin bu tutumuna bakılarak; 1. Kırım'ın, Karadeniz'deki ticaretini artırmak istemek- tedir. II. Kırım halkıyla kültürel bağlarını korumak istemekte- dir. III. Gerçekleştirdiği islahat hareketlerini devam ettirmek istemektedir. IV. Halifeliği siyasi güç olarak kullanmak istemektedir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve IV E) III ve IV