Paragrafta Yapı Soruları

e sine-
esine
kları
ndan
kez
rler.
inin
kul-
Ive
de
di-
de
qu
35-36. sorulan
paranoyaları ve korkuları vardır. Hepsi de öncelikle bunu yans
Her bilim kurgu filminin ait olduğu çağa dair kimi tedirginlikleri,
paranoyasının dışa vurumuydu. Soğuk Savaş'ın azılı bir hal aldı
tir. 1950'lerin ucuz bilim kurguları, malum, ABD'deki komünizm
1950'ler sonrasında ise bilim kurgular rotalarını nükleer pa-
ranoyaya çevirir. Çevreci hareketlerin hızlandığı 1970'lerde ise
Kısacası,-. Terry Gilliam'ın 12 Maymun'u (Twelve Monkeys,
buna hassasiyet gösteren bilim kurgu örneklerine rastliyoruz.
1995) da 1990'ların fenomen histerisi virüslerine odaklanır.
Bunda AIDS'in bu dönemde gemi azıya almasının ve insanlığı
çaresiz bırakmasının payı büyüktür.
(35. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
Çevre sorunlarının 70'li yılların sinemasına damgasını vur-
duğu
Her dönemde etkili olan toplumsal kaygılara göre bilim
kurgu filmlerinin de içerik değiştirdiği
C) Hastalık konusunun 12 Maymun filminin merkezine yer-
leştirildiği
D) Bilim kurgu filmlerinin, insanların çeşitli kuşkularından bes-
lendiği
E) AIDS'in 90'li yıllarda yaygınlaşarak çözüm bulunamayan bir
sorun hâline dönüştüğü
36. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti-
rilmelidir?
insan psikolojisini derinden kavrama konusunda sinema,
bilimle atbaşı gitmekteydi
B) bilim kurgu her dönemde insanlara yeni bir kıyamet senar-
yosu biçmeye bayılır
C) çevreyle ilgili sorunların çözümü için her sanat dalı kendin-
ce elini taşın altına sokmuştur
D) bilim kurgu türü de diğer film türleri gibi, birey yerine de-
ğişen toplumsal yapıya mercek tutmaya çalışır
E) sinemanın ilk bilim kurgu filmi olan Ay'a Seyahat'ten bu
yana görsel efekt tasarımlarında çok yol alınmıştır
I. OTURUM (TYT) DENEME
Diğer sayfaya geçiniz.
37.
38
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
e sine- esine kları ndan kez rler. inin kul- Ive de di- de qu 35-36. sorulan paranoyaları ve korkuları vardır. Hepsi de öncelikle bunu yans Her bilim kurgu filminin ait olduğu çağa dair kimi tedirginlikleri, paranoyasının dışa vurumuydu. Soğuk Savaş'ın azılı bir hal aldı tir. 1950'lerin ucuz bilim kurguları, malum, ABD'deki komünizm 1950'ler sonrasında ise bilim kurgular rotalarını nükleer pa- ranoyaya çevirir. Çevreci hareketlerin hızlandığı 1970'lerde ise Kısacası,-. Terry Gilliam'ın 12 Maymun'u (Twelve Monkeys, buna hassasiyet gösteren bilim kurgu örneklerine rastliyoruz. 1995) da 1990'ların fenomen histerisi virüslerine odaklanır. Bunda AIDS'in bu dönemde gemi azıya almasının ve insanlığı çaresiz bırakmasının payı büyüktür. (35. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? Çevre sorunlarının 70'li yılların sinemasına damgasını vur- duğu Her dönemde etkili olan toplumsal kaygılara göre bilim kurgu filmlerinin de içerik değiştirdiği C) Hastalık konusunun 12 Maymun filminin merkezine yer- leştirildiği D) Bilim kurgu filmlerinin, insanların çeşitli kuşkularından bes- lendiği E) AIDS'in 90'li yıllarda yaygınlaşarak çözüm bulunamayan bir sorun hâline dönüştüğü 36. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti- rilmelidir? insan psikolojisini derinden kavrama konusunda sinema, bilimle atbaşı gitmekteydi B) bilim kurgu her dönemde insanlara yeni bir kıyamet senar- yosu biçmeye bayılır C) çevreyle ilgili sorunların çözümü için her sanat dalı kendin- ce elini taşın altına sokmuştur D) bilim kurgu türü de diğer film türleri gibi, birey yerine de- ğişen toplumsal yapıya mercek tutmaya çalışır E) sinemanın ilk bilim kurgu filmi olan Ay'a Seyahat'ten bu yana görsel efekt tasarımlarında çok yol alınmıştır I. OTURUM (TYT) DENEME Diğer sayfaya geçiniz. 37. 38
(1) Günümüzde kimya araştırmaları, genel olarak
risk kapsamında değerlendirilen kimyasal madde
gruplarına odaklanıyor, bu nedenle araştırmalara
yapılacak yatırımlar da bu doğrultuda gerçekleştiriliyor.
