İletişim ve Ögeleri Soruları

1. Telefonun alkami (mikrofon), konuşmamız
once elektrik sinyallerine dönüştürür. Sesimizin
dalga boyuna yani tizigine veya pealiğine göre,
alonin içindeki zar (yatram) farklı şiddetlerde
Elektrik direnç değen bu titregimiere
bagi olarak değişebilen bir parça kullandir lyte
bu değişken direnç sayesinde iletien oloktrik
akminin anlik giddeti, yollanan ses dalgalanna
bagi olarak ayarlanır ve telefondan ana hatta
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz
edilmektedir?
A) Telefonun çalişma prensibinden
B) Tiz ve pes seslerin iletişimdeki rolünden
C) Telefondaki mikrofon bölümünün icadından
D) Ses dalgalannin kullanım alanlarından
E) Elektrik akımının şiddetinden
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
1. Telefonun alkami (mikrofon), konuşmamız once elektrik sinyallerine dönüştürür. Sesimizin dalga boyuna yani tizigine veya pealiğine göre, alonin içindeki zar (yatram) farklı şiddetlerde Elektrik direnç değen bu titregimiere bagi olarak değişebilen bir parça kullandir lyte bu değişken direnç sayesinde iletien oloktrik akminin anlik giddeti, yollanan ses dalgalanna bagi olarak ayarlanır ve telefondan ana hatta Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? A) Telefonun çalişma prensibinden B) Tiz ve pes seslerin iletişimdeki rolünden C) Telefondaki mikrofon bölümünün icadından D) Ses dalgalannin kullanım alanlarından E) Elektrik akımının şiddetinden
1.
Bir toplumun tiyatrosuz ayakta kalması (yıkılmaması)
1
çok zordur. Tiyatro yaşamın (hayatın) yansıdığı bir
11
aynadır çünkü. Konusunu gerçek yaşamdan alan ti-
yatro, insanlara kapılarını açar (gerçekleri gösterir)
ve onları yeni dünyalara götürür (ulaştırır). O toplu-
IV
mun dili, kültürü tiyatro sayesinde (aracılığıyla) gelişir.
V
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin
anlamı parantez () içinde verilen açıklamayla
uyuşmamaktadır?
B) II
A) I
C) III D) IV
E) V
3.
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
1. Bir toplumun tiyatrosuz ayakta kalması (yıkılmaması) 1 çok zordur. Tiyatro yaşamın (hayatın) yansıdığı bir 11 aynadır çünkü. Konusunu gerçek yaşamdan alan ti- yatro, insanlara kapılarını açar (gerçekleri gösterir) ve onları yeni dünyalara götürür (ulaştırır). O toplu- IV mun dili, kültürü tiyatro sayesinde (aracılığıyla) gelişir. V Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? B) II A) I C) III D) IV E) V 3.
Aşağıdakilerin hangisinde "uçmak" fiili geçişlilik
yönünden diğerlerinden farklı kullanılmıştır?
A) Mutluluktan, heyecandan uçuyor, kimseyi gözü
görmüyor.
B) Bu mevsimde kuşlar güneye doğru, sürüler hâ-
linde uçar. sik
C) Cebindeki paralar çok zaman geçmeden, nasıl
oldu bilinmez, uçtu.
D) Bu kadar kilometrelik yolu kısa zamanda uçmuş,
sevdiğine kavuşmuş.
E) Aklındaki düşünceler, karşısında onu görünce
birdenbire uçtu, gitti.
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
Aşağıdakilerin hangisinde "uçmak" fiili geçişlilik yönünden diğerlerinden farklı kullanılmıştır? A) Mutluluktan, heyecandan uçuyor, kimseyi gözü görmüyor. B) Bu mevsimde kuşlar güneye doğru, sürüler hâ- linde uçar. sik C) Cebindeki paralar çok zaman geçmeden, nasıl oldu bilinmez, uçtu. D) Bu kadar kilometrelik yolu kısa zamanda uçmuş, sevdiğine kavuşmuş. E) Aklındaki düşünceler, karşısında onu görünce birdenbire uçtu, gitti.
