Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

0 milyar nöronoon ya mektedir. Öğrenmek myla yeni yollar ya na beyninyzin bütün enilen kücük boşluk de, elektriksel sinyal etmel

0 milyar nöronoon ya
mektedir. Öğrenmek
myla yeni yollar ya
na beyninyzin bütün
enilen kücük boşluk
de, elektriksel sinyal
etmelidir. İki beyin
ama bu, her sinyali
anlamına gelmez.
gibidir. Sinyal, ilk
vadiden karşı
ilk yol-
vapilan
in atılarak oraya
ip at

0 milyar nöronoon ya mektedir. Öğrenmek myla yeni yollar ya na beyninyzin bütün enilen kücük boşluk de, elektriksel sinyal etmelidir. İki beyin ama bu, her sinyali anlamına gelmez. gibidir. Sinyal, ilk vadiden karşı ilk yol- vapilan in atılarak oraya ip atılar miği kontrol edilip ala yavaş ve teh- geçildikten son- Hatta o yol çok Dilabilir. Aynı şe- mi durumu yaşar. ri geçerken daha Konuşmak gere- bir köprü oluşur. mak zorunludur. ya cenin akışına erden hangisi- mda bile değil- qul oluyor akat hücreler mi yolu izleye Deynin işleyi- orta bölüm- me getirme- kalmasını 40. Serbest ölçü için serbest nazım ifadesi de kullana serbest ölçü de serbest nazım da mantik kurallanna sy kırı bir adlandırmadır; bu bakımdan serbest şuradand ması daha revaçtadır. Serbest nazim terimi, bu türün örneklerinin verildiği 1930'lu yılların terimidir ve eski a kanlıklara bağlı kalınarak adlandırılmıştır ancak yeni s akımlan geldi geleli "nazım" ifadesi bile cok fazla kullan maz olmuş; nazım, yerini "şiir" terimine bırakmıştır. Dev texte mes cimi gairin/ozanın Kudret'in tabiriyle "özgür nazım" tamamen teğine bağlıdır. Dizelerdeki hece sayilari, hecelerin luklan, hecelerin açık ya da kapalı olması; şiirde ayak kullanıp kullanılmaması, kullanılsa bile bu ayak dizelerin diğer dizelerle uyumu ya da uyumsuzluğu; dizelerin uzun- luk ya da kısalıkları; dize başı ya da sonu kafiyenin olup olmaması kısaca şiirin biçimine dair her şey şairin elinde dir. Şair, bu bakımdan özgürdür. UZAY Bu parçadan serbest şiir ile ilgili olarak aşağıdakiler. den hangisine ulaşılabilir? A) Konuları işlerken şaire geniş ve özgür bir çalışma ala ni sunmaktadır. B) 1930'lu yıllardan önce de şairler tarafından oldukça fazla tercih edilmiştir. C) Şiir var olduğu müddetçe bir şekilde varlığını sürdüre cek bir şiir şeklidir. D) Sairin tercihi doğrultusunda kullanımı olan bir şiir de ğildir. E) Özellikle bazı şiir anlayışında olan sanatçılar tarafın dan kaleme alınmıştır. C.KİMLİK NU DI OYADI ALON NO Adayın Im