(II) Piyasada bulunan endüstriyel kimyasal madde
sayısının 140.000 civarında olduğu tahmin ediliyor.
((III) Bu kimyasalların çok düşük bir yüzdesi için
kalıcık, doğada birikme ve toksiklik verileri mevcuttur.
(IV) Ancak bu alanda hesaplamalı tahmin yöntemleri
belli bir düzeye kadar bilgi sağlayabiliyor. (V) Çünkü
kimyasalların farklı ortamlarda, başka kimyasallarla
karışması ve etkileşime girmesi hem doğa hem de
organizmalar üzerinde öngörülenden daha fazla zarara
yol açabiliyor.
$
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadı?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
(1) Günümüzde kimya araştırmaları, genel olarak risk kapsamında değerlendirilen kimyasal madde gruplarına odaklanıyor, bu nedenle araştırmalara yapılacak yatırımlar da bu doğrultuda gerçekleştiriliyor. (II) Piyasada bulunan endüstriyel kimyasal madde sayısının 140.000 civarında olduğu tahmin ediliyor. ((III) Bu kimyasalların çok düşük bir yüzdesi için kalıcık, doğada birikme ve toksiklik verileri mevcuttur. (IV) Ancak bu alanda hesaplamalı tahmin yöntemleri belli bir düzeye kadar bilgi sağlayabiliyor. (V) Çünkü kimyasalların farklı ortamlarda, başka kimyasallarla karışması ve etkileşime girmesi hem doğa hem de organizmalar üzerinde öngörülenden daha fazla zarara yol açabiliyor. $ Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadı? A) I B) II C) III D) IV E) V
9. Yıllar önce çalışmak için İstanbul'a gelmiştim. Uzun
süre iş aradıktan sonra bir inşaatta iş bulup çalışmaya
başladım. Buradaki işçilerden bazıları işlerini aksatıyor,
izin günlerinde gizlice aldıkları inşaat malzemelerini
satıyordu. Beni de kendilerine eşlik etmem için
zorluyorlardı. Bir gün ustabaşı malzemelerin eksik
olduğunu anlayınca bunları gizlice takip etmiş ve
malzemeleri başkalarına sattıklarını görmüş. Benim
ise onlarla hareket etmediğimi, onlara uymadığımı
görünce bana teşekkür etti; bir de bunun üzerine
maaşıma zam yaptı. Geldiğim yeri, yetiştirildiğim ortamı
anlatmamı istedi, sonra da bana uzun uzun nasihat
etti. Karakterimin bozulmadığını, doğru yolda olduğumu
söyleyerek "----." dedi. Şimdi ustabaşımın bu sözle ne
demek istediğini çok daha iyi anlıyorum.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Besle kargayı oysun gözünü
B) Huylu huyundan vazgeçmez
Öfkeyle kalkan zararla oturur
D) Minareyi çalan kılıfını hazırlar
E) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
9. Yıllar önce çalışmak için İstanbul'a gelmiştim. Uzun süre iş aradıktan sonra bir inşaatta iş bulup çalışmaya başladım. Buradaki işçilerden bazıları işlerini aksatıyor, izin günlerinde gizlice aldıkları inşaat malzemelerini satıyordu. Beni de kendilerine eşlik etmem için zorluyorlardı. Bir gün ustabaşı malzemelerin eksik olduğunu anlayınca bunları gizlice takip etmiş ve malzemeleri başkalarına sattıklarını görmüş. Benim ise onlarla hareket etmediğimi, onlara uymadığımı görünce bana teşekkür etti; bir de bunun üzerine maaşıma zam yaptı. Geldiğim yeri, yetiştirildiğim ortamı anlatmamı istedi, sonra da bana uzun uzun nasihat etti. Karakterimin bozulmadığını, doğru yolda olduğumu söyleyerek "----." dedi. Şimdi ustabaşımın bu sözle ne demek istediğini çok daha iyi anlıyorum. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Besle kargayı oysun gözünü B) Huylu huyundan vazgeçmez Öfkeyle kalkan zararla oturur D) Minareyi çalan kılıfını hazırlar E) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar
fiil kullanılmıştır.