2.
hangisi
Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden
oluşmuştur?
H
A) O günlerde seyirciyle buluşan filmler yeri geldiğinde
bizi kâh güldüren kâh korkutan ama bütünüyle
çocukluğumuzun bir parçası olmayı başaran filmlerdi.
B) Akşam saatlerinde pek kalabalık olmayan mekânlar,
sabaha kadar sürecek eğlence için çoktan hazır.
C) Ufak bir gayret ve dikkatle dil yanlışlıklarının
düzeltilmesini mümkün görüyorum.
D) Sevdiğiniz şeyleri yediğinizde beynin ödül bölgesi
zevk almamızı sağlayan dopamin adlı bir kimyasal
madde salgılıyor.
E) Biz dik yokuşlara karşılıklı iki sıra kondurulmuş evlerin
arasında huzuru görmeye çalışırken gece çökmeye
başladığında hayat mücadelesi içinde kaybolmamak
için çırpınanların kapısı aralanıyor bir bir
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
2. hangisi Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? H A) O günlerde seyirciyle buluşan filmler yeri geldiğinde bizi kâh güldüren kâh korkutan ama bütünüyle çocukluğumuzun bir parçası olmayı başaran filmlerdi. B) Akşam saatlerinde pek kalabalık olmayan mekânlar, sabaha kadar sürecek eğlence için çoktan hazır. C) Ufak bir gayret ve dikkatle dil yanlışlıklarının düzeltilmesini mümkün görüyorum. D) Sevdiğiniz şeyleri yediğinizde beynin ödül bölgesi zevk almamızı sağlayan dopamin adlı bir kimyasal madde salgılıyor. E) Biz dik yokuşlara karşılıklı iki sıra kondurulmuş evlerin arasında huzuru görmeye çalışırken gece çökmeye başladığında hayat mücadelesi içinde kaybolmamak için çırpınanların kapısı aralanıyor bir bir
7.
TÜRKÇE TESTİ
Her zamanki gibi bir sabahtı. Otelden çıkıp başka hiçbir yere
uğramadan kendimi yakınlardaki bir kitapçıya attım. Dükkân-
dan içeri girip çalışanlara selam verdim. İçeride her zamanki
gibi turistler vardı. Görünen o ki bereketli bir gündü.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
KAMP
DENEMELERİ
A) İlgi ekiyle türemiş sıfat
B) Belgisiz sifat
C) Yer-yön zarfı
D) Edat ve bağlaç
E) Sayı sıfatı
10. Doğru, derin
1
gönüllüdür.
V
Bu cümlede
ğıdakilerde
A) I. sözcük
B) II. sözcü
C) III. sözc
D) IV. Sözc
E) V. sözc
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
7. TÜRKÇE TESTİ Her zamanki gibi bir sabahtı. Otelden çıkıp başka hiçbir yere uğramadan kendimi yakınlardaki bir kitapçıya attım. Dükkân- dan içeri girip çalışanlara selam verdim. İçeride her zamanki gibi turistler vardı. Görünen o ki bereketli bir gündü. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? KAMP DENEMELERİ A) İlgi ekiyle türemiş sıfat B) Belgisiz sifat C) Yer-yön zarfı D) Edat ve bağlaç E) Sayı sıfatı 10. Doğru, derin 1 gönüllüdür. V Bu cümlede ğıdakilerde A) I. sözcük B) II. sözcü C) III. sözc D) IV. Sözc E) V. sözc
12.
Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemin yerine göre
devrik bir cümle değildir?
A) Bülbül gibi cüda kıldın gülümden
B) Yâd eyledin vatanimdan ilimden
C) Çeşm-i mestanimi aldın elimden
D) Beni öldürmek mi kastin rüzgâr
E) Kimini şad edüp konup göçürdün
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
12. Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemin yerine göre devrik bir cümle değildir? A) Bülbül gibi cüda kıldın gülümden B) Yâd eyledin vatanimdan ilimden C) Çeşm-i mestanimi aldın elimden D) Beni öldürmek mi kastin rüzgâr E) Kimini şad edüp konup göçürdün
ne-
9. Bu bizim gökler gibisi
DİL BİLGİS
Hiçbir dağda çatılmamıştır
Hiçbir yerde bu denize
Bu acı tuz katılmamıştır
Topraktan sağdığımız pekmez
Güneşin başını döndürür
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Zarf-fiil kullanılmıştır.
B) Zamir vardır.
C) Bir isim, birden çok sıfat almıştır.
D) Edilgen çatılı fiil kullanılmıştır.
E) İsimleşmiş edat vardır.
Ov
TEST-
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
ne- 9. Bu bizim gökler gibisi DİL BİLGİS Hiçbir dağda çatılmamıştır Hiçbir yerde bu denize Bu acı tuz katılmamıştır Topraktan sağdığımız pekmez Güneşin başını döndürür Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Zarf-fiil kullanılmıştır. B) Zamir vardır. C) Bir isim, birden çok sıfat almıştır. D) Edilgen çatılı fiil kullanılmıştır. E) İsimleşmiş edat vardır. Ov TEST-
7.. Aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin özelliklerinden
değildir?
A) Tutucu değildir, kuralları zamana ve mekâna göre
değişir.
B) Eserlerle kültürü, geçmişten bugüne taşıma özelliği
gösterir.
C) Konuşulan dilin lehçe ya da ağızlarından biri esas
alınarak oluşturulur.
D) Lehçe ve ağızların zenginliklerinden faydalandığı
gibi onları ortak bir kaynaktan besler.
E) Ulusal birliğin oluşmasında ve o ulusun gelişmesin-
de önemli bir faktördür.
11
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
7.. Aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin özelliklerinden değildir? A) Tutucu değildir, kuralları zamana ve mekâna göre değişir. B) Eserlerle kültürü, geçmişten bugüne taşıma özelliği gösterir. C) Konuşulan dilin lehçe ya da ağızlarından biri esas alınarak oluşturulur. D) Lehçe ve ağızların zenginliklerinden faydalandığı gibi onları ortak bir kaynaktan besler. E) Ulusal birliğin oluşmasında ve o ulusun gelişmesin- de önemli bir faktördür. 11
1
3
2
1
1
B
S
23.-24. soruları aşağıdaki parçaya
göre cevaplayınız.
Alan Turing, daha 16 yaşında Albert Einstein ve Newton'un
kuramlarının karşılaştırmasını özgün bir şekilde yazmış.
23 yaşında ise İngiltere'nin en eski ve köklü okullarından
King's College'de gerçekleştirmiş olduğu bitirme tezi pro-
jesi ile akademik üyeliğe seçilmiştir. Matematiğin efsane
isimlerinden Kurt Gödel'in geliştirmiş olduğu formülleri ye-
niden düzenleyerek yazdığı "Hesaplanabilir Sayılar" isimli
makalesi ile matematik dünyasında kendini kabul ettirmiş
çok önemli bir dehadır. Kendisinin en önemli özelliği sayılar
arasında ilişki olarak adlandırdığımız örüntüler konusunda
müthiş becerilere sahip olmasıdır. Sayı örüntüleri ve sayı-
lar arasındaki ilişkileri kendine özgü bir tarzda yakalayabi-
len Turing, hayvanların üstündeki beneklerin ve organların
oluşumlarının bir örüntüsü olduğunu düşünerek morfogenez
(biçimlenme) çalışmaları gerçekleştirmiş ve bilim dünya-
sında fırtınalar koparmıştır.
DENEME
23. Bu parçadan Alan Turing ile ilgili olarak
1.
21.
11.
geçmiştir.
Bazı bilim insanlarının çalışmalarını inceleyerek bu
çalışmaları ileri taşımıştır.
III. Uzmanlık alanı, örüntü adı verilen sayılar arası ilişkiler
konusudur.
en önemli matematikçisi olarak tarihe
1,
IV. Doğada ve canlılarda matematiksel bir yapının oldu-
ğunu düşünmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
I ve II
B) Il ve Ill
Il ve III
Il ve IV
EX III ve IV
24. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Anlatıma güç kazandırmak için deyimden yararlanılmış-
tır.
Öznel ifadelere yer verilmiştir.
Sanatsal ifadelerden yararlanılmıştır.
D) Karşılaştırmaya başvurulmuştur.
E) Terim anlamlı kelimeler kullanılmıştır.
25
8
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
1 3 2 1 1 B S 23.-24. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Alan Turing, daha 16 yaşında Albert Einstein ve Newton'un kuramlarının karşılaştırmasını özgün bir şekilde yazmış. 23 yaşında ise İngiltere'nin en eski ve köklü okullarından King's College'de gerçekleştirmiş olduğu bitirme tezi pro- jesi ile akademik üyeliğe seçilmiştir. Matematiğin efsane isimlerinden Kurt Gödel'in geliştirmiş olduğu formülleri ye- niden düzenleyerek yazdığı "Hesaplanabilir Sayılar" isimli makalesi ile matematik dünyasında kendini kabul ettirmiş çok önemli bir dehadır. Kendisinin en önemli özelliği sayılar arasında ilişki olarak adlandırdığımız örüntüler konusunda müthiş becerilere sahip olmasıdır. Sayı örüntüleri ve sayı- lar arasındaki ilişkileri kendine özgü bir tarzda yakalayabi- len Turing, hayvanların üstündeki beneklerin ve organların oluşumlarının bir örüntüsü olduğunu düşünerek morfogenez (biçimlenme) çalışmaları gerçekleştirmiş ve bilim dünya- sında fırtınalar koparmıştır. DENEME 23. Bu parçadan Alan Turing ile ilgili olarak 1. 21. 11. geçmiştir. Bazı bilim insanlarının çalışmalarını inceleyerek bu çalışmaları ileri taşımıştır. III. Uzmanlık alanı, örüntü adı verilen sayılar arası ilişkiler konusudur. en önemli matematikçisi olarak tarihe 1, IV. Doğada ve canlılarda matematiksel bir yapının oldu- ğunu düşünmüştür. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? I ve II B) Il ve Ill Il ve III Il ve IV EX III ve IV 24. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Anlatıma güç kazandırmak için deyimden yararlanılmış- tır. Öznel ifadelere yer verilmiştir. Sanatsal ifadelerden yararlanılmıştır. D) Karşılaştırmaya başvurulmuştur. E) Terim anlamlı kelimeler kullanılmıştır. 25 8
DENEME 28
10. Mercekli teleskoplar, en basit tanımla, objektifleri
mercekten oluşan teleskoplardır. Mercekli bir te-
leskopta ışık, mercekten geçerek kırılır. Bu özellik
sayesinde ışınlar, belli bir noktada toplanarak odak-
||
lanabilir. Ne var ki ışık, farklı renkler içerir ve farklı
|||
açılarda kı Bu, cisimden gelen ışığın, renklerine
IV
ayrışmasına yol açar. Bu, istenmeyen bir durumdur
çünkü böyle olunca görüntünün netliği bozulur.
V
Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) I. sözcük, hem çoğul hem belirtme hâli eki al-
mış bir isimdir.
B) II. sözcük, zaman bildiren bir fiilimsidir.
TAMAN TAL
C) III. sözcük, tezlik anlamı taşıyan birleşik bir fiildir.
D) IV. sözcük, işaret sıfatı görevinde kullanılmıştır.
EV. sözcük, bir isim tamlamasının tamlayanıdır.
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
DENEME 28 10. Mercekli teleskoplar, en basit tanımla, objektifleri mercekten oluşan teleskoplardır. Mercekli bir te- leskopta ışık, mercekten geçerek kırılır. Bu özellik sayesinde ışınlar, belli bir noktada toplanarak odak- || lanabilir. Ne var ki ışık, farklı renkler içerir ve farklı ||| açılarda kı Bu, cisimden gelen ışığın, renklerine IV ayrışmasına yol açar. Bu, istenmeyen bir durumdur çünkü böyle olunca görüntünün netliği bozulur. V Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) I. sözcük, hem çoğul hem belirtme hâli eki al- mış bir isimdir. B) II. sözcük, zaman bildiren bir fiilimsidir. TAMAN TAL C) III. sözcük, tezlik anlamı taşıyan birleşik bir fiildir. D) IV. sözcük, işaret sıfatı görevinde kullanılmıştır. EV. sözcük, bir isim tamlamasının tamlayanıdır.
Kaynağını Orta Asya Türk medeniyetindeki ozan-baksı
geleneğinden alan ve Osmanlı coğrafyasında şekille-
striped nerek günümüze kadar ulaşan âşıklık geleneği, tarih-
sel seyri içinde bazı kırılmalar, değişim ve dönüşum-
miler yaşamıştır. XX. yüzyıl başlarında yaşanan değişim
ve dönüşüm süreci, bazı bilim insanı ve araştırmacı-
ların âşıklık geleneğinin bittiği yönünde görüş belirt-
melerine neden olmuştur. Son dönemlerde yaşanan
değişim ve dönüşüm süreci ise geleneğin yok olma-
sından çok, icra ortamında ortaya çıkan bir farklılaş-
ma biçiminde algılanmaktadır. XX. yüzyılın ortaların-
da âşık tarzı şiir geleneğinin elektronik ortamda icra
imkânı bulmasıyla birlikte bazı müzik türleri ile âşık
müziği arasındaki etkileşim de hızlanmıştır
Bu parçanın dil ve anlatımı için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Di, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
B) Anlaşılır bir dili vardır.
-
C) Farklı cümle türleri kullanılmamıştır.
D) Doğrudan bilgi aktarma söz konusudur.
E) Tanımlamaya başvurulmuştur.
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
Kaynağını Orta Asya Türk medeniyetindeki ozan-baksı geleneğinden alan ve Osmanlı coğrafyasında şekille- striped nerek günümüze kadar ulaşan âşıklık geleneği, tarih- sel seyri içinde bazı kırılmalar, değişim ve dönüşum- miler yaşamıştır. XX. yüzyıl başlarında yaşanan değişim ve dönüşüm süreci, bazı bilim insanı ve araştırmacı- ların âşıklık geleneğinin bittiği yönünde görüş belirt- melerine neden olmuştur. Son dönemlerde yaşanan değişim ve dönüşüm süreci ise geleneğin yok olma- sından çok, icra ortamında ortaya çıkan bir farklılaş- ma biçiminde algılanmaktadır. XX. yüzyılın ortaların- da âşık tarzı şiir geleneğinin elektronik ortamda icra imkânı bulmasıyla birlikte bazı müzik türleri ile âşık müziği arasındaki etkileşim de hızlanmıştır Bu parçanın dil ve anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Di, göndergesel işlevde kullanılmıştır. B) Anlaşılır bir dili vardır. - C) Farklı cümle türleri kullanılmamıştır. D) Doğrudan bilgi aktarma söz konusudur. E) Tanımlamaya başvurulmuştur.
2.
I. Yörükler yaylalarda daha rahat yaşamak için ihtiyaç
duydukları şeyleri kendileri üretmişlerdir.
II. Her Yörük obası aslında bir tür fabrika gibi çalışıp
peynir, yağ, yoğurt yapar.
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir
biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Her Yörük obası, yaylalarda daha rahat yaşamak
amacıyla bir nevi fabrika gibi çalışarak peynir, yağ,
yoğurt gibi gereksinim hissettikleri şeyleri kendileri
üretmişlerdir.
B) Yörük obalarının yaşam biçimleri, onların ihtiyaç duy-
dukları temel besin ihtiyaçları olan peynir, yağ, yoğurt
gibi yiyeceklerin üretilmesini zorunlu kılmıştır.
Yaylalarda yaşayan Yörükler, fabrika gibi çalışa-
rak temel ihtiyaçları olan peynir, yağ, yoğurt gibi
besinleri kendileri üretip satarak rahat bir yaşam
sürmüşlerdir.
C)
D) Yörüklerin bir tür fabrika gibi çalışıp en önemli be-
sin kaynakları olan peynir, yağ, yoğurt gibi yiyecek-
ler üretmesi yaylalarda uzun süre başka şeylere
ihtiyaç duymadan yaşayabilmelerini sağlamıştır.
E) Yörüklerin zorlu yaşam serüvenlerinde onlara en
büyük kolaylığı hazırladıkları temel besin kaynakları
olan peynir, yağ, yoğurt gibi yiyecekler olmuştur.
n
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
2. I. Yörükler yaylalarda daha rahat yaşamak için ihtiyaç duydukları şeyleri kendileri üretmişlerdir. II. Her Yörük obası aslında bir tür fabrika gibi çalışıp peynir, yağ, yoğurt yapar. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Her Yörük obası, yaylalarda daha rahat yaşamak amacıyla bir nevi fabrika gibi çalışarak peynir, yağ, yoğurt gibi gereksinim hissettikleri şeyleri kendileri üretmişlerdir. B) Yörük obalarının yaşam biçimleri, onların ihtiyaç duy- dukları temel besin ihtiyaçları olan peynir, yağ, yoğurt gibi yiyeceklerin üretilmesini zorunlu kılmıştır. Yaylalarda yaşayan Yörükler, fabrika gibi çalışa- rak temel ihtiyaçları olan peynir, yağ, yoğurt gibi besinleri kendileri üretip satarak rahat bir yaşam sürmüşlerdir. C) D) Yörüklerin bir tür fabrika gibi çalışıp en önemli be- sin kaynakları olan peynir, yağ, yoğurt gibi yiyecek- ler üretmesi yaylalarda uzun süre başka şeylere ihtiyaç duymadan yaşayabilmelerini sağlamıştır. E) Yörüklerin zorlu yaşam serüvenlerinde onlara en büyük kolaylığı hazırladıkları temel besin kaynakları olan peynir, yağ, yoğurt gibi yiyecekler olmuştur. n
24. Yazar:
-Abdülhak Şinasi Hisar'a babası, Tanzimat şairlerin-
den Abdülhak Hamit Tarhan ile Şinasi'nin adlarını ver-
miş. Ama ben onun adını duyunca bu isimlerden çok
Boğaziçi'ni hatırlarım. Zaten sanatçı, soyadını Hisar'dan
almıştır.
Eleştirmen:
- Sanatçın en beğendiğiniz eserleri hangileridir?
Yazar:
-Tereddütsüz bir şekilde Boğaziçi'ni anlattığı eserleridir,
diyebilirim. Özellikle de 1942'de yayımladığı ve Boğa-
ziçi'nin bugün kaybolan güzelliklerini, deniz ve mehta-
bın sosyal yaşamdakini yerini şiirsel bir anlatımla yan-
sıttığı kitap, onun şaheseridir. Kendisi de böyle söyler.
Eleştirmen:
- Peki, sanatçının romanlarını okumadınız mı?
Yazar:
- 1942'deki roman yarışmasında üçüncü olan romanını
okudum. Bu, onun ilk romanıdır. İnsana odaklanmasıyla
da bireyin iç dünyasına yönelen yeni anlayışın öncüle-
rindendir. Yazık ki diğer romanlarına henüz sıra gelmedi!
Eleştirmen:
- İlk romanla ilgili saptamalarınıza katılıyorum ama ben,
halasının eşinden esinlenerek yazdığı ve Çamlıca'yı çok
güzel anlattığı ikinci romanını çok beğenirim onun. Çün-
kü orada daha bizden, alaturka bir tipi konu edinir. Bi-
ze bizi deşifre eder. Bizi bizle yüzleştirir.
Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılamaz?
A) Yazar, Çamlıca'daki Eniştemiz romanını okumamış-
tur.
Yazar, Boğaziçi Mehtapları'nı başyapıt olarak gör-
mektedir.
Eleştirmen, Çamlıca'daki Eniştemiz romanını beğen-
mektedir.
D) Fahim Bey Biz romanı 1942'deki roman yarışmasın-
da ilk üçe girmiştir.
E) Abdülhak Şinasi Hisar, Tanzimat şairlerinin etkisin-
de kalmıştır.
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
24. Yazar: -Abdülhak Şinasi Hisar'a babası, Tanzimat şairlerin- den Abdülhak Hamit Tarhan ile Şinasi'nin adlarını ver- miş. Ama ben onun adını duyunca bu isimlerden çok Boğaziçi'ni hatırlarım. Zaten sanatçı, soyadını Hisar'dan almıştır. Eleştirmen: - Sanatçın en beğendiğiniz eserleri hangileridir? Yazar: -Tereddütsüz bir şekilde Boğaziçi'ni anlattığı eserleridir, diyebilirim. Özellikle de 1942'de yayımladığı ve Boğa- ziçi'nin bugün kaybolan güzelliklerini, deniz ve mehta- bın sosyal yaşamdakini yerini şiirsel bir anlatımla yan- sıttığı kitap, onun şaheseridir. Kendisi de böyle söyler. Eleştirmen: - Peki, sanatçının romanlarını okumadınız mı? Yazar: - 1942'deki roman yarışmasında üçüncü olan romanını okudum. Bu, onun ilk romanıdır. İnsana odaklanmasıyla da bireyin iç dünyasına yönelen yeni anlayışın öncüle- rindendir. Yazık ki diğer romanlarına henüz sıra gelmedi! Eleştirmen: - İlk romanla ilgili saptamalarınıza katılıyorum ama ben, halasının eşinden esinlenerek yazdığı ve Çamlıca'yı çok güzel anlattığı ikinci romanını çok beğenirim onun. Çün- kü orada daha bizden, alaturka bir tipi konu edinir. Bi- ze bizi deşifre eder. Bizi bizle yüzleştirir. Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisi- ne ulaşılamaz? A) Yazar, Çamlıca'daki Eniştemiz romanını okumamış- tur. Yazar, Boğaziçi Mehtapları'nı başyapıt olarak gör- mektedir. Eleştirmen, Çamlıca'daki Eniştemiz romanını beğen- mektedir. D) Fahim Bey Biz romanı 1942'deki roman yarışmasın- da ilk üçe girmiştir. E) Abdülhak Şinasi Hisar, Tanzimat şairlerinin etkisin- de kalmıştır.
layınız.
e hiçbir
başta
bir nitelik
nü dünya
nde,
lisi,
latmıştır.
inden
leğişik
Elbette
cek
k'in
k
si
ak
Türkçe
39-40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Aşk şiiri yazmak kolay değildir. Bir konu ki yüzyıllar
boyunca işlenmiş, Batılılar onu söylemiş, Doğulular onu
söylemiş Tüm zamanlarda insanların gönül telini titreten
dizeler her dilde söylenmiş ve yazılmış. Günümüzün şairleri
ise ciddi insanlar... Biraz da bıraksınlar o ciddiliği, biraz da
uysunlar eskilere, bizi aşk şiirlerinden büsbütün yoksun
komasınlar. Kendileri için iyi olmuyor. Biz ne de olsa aşkı
duyuyoruz, âşık oluyoruz. Son on beş yirmi yıl içinde en çok
satılan şiir kitabı hangisidir bilir misiniz? Sadettin Nüzhet
Ergun'un derlediği Karacaoğlan koşmaları. Onları okuyanlar
yalnız halk edebiyatı meraklıları mı? Elbette değil, o kadar
halk edebiyatı meraklısı olur mu?
39. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden
yakınılmaktadır?
A) Şairlerin ciddi insanlar olmasından
B) Aşk şiiri yazmanın zorluğundan
C) Karacaoğlan'ın değerinin yeni yeni anlaşılmasından
D) Eski şairlerin izinden gidilmemesinden
Günümüzde aşk şiiri yazılmamasından
40. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A) Aşk temalı şiirlerin yüzyıllar boyunca yazıldığına
B) Gelenekten yararlanılması gerektiğine
C) Toplumun aşk konulu şiirlere ilgi gösterdiğine
D) Tüm medeniyetlerde aşkın şiirlerle ele alındığına
E Karacaoğlan'ın en çok sevilen halk ozanı olduğuna
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
layınız. e hiçbir başta bir nitelik nü dünya nde, lisi, latmıştır. inden leğişik Elbette cek k'in k si ak Türkçe 39-40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Aşk şiiri yazmak kolay değildir. Bir konu ki yüzyıllar boyunca işlenmiş, Batılılar onu söylemiş, Doğulular onu söylemiş Tüm zamanlarda insanların gönül telini titreten dizeler her dilde söylenmiş ve yazılmış. Günümüzün şairleri ise ciddi insanlar... Biraz da bıraksınlar o ciddiliği, biraz da uysunlar eskilere, bizi aşk şiirlerinden büsbütün yoksun komasınlar. Kendileri için iyi olmuyor. Biz ne de olsa aşkı duyuyoruz, âşık oluyoruz. Son on beş yirmi yıl içinde en çok satılan şiir kitabı hangisidir bilir misiniz? Sadettin Nüzhet Ergun'un derlediği Karacaoğlan koşmaları. Onları okuyanlar yalnız halk edebiyatı meraklıları mı? Elbette değil, o kadar halk edebiyatı meraklısı olur mu? 39. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? A) Şairlerin ciddi insanlar olmasından B) Aşk şiiri yazmanın zorluğundan C) Karacaoğlan'ın değerinin yeni yeni anlaşılmasından D) Eski şairlerin izinden gidilmemesinden Günümüzde aşk şiiri yazılmamasından 40. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Aşk temalı şiirlerin yüzyıllar boyunca yazıldığına B) Gelenekten yararlanılması gerektiğine C) Toplumun aşk konulu şiirlere ilgi gösterdiğine D) Tüm medeniyetlerde aşkın şiirlerle ele alındığına E Karacaoğlan'ın en çok sevilen halk ozanı olduğuna
12. . İletişimde duygu, düşünce akışını başlatan ki-
şidir.
• İletişimi başlatanın karşısında bulunan, ses-
lendiği kişidir.
• İletişimin iletiyi gönderdiği yol ve araçlardır.
İletişim kurulan kişinin verdiği yanıtladır.
Bu cümlelerde tanımı yapılan kavramlar ara-
sında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
B) Dönüt
D) Şifre
A) Kaynak
C) Kanal
E) Alici
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
12. . İletişimde duygu, düşünce akışını başlatan ki- şidir. • İletişimi başlatanın karşısında bulunan, ses- lendiği kişidir. • İletişimin iletiyi gönderdiği yol ve araçlardır. İletişim kurulan kişinin verdiği yanıtladır. Bu cümlelerde tanımı yapılan kavramlar ara- sında aşağıdakilerden hangisi yoktur? B) Dönüt D) Şifre A) Kaynak C) Kanal E) Alici
AYT/Türk Dili ve
Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
13. "Panel" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
Söylenemez?
A) Belirli bir konunun farklı yönlerinin ele alındığı
konuşmalardır.
B) Oturum sonunda dinleyicilerin sorularına cevap
verildiği bir bölüm eklenerek foruma dönüştürülebilir.
C) Oturumu yöneten bir başkan bulunur.
D) Her konuşmacının kendi konusunun dışına çıkarak
diğer konuşmacıların konularına dair değerlendirme
yapması esastır.
E) Eşit sürelerde konuşma hakkı tanınan
konuşmacıların sayısı 3-6 kişi arasında
değişmektedir.
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 13. "Panel" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi Söylenemez? A) Belirli bir konunun farklı yönlerinin ele alındığı konuşmalardır. B) Oturum sonunda dinleyicilerin sorularına cevap verildiği bir bölüm eklenerek foruma dönüştürülebilir. C) Oturumu yöneten bir başkan bulunur. D) Her konuşmacının kendi konusunun dışına çıkarak diğer konuşmacıların konularına dair değerlendirme yapması esastır. E) Eşit sürelerde konuşma hakkı tanınan konuşmacıların sayısı 3-6 kişi arasında değişmektedir.