Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

023 TYT için özel olarak hazırlanmıştır. 3. 1. ChatGPT'nin bu özelliği, yazılımı kullananların yabancı dil ge- lişimine de deste

023 TYT
için özel olarak hazırlanmıştır.
3. 1. ChatGPT'nin bu özelliği, yazılımı kullananların yabancı dil ge-
lişimine de destek olabilir.
II. Hatta şiir yazabilir ya da yazdığınız bir şiiri devam ettirebilir-
siniz.
III. ChatGPT; sözcükler, cümleler ve p

023 TYT için özel olarak hazırlanmıştır. 3. 1. ChatGPT'nin bu özelliği, yazılımı kullananların yabancı dil ge- lişimine de destek olabilir. II. Hatta şiir yazabilir ya da yazdığınız bir şiiri devam ettirebilir- siniz. III. ChatGPT; sözcükler, cümleler ve paragraf düzeyinde özgün ve anlamlı cevaplar üretebilen şimdilik en ileri yapay zeka ya- zılımı. IV. Onunla günlük metinler, akademik makaleler, edebi yazılar gibi birçok türde metinler oluşturabilirsiniz. V. Şaşırdınız mı bilemem ama bence şaşırmayın, yazılım bunla- ri tek dilde yapmakla kalmaz, sorularınız karşılığında size çok- lu dilde cevaplar da verebilir. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluştu- racak biçimde şıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? A) 1 B) II C) HI D) IV E) V 4. (1) Gerçeğe uygun olmayan beyanları yalan kategorisine alma- mız, bu yalanları da kötü niyetli girişimler olarak ele almamız an- lamına gelmez. (II) Gerçeğin tipatıp aynı iki görünüşü olmadığı için kendi gerçeğini tarif eden herkes, karşısındakine istemeden de olsa bir çeşit yalan söylemiş olur. (III) Dünya üzerinde gelmiş geçmiş tüm tartışmalar, insanların gerçeklerinin böyle bireysel olması ve diğerinin göreli gerçeği ile çatışması sonunda ortaya çıkar. (IV) Gerçeği bilerek çarpıtanların dışında çatışma yaşayan insanların doğrularının her biri gerçek hayatla bir şekilde uyum lu olduğu için bunlara tam anlamıyla yalan her (V) Adli bir