E) İşaret sıfatına ve belgisiz sıfata yer verilmiştir.
17. Şeytan uyuyakaldı bir gün. Rüzgâr, sert esti. Üç tüy düştü
şeytandan. Birisi paraya yapıştı, diğeri mevkiye, öteki de
ihtirasa. O günden itibaren şeytan hiçbir iş yapmadı.
Bu parçadaki sözcük ve sözcük gruplarıyla ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A) Birleşik yapılı, basit çekimli fiil vardır.
B) Sifat tamlaması, zarf grubunun içinde yer almıştır.
Belgisiz zamir ve belgisiz sifat bulunmaktadır.
D) Fiilimsiye ve çekimli fiile yer verilmiştir.
E) Adin hâl ekiyle öbek oluşturan edat kullanılmıştır.
S
A
R
A
L
2
22
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
fiil kullanılmıştır. E) İşaret sıfatına ve belgisiz sıfata yer verilmiştir. 17. Şeytan uyuyakaldı bir gün. Rüzgâr, sert esti. Üç tüy düştü şeytandan. Birisi paraya yapıştı, diğeri mevkiye, öteki de ihtirasa. O günden itibaren şeytan hiçbir iş yapmadı. Bu parçadaki sözcük ve sözcük gruplarıyla ilgili aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? A) Birleşik yapılı, basit çekimli fiil vardır. B) Sifat tamlaması, zarf grubunun içinde yer almıştır. Belgisiz zamir ve belgisiz sifat bulunmaktadır. D) Fiilimsiye ve çekimli fiile yer verilmiştir. E) Adin hâl ekiyle öbek oluşturan edat kullanılmıştır. S A R A L 2 22
D
7. 1. Olayların anlatımı iç içe geçmiş bir anlatımdan oluşmak-
tadır.
II. Yazarın öykülerinde "gözlemci bakışı" kullanılırken diğe-
rinde "hâkim bakış açısı" kullanılmıştır.
III. Öyküye bir oyun havası vermiştir.
IV. Öykü, roman gibi olay anlatımları bir kurgudan ibaret
değil midir; sinema, tiyatro metinleri bu kurgulardan ibaret
değil midir?
V. Hayatın kendisi bir oyundur.
Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
AI. cümle; yapısına göre girişik birleşik yapılı cümledir.
B) II. cümle; yapısına göre girişik birleşik yapılı bir fiil cümle-
sidir.
III. cümle; basit yapılı ve olumlu bir cümledir.
D) IV. cümle; yapısına göre (basit, öge dizilişine göre devrik
bir cümledir.
V. cümle; kurallı basit bir isim cümlesidir.
10. I.
IV
V.
N
gi
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
D 7. 1. Olayların anlatımı iç içe geçmiş bir anlatımdan oluşmak- tadır. II. Yazarın öykülerinde "gözlemci bakışı" kullanılırken diğe- rinde "hâkim bakış açısı" kullanılmıştır. III. Öyküye bir oyun havası vermiştir. IV. Öykü, roman gibi olay anlatımları bir kurgudan ibaret değil midir; sinema, tiyatro metinleri bu kurgulardan ibaret değil midir? V. Hayatın kendisi bir oyundur. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? AI. cümle; yapısına göre girişik birleşik yapılı cümledir. B) II. cümle; yapısına göre girişik birleşik yapılı bir fiil cümle- sidir. III. cümle; basit yapılı ve olumlu bir cümledir. D) IV. cümle; yapısına göre (basit, öge dizilişine göre devrik bir cümledir. V. cümle; kurallı basit bir isim cümlesidir. 10. I. IV V. N gi
n
7.
Gazetecl: Sizi hem yazar olarak hem de
oyuncu olarak tanıyoruz. (1)
****
----
Sanatçı: Şunu da bunu da oynayayım gibi bir
düşüncem gelişmedi. Öyle düşüncelerle
yapacağınız meslek değil bizimki. O,
bulunduğunuz bölgedeki tiyatronun repertuvarı,
oradaki kadrolar, oradaki sanatçıların yaşları ile
ilgili. Oyunlar olduğu için kafanızda, öyle çok da
idealize ettiğiniz karakterleri oynamak gibi bir
lüksünüz oluşmuyor. Belki de oradan
kaynaklanıyor. Yoksa dünya literatüründe, hele
hele belli bir yaşa geldikten sonra oynamak
istediğimiz bir sürü rol çıkıyor tabi.
Gazeteci: (11)
Sanatçı: Ben bunu çok bir avantaj olarak
görüyorum. Bildiğimiz üzere, Türkiye'de
edebiyat Tanzimat'tan sonra büyük ölçüde
gazetelerle yaygınlık kazandı. Edebiyatın hayata
taşındığı yerdi gazete. Roman tefrikaları,
öyküler, şiirler yayımlanırdı gazetelerde.
Edebiyat sayfaları vardı. Bu, son yarım asırdır
unutuldu. Gazetede edebiyat yazıları yazan
benim gibi tiyatrocular, son temsilciler oluyoruz.
Selim İleri, Haydar Ergülen gibi yazarlar da
deneme yazıyorlar gazetelerde. Okur açısından
bakarsak bu, hayli zevkli bir durum aslında.
Deneme
Bu diyalogda boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) (1) Sahnelenen oyunlar, oyuncuların
ruhunda derin izler bırakır mı?
(II) Gazetecilik riskli bir iş midir?
B) (1) Tiyatronun gelişmesi adına bugüne kadar
neler yaptınız?
(II) Deneme için en büyük risk nedir?
C) (I) Bugüne kadar özellikle rol almak
istediğiniz bir oyun ya da oynamak
istediğiniz bir karakter oldu mu?
eneme
(II) Gazetede deneme yazmak risk taşımaz mı?
D) (1) Tiyatrocu olmak size toplumda özel bir
konum kazandırıyor mu?
(II) Yazı yaşamına denemeyle başlamak bir risk
midir?
E) (1) Dünya çapında bir tiyatrocu olmak için
özel bir çaba harcıyor musunuz?
(II) Denemeler kitap hâlinde yayımlanmalı mı?
tonguç kampüs
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
n 7. Gazetecl: Sizi hem yazar olarak hem de oyuncu olarak tanıyoruz. (1) **** ---- Sanatçı: Şunu da bunu da oynayayım gibi bir düşüncem gelişmedi. Öyle düşüncelerle yapacağınız meslek değil bizimki. O, bulunduğunuz bölgedeki tiyatronun repertuvarı, oradaki kadrolar, oradaki sanatçıların yaşları ile ilgili. Oyunlar olduğu için kafanızda, öyle çok da idealize ettiğiniz karakterleri oynamak gibi bir lüksünüz oluşmuyor. Belki de oradan kaynaklanıyor. Yoksa dünya literatüründe, hele hele belli bir yaşa geldikten sonra oynamak istediğimiz bir sürü rol çıkıyor tabi. Gazeteci: (11) Sanatçı: Ben bunu çok bir avantaj olarak görüyorum. Bildiğimiz üzere, Türkiye'de edebiyat Tanzimat'tan sonra büyük ölçüde gazetelerle yaygınlık kazandı. Edebiyatın hayata taşındığı yerdi gazete. Roman tefrikaları, öyküler, şiirler yayımlanırdı gazetelerde. Edebiyat sayfaları vardı. Bu, son yarım asırdır unutuldu. Gazetede edebiyat yazıları yazan benim gibi tiyatrocular, son temsilciler oluyoruz. Selim İleri, Haydar Ergülen gibi yazarlar da deneme yazıyorlar gazetelerde. Okur açısından bakarsak bu, hayli zevkli bir durum aslında. Deneme Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) (1) Sahnelenen oyunlar, oyuncuların ruhunda derin izler bırakır mı? (II) Gazetecilik riskli bir iş midir? B) (1) Tiyatronun gelişmesi adına bugüne kadar neler yaptınız? (II) Deneme için en büyük risk nedir? C) (I) Bugüne kadar özellikle rol almak istediğiniz bir oyun ya da oynamak istediğiniz bir karakter oldu mu? eneme (II) Gazetede deneme yazmak risk taşımaz mı? D) (1) Tiyatrocu olmak size toplumda özel bir konum kazandırıyor mu? (II) Yazı yaşamına denemeyle başlamak bir risk midir? E) (1) Dünya çapında bir tiyatrocu olmak için özel bir çaba harcıyor musunuz? (II) Denemeler kitap hâlinde yayımlanmalı mı? tonguç kampüs
18. Tahir ile Zühre hikâyesinde, adlarından da anlaşılacağı
gibi, birbirini seven iki gencin başından geçen olaylar
anlatılır.
d
WYBA
1. Geçişli bir eylemdir.
H. Ek fiil almıştır.
III. Edilgen çatılıdır.
IV. Geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir.
Bu cümledeki altı çizili eylem için numaralanmış
değerlendirmelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) III ve IV
E) II ve IV
C) ve III
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
18. Tahir ile Zühre hikâyesinde, adlarından da anlaşılacağı gibi, birbirini seven iki gencin başından geçen olaylar anlatılır. d WYBA 1. Geçişli bir eylemdir. H. Ek fiil almıştır. III. Edilgen çatılıdır. IV. Geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Bu cümledeki altı çizili eylem için numaralanmış değerlendirmelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III D) III ve IV E) II ve IV C) ve III
<tığımızda
curulduğu
anın bazı
gini, bazı
ını düşü-
da neden
u soruyu
Avrupa
ile batı-
tığı yer-
zyıllarca
dolu'nun
cılık ve
klimi de
mlu bir-
enellikle
n yerle-
unması
dolu'da
Lidya
Kından
ptıkları
nado-
er-
37.-38. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Yayıncılığı, ticari yayıncılık ve kültür yayıncılığı olarak
ikiye ayırırsak kültür yayıncısının ticari kaygı gibi bir
tutumu olmamalı. 1980'den bu yana piyasa kültürü
içindeyiz ve bu kültür, içinde popüler yazarlar ve ya-
yıncılar olan aktörler üretiyor. Kitapları çok satan bir
yazar ve yayınevi için kendileri hakkında eleştiri yapı-
lip yapılmaması önemli değil artık. Çünkü artık yayı-
nevlerinde en önemli pozisyonlar, satış ve pazarlama.
Hiçbir büyük yayınevinde editörler en önemli çalışan-
lar değil maalesef. Eleştiriye kimin ihtiyacı var? Editö-
rün. Yazar ve okurdan sonra, eleştiriye en çok ihtiyacı
olan editördür. Eleştiri, bu kitap iyi ya da kötü demek
değildir fakat maalesef sadece kısa tanıtımlarla eleştiri
yapıldığı sanılıyor. Eleştiri, yazınsal bir metnin orta-
ya koyduğu dünyanın karşısına onunla aynı düzeyde
başka bir dünya koymaktır. Metinden bağımsız olarak
okunan bir metindir eleştiri. Eleştiri de yazınsal bir tür-
dür" ama bunu söyleyebilmek için o niteliğe ulaştırmak
gerekir eleştiriyi.
37. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen
durumlardan birisi değildir?
A) Eleştirinin ülkemizde sanatçılar tarafından bağım-
Sız bir tür olarak değerlendirilmesi
B) Eleştirinin yanlış biçimde yapılması ve algılanması
C) Yayınevlerinin kitaplara ve yazarlara olan bakış
açısı
(D) Çok satma kaygısının nitelikli olmanın önüne
geçmesi
E) Editörlerin hak ettiği ilgiyi görememeleri
38. Bu parçadaki altı çizili cümle eleştirinin hangi
yönünü ortaya koymaktadır?
A) Birden fazla özelliği içinde barındırması
B) Kendine özgü özellikleri olan bir tür olması
Sanıldığı kadar kolay bir iş olmaması
D) Nesnel bir biçimde yapılması gerektiği
E) Oturmuş ve değişmez kuralarının olması
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
<tığımızda curulduğu anın bazı gini, bazı ını düşü- da neden u soruyu Avrupa ile batı- tığı yer- zyıllarca dolu'nun cılık ve klimi de mlu bir- enellikle n yerle- unması dolu'da Lidya Kından ptıkları nado- er- 37.-38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Yayıncılığı, ticari yayıncılık ve kültür yayıncılığı olarak ikiye ayırırsak kültür yayıncısının ticari kaygı gibi bir tutumu olmamalı. 1980'den bu yana piyasa kültürü içindeyiz ve bu kültür, içinde popüler yazarlar ve ya- yıncılar olan aktörler üretiyor. Kitapları çok satan bir yazar ve yayınevi için kendileri hakkında eleştiri yapı- lip yapılmaması önemli değil artık. Çünkü artık yayı- nevlerinde en önemli pozisyonlar, satış ve pazarlama. Hiçbir büyük yayınevinde editörler en önemli çalışan- lar değil maalesef. Eleştiriye kimin ihtiyacı var? Editö- rün. Yazar ve okurdan sonra, eleştiriye en çok ihtiyacı olan editördür. Eleştiri, bu kitap iyi ya da kötü demek değildir fakat maalesef sadece kısa tanıtımlarla eleştiri yapıldığı sanılıyor. Eleştiri, yazınsal bir metnin orta- ya koyduğu dünyanın karşısına onunla aynı düzeyde başka bir dünya koymaktır. Metinden bağımsız olarak okunan bir metindir eleştiri. Eleştiri de yazınsal bir tür- dür" ama bunu söyleyebilmek için o niteliğe ulaştırmak gerekir eleştiriyi. 37. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen durumlardan birisi değildir? A) Eleştirinin ülkemizde sanatçılar tarafından bağım- Sız bir tür olarak değerlendirilmesi B) Eleştirinin yanlış biçimde yapılması ve algılanması C) Yayınevlerinin kitaplara ve yazarlara olan bakış açısı (D) Çok satma kaygısının nitelikli olmanın önüne geçmesi E) Editörlerin hak ettiği ilgiyi görememeleri 38. Bu parçadaki altı çizili cümle eleştirinin hangi yönünü ortaya koymaktadır? A) Birden fazla özelliği içinde barındırması B) Kendine özgü özellikleri olan bir tür olması Sanıldığı kadar kolay bir iş olmaması D) Nesnel bir biçimde yapılması gerektiği E) Oturmuş ve değişmez kuralarının olması
inin
1
ini
il
lu
7
16 Her şeyden bihaber olan bir adamım ben. Şapkamın
altında yaşarım. Kimsenin etlisine ve sütlüsüne
karışmayan, yapayalnız biriyim. Bunu başkaları
söylemiyor, ben kendim dile getiriyorum. İnanabilirsiniz
siz de.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi
Söylenemez?
A Bir adı niteleme görevinde kullanılan ad takımı
bulunmaktadır.
4
B) Özneyi pekiştirme görevinde kullanılan dönüşlülük
zamiri vardır.
f
C) Tamlayanı belgisiz adıl olan ad takımına yer verilmiştir.
D) Türkçenin sondan eklemeli dil olma özelliğine aykırı
Sözcük kullanılmıştır.
E) Kurallı birleşik eylem bulunmaktadır.
+
UcDört
Bes
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
inin 1 ini il lu 7 16 Her şeyden bihaber olan bir adamım ben. Şapkamın altında yaşarım. Kimsenin etlisine ve sütlüsüne karışmayan, yapayalnız biriyim. Bunu başkaları söylemiyor, ben kendim dile getiriyorum. İnanabilirsiniz siz de. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi Söylenemez? A Bir adı niteleme görevinde kullanılan ad takımı bulunmaktadır. 4 B) Özneyi pekiştirme görevinde kullanılan dönüşlülük zamiri vardır. f C) Tamlayanı belgisiz adıl olan ad takımına yer verilmiştir. D) Türkçenin sondan eklemeli dil olma özelliğine aykırı Sözcük kullanılmıştır. E) Kurallı birleşik eylem bulunmaktadır. + UcDört Bes Diğer sayfaya geçiniz.
eri
1
1
G
S
223
20. Pek güzel işler yapan bir kapı ustası vardı. Ona yedi tane
kapı siparişi verdik geçenlerde. Ölçüleri titizlikle aldı. Ana
kapının dışarı açıldığını fark etti ve bunun yanlışlığını an-
latıp bildiğini uygulamaya karar verdi. Ondaki kararlılığa ve
ustalığa saygımdan onunla pazarlık bile yapmadım.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A Zincirleme isim tamlamasına yer verilmiştir.
TYT-AYT DİL BİLGİSİ SORU BANKASI
BY Zaman, miktar, yer-yön ve durum zarfları kullanılmıştır.
CVED
C) