Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İletişim ve Ögeleri Soruları

30. 1- Bazı Hristiyan inanışlarına göre meşhur "Son Akşam
Yemeği'nden sonra havarilerden biri Hz. Isa y: 30
gümüş karşılığında meclise bildirerek ona ihanet
eder ve pişman olur. Isa'nın ihanet eden havarisi Ya-
huda'nın kendini erguvan ağacına astığı bilinir. Ef
saneye göre bu olaydan sonra, önceleri beyaz olan
erguvan çiçekleri utançtan ya da kandan kırmızıya
dönüşür
II - Roma İmparatorluğu döneminde erguvan rengi, ka-
rarlılığın, gücün ve imparatorluğun rengiymiş. Ergu-
van rengi doğal yollarla üretilebilecek en zor renk
olduğu için sadece asiller giyermiş bu rengi. Impara-
tor dışında hiç kimsenin mor pelerini yokmuş.
Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Aynı konuyla ilgili iki farklı görüşe yer verilmiştir.
B) Iki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş vurgulanmak-
tadır.
C) Aynı konuyu farklı yönleriyle değerlendirip ele almak-
tadır.
D) Inançlarla ilgili farklı örnekler sunulmaktadır.
E) Farklı üsluplar kullansalar da aynı konu benzer ne-
denlerle açıklamaktadır.
Fix Younion
ve 199
mush
1946
hemm
Garis
arla
Yen
bas
ko
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
30. 1- Bazı Hristiyan inanışlarına göre meşhur "Son Akşam Yemeği'nden sonra havarilerden biri Hz. Isa y: 30 gümüş karşılığında meclise bildirerek ona ihanet eder ve pişman olur. Isa'nın ihanet eden havarisi Ya- huda'nın kendini erguvan ağacına astığı bilinir. Ef saneye göre bu olaydan sonra, önceleri beyaz olan erguvan çiçekleri utançtan ya da kandan kırmızıya dönüşür II - Roma İmparatorluğu döneminde erguvan rengi, ka- rarlılığın, gücün ve imparatorluğun rengiymiş. Ergu- van rengi doğal yollarla üretilebilecek en zor renk olduğu için sadece asiller giyermiş bu rengi. Impara- tor dışında hiç kimsenin mor pelerini yokmuş. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Aynı konuyla ilgili iki farklı görüşe yer verilmiştir. B) Iki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş vurgulanmak- tadır. C) Aynı konuyu farklı yönleriyle değerlendirip ele almak- tadır. D) Inançlarla ilgili farklı örnekler sunulmaktadır. E) Farklı üsluplar kullansalar da aynı konu benzer ne- denlerle açıklamaktadır. Fix Younion ve 199 mush 1946 hemm Garis arla Yen bas ko
A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
• Aklın kılavuzluğunda insanlığa faydalı
tetik bir bakış açısıyla yaklaşan
olmayı amaçlayan bilim ile insan duygularına es-
amaçları bakımından farklılık göstermektedir.
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. • Aklın kılavuzluğunda insanlığa faydalı tetik bir bakış açısıyla yaklaşan olmayı amaçlayan bilim ile insan duygularına es- amaçları bakımından farklılık göstermektedir.
umutla ve iyimserlikle dol
insanın durumunu, yaşamı, insanın dünyadaki yerini,
tarihini, geleceğini araştıran, yaşamdan derlediklerini
damıtarak okura sunan bir filozoftur o.
TYT
Numaralanmış sözlerin hangisinde mecazlı bir
anlatıma yer verilmemiştir?
A) I
B)
C) I
6. (1) Modern olan bireyseldir, folklorik olan anonimdir,
kamusaldır. (II) Kamusal olanla bireysel olan
birbiriyle nasıl buluşabilir kesişebilir; kesiştiği
yerde yeni bir örüntü meydana getirebilir?
(III) Bu imkânsız gibi görünebilir ama bence
mümkündür. (IV) Böyle olduğuna dair pek çok
veri de var. (V) Folklorik olana en karşı şairlerden
birisi Ece Ayhan'dır ama o, şiirlerinde Tophane
kabadayılarının anonim sözcüklerini alır, şiirine
öyle bir yerde boca eder ki modernle o anonim
olan, folklorik olan bir tür iç içe geçer. (VI) Evet,
burada anlatmak istediğim, bu bileşkeleri yaşamın
her alanında nasıl görüyorsak şiirde de görmenin
mümkün olduğu düşüncesidir.
