Soru:

0. (I) Dünyada bilinen ilk nüfus sayımları sistemli olmayan bir şekilde Çin, Sümer ve Mısır toplumlarında yapılmıştır. (I) Bu sa

0. (I) Dünyada bilinen ilk nüfus sayımları sistemli olmayan bir
şekilde Çin, Sümer ve Mısır toplumlarında yapılmıştır. (I) Bu
sayımlarların genel amacı tahsil edilecek vergi miktarı ile
orduya alınacak asker sayısını belirlemektir. (III) Modern
anlamda ilk

0. (I) Dünyada bilinen ilk nüfus sayımları sistemli olmayan bir şekilde Çin, Sümer ve Mısır toplumlarında yapılmıştır. (I) Bu sayımlarların genel amacı tahsil edilecek vergi miktarı ile orduya alınacak asker sayısını belirlemektir. (III) Modern anlamda ilk nüfus sayımlar ise Avrupa kıtasında, Fransa'da başlamıştır. (IV) Nüfus sayımları, de facto (dö fakto) ve de jure (dö jur) olmak üzere iki yöntemle yapılmaktadır. (V) De facto yönteminde sayımın yapıldığı gün insanlar hangi yer- leşim biriminde ise o bölgenin nüfusu olarak kayda geçmek- tedir. De jure yönteminde ise insanların ikameti esas alin- maktadır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nüfus sayımları ile ilgili yanlis bilgi verilmistir? A) BAY C) D) W E) V DW #

Soru Çözümünü Göster