B) III
DTTV
C) IV
E) V
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir yargı örneklendirilmiştir?
A) II
D) V
365 GUN
E) VI
5
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
umutla ve iyimserlikle dol insanın durumunu, yaşamı, insanın dünyadaki yerini, tarihini, geleceğini araştıran, yaşamdan derlediklerini damıtarak okura sunan bir filozoftur o. TYT Numaralanmış sözlerin hangisinde mecazlı bir anlatıma yer verilmemiştir? A) I B) C) I 6. (1) Modern olan bireyseldir, folklorik olan anonimdir, kamusaldır. (II) Kamusal olanla bireysel olan birbiriyle nasıl buluşabilir kesişebilir; kesiştiği yerde yeni bir örüntü meydana getirebilir? (III) Bu imkânsız gibi görünebilir ama bence mümkündür. (IV) Böyle olduğuna dair pek çok veri de var. (V) Folklorik olana en karşı şairlerden birisi Ece Ayhan'dır ama o, şiirlerinde Tophane kabadayılarının anonim sözcüklerini alır, şiirine öyle bir yerde boca eder ki modernle o anonim olan, folklorik olan bir tür iç içe geçer. (VI) Evet, burada anlatmak istediğim, bu bileşkeleri yaşamın her alanında nasıl görüyorsak şiirde de görmenin mümkün olduğu düşüncesidir. B) III DTTV C) IV E) V Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yargı örneklendirilmiştir? A) II D) V 365 GUN E) VI 5
13. Uluslararası Doğal Hayatı Koruma Örgütünün Yeni
Gine'nin batısında başlattığı keşif gezisinde, Foja
Dağları'nın zirvesine yakın 300.000 hektarlık alanda
insan eli değmemiş bir yağmur ormanı bulundu.
Bilim adamları bu bölgede, yeni hayvan türlerinin ve
soylarının tükendiğini düşündükleri birçok hayvanın
yaşadığını da belirlediler. Bunların içerisinde en
ilgi çekeni altı telli cennet kuşuydu çünkü bu kuşun
tamamen yok olduğu düşünülüyordu. Ayrıca yine bu
bölgede 20'den fazla yeni kurbağa, 4 yeni kelebek,
5 yeni palmiye ağacı türü buldular.
Bu parçaya dayanarak çevre konusundaki yar-
gıların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi-
nin ötekilerden daha etkili olduğu söylenebilir?
A) Deney
Gözlem
D Arşiv taraması
C) Söylence
E) İnternet
1
1
1
Julk offetme
1
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
13. Uluslararası Doğal Hayatı Koruma Örgütünün Yeni Gine'nin batısında başlattığı keşif gezisinde, Foja Dağları'nın zirvesine yakın 300.000 hektarlık alanda insan eli değmemiş bir yağmur ormanı bulundu. Bilim adamları bu bölgede, yeni hayvan türlerinin ve soylarının tükendiğini düşündükleri birçok hayvanın yaşadığını da belirlediler. Bunların içerisinde en ilgi çekeni altı telli cennet kuşuydu çünkü bu kuşun tamamen yok olduğu düşünülüyordu. Ayrıca yine bu bölgede 20'den fazla yeni kurbağa, 4 yeni kelebek, 5 yeni palmiye ağacı türü buldular. Bu parçaya dayanarak çevre konusundaki yar- gıların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi- nin ötekilerden daha etkili olduğu söylenebilir? A) Deney Gözlem D Arşiv taraması C) Söylence E) İnternet 1 1 1 Julk offetme 1
0 milyar nöronoon ya
mektedir. Öğrenmek
myla yeni yollar ya
na beyninyzin bütün
enilen kücük boşluk
de, elektriksel sinyal
etmelidir. İki beyin
ama bu, her sinyali
anlamına gelmez.
gibidir. Sinyal, ilk
vadiden karşı
ilk yol-
vapilan
in atılarak oraya
ip atılar
miği kontrol edilip
ala yavaş ve teh-
geçildikten son-
Hatta o yol çok
Dilabilir. Aynı şe-
mi durumu yaşar.
ri geçerken daha
Konuşmak gere-
bir köprü oluşur.
mak zorunludur.
ya
cenin akışına
erden hangisi-
mda bile değil-
qul oluyor
akat hücreler
mi yolu izleye
Deynin işleyi-
orta bölüm-
me getirme-
kalmasını
40. Serbest ölçü için serbest nazım ifadesi de kullana
serbest ölçü de serbest nazım da mantik kurallanna sy
kırı bir adlandırmadır; bu bakımdan serbest şuradand
ması daha revaçtadır. Serbest nazim terimi, bu türün
örneklerinin verildiği 1930'lu yılların terimidir ve eski a
kanlıklara bağlı kalınarak adlandırılmıştır ancak yeni s
akımlan geldi geleli "nazım" ifadesi bile cok fazla kullan
maz olmuş; nazım, yerini "şiir" terimine bırakmıştır. Dev
texte
mes cimi
gairin/ozanın
Kudret'in tabiriyle "özgür nazım" tamamen
teğine bağlıdır. Dizelerdeki hece sayilari, hecelerin
luklan, hecelerin açık ya da kapalı olması; şiirde
ayak
kullanıp kullanılmaması, kullanılsa bile bu ayak dizelerin
diğer dizelerle uyumu ya da uyumsuzluğu; dizelerin uzun-
luk ya da kısalıkları; dize başı ya da sonu kafiyenin olup
olmaması kısaca şiirin biçimine dair her şey şairin elinde
dir. Şair, bu bakımdan özgürdür.
UZAY
Bu parçadan serbest şiir ile ilgili olarak aşağıdakiler.
den hangisine ulaşılabilir?
A) Konuları işlerken şaire geniş ve özgür bir çalışma ala
ni sunmaktadır.
B) 1930'lu yıllardan önce de şairler tarafından oldukça
fazla tercih edilmiştir.
C) Şiir var olduğu müddetçe bir şekilde varlığını sürdüre
cek bir şiir şeklidir.
D) Sairin tercihi doğrultusunda kullanımı olan bir şiir de
ğildir.
E) Özellikle bazı şiir anlayışında olan sanatçılar tarafın
dan kaleme alınmıştır.
C.KİMLİK NU
DI
OYADI
ALON NO
Adayın Im
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
0 milyar nöronoon ya mektedir. Öğrenmek myla yeni yollar ya na beyninyzin bütün enilen kücük boşluk de, elektriksel sinyal etmelidir. İki beyin ama bu, her sinyali anlamına gelmez. gibidir. Sinyal, ilk vadiden karşı ilk yol- vapilan in atılarak oraya ip atılar miği kontrol edilip ala yavaş ve teh- geçildikten son- Hatta o yol çok Dilabilir. Aynı şe- mi durumu yaşar. ri geçerken daha Konuşmak gere- bir köprü oluşur. mak zorunludur. ya cenin akışına erden hangisi- mda bile değil- qul oluyor akat hücreler mi yolu izleye Deynin işleyi- orta bölüm- me getirme- kalmasını 40. Serbest ölçü için serbest nazım ifadesi de kullana serbest ölçü de serbest nazım da mantik kurallanna sy kırı bir adlandırmadır; bu bakımdan serbest şuradand ması daha revaçtadır. Serbest nazim terimi, bu türün örneklerinin verildiği 1930'lu yılların terimidir ve eski a kanlıklara bağlı kalınarak adlandırılmıştır ancak yeni s akımlan geldi geleli "nazım" ifadesi bile cok fazla kullan maz olmuş; nazım, yerini "şiir" terimine bırakmıştır. Dev texte mes cimi gairin/ozanın Kudret'in tabiriyle "özgür nazım" tamamen teğine bağlıdır. Dizelerdeki hece sayilari, hecelerin luklan, hecelerin açık ya da kapalı olması; şiirde ayak kullanıp kullanılmaması, kullanılsa bile bu ayak dizelerin diğer dizelerle uyumu ya da uyumsuzluğu; dizelerin uzun- luk ya da kısalıkları; dize başı ya da sonu kafiyenin olup olmaması kısaca şiirin biçimine dair her şey şairin elinde dir. Şair, bu bakımdan özgürdür. UZAY Bu parçadan serbest şiir ile ilgili olarak aşağıdakiler. den hangisine ulaşılabilir? A) Konuları işlerken şaire geniş ve özgür bir çalışma ala ni sunmaktadır. B) 1930'lu yıllardan önce de şairler tarafından oldukça fazla tercih edilmiştir. C) Şiir var olduğu müddetçe bir şekilde varlığını sürdüre cek bir şiir şeklidir. D) Sairin tercihi doğrultusunda kullanımı olan bir şiir de ğildir. E) Özellikle bazı şiir anlayışında olan sanatçılar tarafın dan kaleme alınmıştır. C.KİMLİK NU DI OYADI ALON NO Adayın Im
olarak
A
4. Fiilimsiler; fiil kök ve gövdelerinden belirli eklerle türetilen
cümlede isim, sifat ve zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu tanımı örnekleyen bir
kullanım yoktur?
A) Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer, içsen de tükenir
içmesen de.
BHayat seni güldürmüyorsa espriyi anlamadın demektir.
Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden
asla vazgeçmez.
Su gibi akıp geçerdi hiç geçmeyecekmiş gibi duran
zaman, beklemeye değecek olan gelecekse sonunda
eğer.
E) Önüne çıkana engel dersen takılıp düşersin, basamak
dersen bir basamak daha yükselmiş olursun.
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
olarak A 4. Fiilimsiler; fiil kök ve gövdelerinden belirli eklerle türetilen cümlede isim, sifat ve zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Aşağıdakilerden hangisinde bu tanımı örnekleyen bir kullanım yoktur? A) Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer, içsen de tükenir içmesen de. BHayat seni güldürmüyorsa espriyi anlamadın demektir. Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden asla vazgeçmez. Su gibi akıp geçerdi hiç geçmeyecekmiş gibi duran zaman, beklemeye değecek olan gelecekse sonunda eğer. E) Önüne çıkana engel dersen takılıp düşersin, basamak dersen bir basamak daha yükselmiş olursun.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
11 Aşağıdakilerden hangisi sunum sırasında
yapılacaklardan biri değildir?
?
Mekânı, hedef kitleyi, konuyu ve amacı dikkate alarak
konuşma
B) Etkili bir başlangıç yapma
Konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanma
D) Konuşma içeriğini süreye göre düzenleme
Konuşmayı planlanan sürede tamamlama
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 11 Aşağıdakilerden hangisi sunum sırasında yapılacaklardan biri değildir? ? Mekânı, hedef kitleyi, konuyu ve amacı dikkate alarak konuşma B) Etkili bir başlangıç yapma Konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanma D) Konuşma içeriğini süreye göre düzenleme Konuşmayı planlanan sürede tamamlama
3. Sığır, şölen, toy gibi törenlerde söylenir.
Hece ölçüsü kullanılır.
Ahenk yarım uyak ve redifle sağlanır.
Aşk, yiğitlik, doğa sevgisi gibi temalar ele alınır.
●
●
Yukarıda bazı özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Koşuk
D) Semai
B) Destan
E) Türkü
C) Sagu
Yanıt Yayınlar
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
3. Sığır, şölen, toy gibi törenlerde söylenir. Hece ölçüsü kullanılır. Ahenk yarım uyak ve redifle sağlanır. Aşk, yiğitlik, doğa sevgisi gibi temalar ele alınır. ● ● Yukarıda bazı özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Koşuk D) Semai B) Destan E) Türkü C) Sagu Yanıt Yayınlar
12. Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Türk Edebiyatı ile
ilgili bilgi alınabilecek kaynaklardan biri değildir?
A) Çin Yıllıkları
nell C) Miratü'l-Memâlik
B) Kutadgu Bilig
D) Köktürk Yazıtları
E) Divanü Lugati't-Türk
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
12. Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Türk Edebiyatı ile ilgili bilgi alınabilecek kaynaklardan biri değildir? A) Çin Yıllıkları nell C) Miratü'l-Memâlik B) Kutadgu Bilig D) Köktürk Yazıtları E) Divanü Lugati't-Türk
Tark
laki
01-
aniz
sun,
çin
ye,
in-
un
roa
-ük
Hall
an
in
7
23 ve 24. soruları aşağıdaki parçaya
göre cevaplayınız.
Alan Turing, daha 16 yaşında Albert Einstein ve Newton'un
kuramlarının karşılaştırmasını özgün bir şekilde yazmış,
23 yaşında ise İngiltere'nin en eski ve köklü okullarından
King's College'de gerçekleştirmiş olduğu bitirme tezi pro-
jesi ile akademik üyeliğe seçilmiştir. Matematiğin efsane
isimlerinden Kurt Gödel'in geliştirmiş olduğu formülleri ye-
niden düzenleyerek yazdığı "Hesaplanabilir Sayılar" isimli
makalesi ile matematik dünyasında kendini kabul ettirmiş
çok önemli bir dehadır. Kendisinin en önemli özelliği sayılar
arasında ilişki olarak adlandırdığımız örüntüler konusunda
müthiş becerilere sahip olmasıdır. Sayı örüntüleri ve sayı-
lar arasındaki ilişkileri kendine özgü bir tarzda yakalayabi-
len Turing, hayvanların üstündeki beneklerin ve organların
oluşumlarının bir örüntüsü olduğunu düşünerek morfogenez
(biçimlenme) çalışmaları gerçekleştirmiş ve bilim dünya-
sında fırtınalar koparmıştır.
23. Bu parçadan Alan Turing ile ilgili olarak
1. 21. yüzyılın en önemli matematikçisi olarak tarihe
geçmiştir.
Bazı bilim insanlarının çalışmalarını inceleyerek bu
çalışmaları ileri taşımıştır.
III. Uzmanlık alanı, örüntü adı verilen sayılar arası ilişkiler
konusudur.
II.
IV. Doğada ve canlilarda matematiksel bir yapının oldu-
ğunu düşünmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve III
C) III ve IV
E) II, III ve N
LIE
15-
MLE
D) Karşılaştırmaya başvurulmuştur.
E) Terim anlamlı kelimeler kullanılmıştır.
AN
RA
BE
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Anlatıma güç kazandırmak için deyimden yararlanılmıştır.
B) Öznel ifadelere yer verilmiştir.
(C)Sanatsal ifadelerden yararlanılmıştır.
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
Tark laki 01- aniz sun, çin ye, in- un roa -ük Hall an in 7 23 ve 24. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Alan Turing, daha 16 yaşında Albert Einstein ve Newton'un kuramlarının karşılaştırmasını özgün bir şekilde yazmış, 23 yaşında ise İngiltere'nin en eski ve köklü okullarından King's College'de gerçekleştirmiş olduğu bitirme tezi pro- jesi ile akademik üyeliğe seçilmiştir. Matematiğin efsane isimlerinden Kurt Gödel'in geliştirmiş olduğu formülleri ye- niden düzenleyerek yazdığı "Hesaplanabilir Sayılar" isimli makalesi ile matematik dünyasında kendini kabul ettirmiş çok önemli bir dehadır. Kendisinin en önemli özelliği sayılar arasında ilişki olarak adlandırdığımız örüntüler konusunda müthiş becerilere sahip olmasıdır. Sayı örüntüleri ve sayı- lar arasındaki ilişkileri kendine özgü bir tarzda yakalayabi- len Turing, hayvanların üstündeki beneklerin ve organların oluşumlarının bir örüntüsü olduğunu düşünerek morfogenez (biçimlenme) çalışmaları gerçekleştirmiş ve bilim dünya- sında fırtınalar koparmıştır. 23. Bu parçadan Alan Turing ile ilgili olarak 1. 21. yüzyılın en önemli matematikçisi olarak tarihe geçmiştir. Bazı bilim insanlarının çalışmalarını inceleyerek bu çalışmaları ileri taşımıştır. III. Uzmanlık alanı, örüntü adı verilen sayılar arası ilişkiler konusudur. II. IV. Doğada ve canlilarda matematiksel bir yapının oldu- ğunu düşünmüştür. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I ve II B) II ve III D) I, II ve III C) III ve IV E) II, III ve N LIE 15- MLE D) Karşılaştırmaya başvurulmuştur. E) Terim anlamlı kelimeler kullanılmıştır. AN RA BE Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Anlatıma güç kazandırmak için deyimden yararlanılmıştır. B) Öznel ifadelere yer verilmiştir. (C)Sanatsal ifadelerden yararlanılmıştır.
Evliya Çelebi gibi gezmek artık kimseye nasip olmaz. Biz demiryolu, otoyolu ve havayolu nesliyiz. Evliya'nın kona
göçe yaşadıkları görüp tahlil ettiklerini biz aynı gözle göremeyiz. Gerçi Evliya zekiydi; gözü keskindi, kulağı delikti,
mukayese edebildiği kayıtlar ve notlar ile bu dünyayı anlattı. Bugünkü seyyah gözü ve kulağı ne kadar keskin olsa
da aynı şeyleri göremez tespit edemez ve yaşayamaz. Onun için Seyahatname literatürü çok mühimdir. Bu durum
bizim hayatımızda da böyledir. 1964'te gördüğüm Mardin ile 1976'da gördüğüm aynı değil; 1996'daki ise bambaşka
bir yerdi.
37. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
A) Bugün seyyah olmak zordur ama teknolojik olarak gezmenin alt yapısı her zamankinden daha iyidir.
B) Evliya Çelebi gibi kona göçe hiçbir seyyah dünyayı gezmemiştir.
C) Evliya Çelebi gibi adamları gezip gördükleri mekanların bugün yerlerinde yeller esmektedir.
D) Teknolojik ve hızlı araçlarla-gezen kişiler, at sırtında uzunca gezen kişilerin gördüklerini göremez.
E) Seyahatname literatürüne en mühim katkı şüphesiz Evliya Çelebi'nin eşsiz eseridir.
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
Evliya Çelebi gibi gezmek artık kimseye nasip olmaz. Biz demiryolu, otoyolu ve havayolu nesliyiz. Evliya'nın kona göçe yaşadıkları görüp tahlil ettiklerini biz aynı gözle göremeyiz. Gerçi Evliya zekiydi; gözü keskindi, kulağı delikti, mukayese edebildiği kayıtlar ve notlar ile bu dünyayı anlattı. Bugünkü seyyah gözü ve kulağı ne kadar keskin olsa da aynı şeyleri göremez tespit edemez ve yaşayamaz. Onun için Seyahatname literatürü çok mühimdir. Bu durum bizim hayatımızda da böyledir. 1964'te gördüğüm Mardin ile 1976'da gördüğüm aynı değil; 1996'daki ise bambaşka bir yerdi. 37. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? A) Bugün seyyah olmak zordur ama teknolojik olarak gezmenin alt yapısı her zamankinden daha iyidir. B) Evliya Çelebi gibi kona göçe hiçbir seyyah dünyayı gezmemiştir. C) Evliya Çelebi gibi adamları gezip gördükleri mekanların bugün yerlerinde yeller esmektedir. D) Teknolojik ve hızlı araçlarla-gezen kişiler, at sırtında uzunca gezen kişilerin gördüklerini göremez. E) Seyahatname literatürüne en mühim katkı şüphesiz Evliya Çelebi'nin eşsiz eseridir.
2. 1.
4
Futbol oyununa ilk kuralları koyan ve onu daha az
şiddet ve tehlike içeren bir oyun haline getiren, In-
giliz devlet okulları oldu.
II.
Oyunu denetlemek için ilk federasyonu kuran da
bu okulların mezunları oldu.
III. Bir grup delikanlının topu köyün bir ucuna, başka
2. bir grubun da karşı tarafa tekmelemeye çalıştığı
kuralsız bir kavgaydı.
IV. Başlarda futbol her yerde oynanıyordu, özellikle
köylerin ve kasabaların sokaklarında.
V. Sokaklardaki futbol modern oyuna hiç benzemi-
yordu.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bü-
tün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi
baştan ikinci olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
2. 1. 4 Futbol oyununa ilk kuralları koyan ve onu daha az şiddet ve tehlike içeren bir oyun haline getiren, In- giliz devlet okulları oldu. II. Oyunu denetlemek için ilk federasyonu kuran da bu okulların mezunları oldu. III. Bir grup delikanlının topu köyün bir ucuna, başka 2. bir grubun da karşı tarafa tekmelemeye çalıştığı kuralsız bir kavgaydı. IV. Başlarda futbol her yerde oynanıyordu, özellikle köylerin ve kasabaların sokaklarında. V. Sokaklardaki futbol modern oyuna hiç benzemi- yordu. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bü- tün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? A) I B) II C) III D) IV E) V
31. Prison Break gibi popüler kültür ürünlerinde, gizli baskılamanın
bir çeşidi olan düşük gizli baskılama konusuna yer verilmekte-
dir. Dizinin başrol karakteri Michael Scofield üzerinden anlatıldığı
gibi, aslında bu, bir çeşit nöropsikiyatrik hastalıktır. Hastalık olarak
tanımlanıyor çünkü bu durumun görüldüğü bireylerin ezici çoğun-
luğunda yaşam standartlarını ciddi anlamda düşüren rahatsızlıklar
baş göstermektedir. Genel olarak bu hastalığın görüldüğü bireyle-
rin beyinleri, etraftan gelen uyaranları diğer insanlarda olduğu gibi
filtreleyemez ya da daha az filtreleyebilir. Uyaranların özellikleri-
ne ayrılan dikkat azlığından kaynaklandığı öne sürülen bu durum,
uyaranların beyin tarafından ilişkilendirebilirliğini azaltır. Bu da
etraftaki gerekli gereksiz her türlü verinin sürekli olarak bilinçlerine
ulaşması ve onlarla boğuşmaları anlamına gelir.
Bu parçadan "düşük gizli baskılama" ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?
Popüler bir dizinin başrol oyuncusunun diğer insanlardan ayrı-
lan özelliklerini ortaya koymaktadır.
B) Eleme yapılmadan çevredeki tüm uyarıcıları beyne ulaştırır.
Seçme yapılamadığı için uyarıcılardan gelen sürekli veri akışı
karmaşaya yol açar.
Uyaranların ayırt edici özelliklerine yönelik dikkatin azalmasın-
dan kaynaklanır.
Tüm hastaların yaşam kalitelerinde büyük düşüşlere neden
olur.
3
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
31. Prison Break gibi popüler kültür ürünlerinde, gizli baskılamanın bir çeşidi olan düşük gizli baskılama konusuna yer verilmekte- dir. Dizinin başrol karakteri Michael Scofield üzerinden anlatıldığı gibi, aslında bu, bir çeşit nöropsikiyatrik hastalıktır. Hastalık olarak tanımlanıyor çünkü bu durumun görüldüğü bireylerin ezici çoğun- luğunda yaşam standartlarını ciddi anlamda düşüren rahatsızlıklar baş göstermektedir. Genel olarak bu hastalığın görüldüğü bireyle- rin beyinleri, etraftan gelen uyaranları diğer insanlarda olduğu gibi filtreleyemez ya da daha az filtreleyebilir. Uyaranların özellikleri- ne ayrılan dikkat azlığından kaynaklandığı öne sürülen bu durum, uyaranların beyin tarafından ilişkilendirebilirliğini azaltır. Bu da etraftaki gerekli gereksiz her türlü verinin sürekli olarak bilinçlerine ulaşması ve onlarla boğuşmaları anlamına gelir. Bu parçadan "düşük gizli baskılama" ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? Popüler bir dizinin başrol oyuncusunun diğer insanlardan ayrı- lan özelliklerini ortaya koymaktadır. B) Eleme yapılmadan çevredeki tüm uyarıcıları beyne ulaştırır. Seçme yapılamadığı için uyarıcılardan gelen sürekli veri akışı karmaşaya yol açar. Uyaranların ayırt edici özelliklerine yönelik dikkatin azalmasın- dan kaynaklanır. Tüm hastaların yaşam kalitelerinde büyük düşüşlere neden olur. 3
Kısmına işar
4. Wilson ilkelerinde "Her ulus çoğunlukta olduğu bölgelerde
bağımsız devlet kurabilecektir." maddesi yer almıştır.
Wilson ilkelerinde yer alan bu madde aşağıdakilerden
hangisine neden olmuştur?
Aparatorlukların parçalanmasına
B) Manda ve himaye anlayışının güçlenmesine
C) Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına
D) Milliyetçilik anlayışının güç kaybetmesine
E) Sömürgecilik anlayışının sona ermesine
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
Kısmına işar 4. Wilson ilkelerinde "Her ulus çoğunlukta olduğu bölgelerde bağımsız devlet kurabilecektir." maddesi yer almıştır. Wilson ilkelerinde yer alan bu madde aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? Aparatorlukların parçalanmasına B) Manda ve himaye anlayışının güçlenmesine C) Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına D) Milliyetçilik anlayışının güç kaybetmesine E) Sömürgecilik anlayışının sona ermesine
8.
6.
neu
İlber Ortaylı Sultanahmet Meydanı ile ilgili şunları
yazmıştır "Sultanahmet, dünyanın başlangıç noktası
olan bir meydandır. Çünkü Sultanahmet Meydanı'na
inerken meydanla Ayasofya arasındaki Yerebatan
Sarnıcı dediğimiz sarnica gireceğimiz yerde bir de
Million Taşı vardır. Bu, imparatorluğun dört bir tara-
fına uzanan yolların başlangıç noktasıdır."
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) İlber Ortaylı gönderici konumundadır.
B) Alıcı metni okuyacak olan okuyucudur.
C) Bağlam Sultanahmet Meydanı'dır.
D) Sultanahmet Meydanı'nın özellikleri iletidir.
E) Kanal olarak yazı kullanılmıştır.
x
Mesajı ileten birim
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
8. 6. neu İlber Ortaylı Sultanahmet Meydanı ile ilgili şunları yazmıştır "Sultanahmet, dünyanın başlangıç noktası olan bir meydandır. Çünkü Sultanahmet Meydanı'na inerken meydanla Ayasofya arasındaki Yerebatan Sarnıcı dediğimiz sarnica gireceğimiz yerde bir de Million Taşı vardır. Bu, imparatorluğun dört bir tara- fına uzanan yolların başlangıç noktasıdır." Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) İlber Ortaylı gönderici konumundadır. B) Alıcı metni okuyacak olan okuyucudur. C) Bağlam Sultanahmet Meydanı'dır. D) Sultanahmet Meydanı'nın özellikleri iletidir. E) Kanal olarak yazı kullanılmıştır. x Mesajı ileten birim
SYAL BİLİMLER TESTİ
sefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru
için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
ğraşan 3.
emek,
dağıl-
ştir.
rden
erile-
HIG
BİLGİ SARMAL
Atatürk ilkeleri cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen inki-
laplara rehberlik yapmış, bazı yönleriyle evrensel nitelikleri
içinde barındırmış, dünya uluslarına örnek teşkil etmiştir.
Milli Mücadele Dönemi dikkate alındığında aşağıdaki
ilkelerden hangisinin dünya ulusları üzerinde daha
fazla etki bıraktığı söylenebilir?
A) Ulusal egemenlik
B) Millî birlik ve beraberlik
C) Laiklik
Cumhuriyetçilik
Ulusal bağımsızlık
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
SYAL BİLİMLER TESTİ sefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru için ayrılan kısmına işaretleyiniz. ğraşan 3. emek, dağıl- ştir. rden erile- HIG BİLGİ SARMAL Atatürk ilkeleri cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen inki- laplara rehberlik yapmış, bazı yönleriyle evrensel nitelikleri içinde barındırmış, dünya uluslarına örnek teşkil etmiştir. Milli Mücadele Dönemi dikkate alındığında aşağıdaki ilkelerden hangisinin dünya ulusları üzerinde daha fazla etki bıraktığı söylenebilir? A) Ulusal egemenlik B) Millî birlik ve beraberlik C) Laiklik Cumhuriyetçilik Ulusal bağımsızlık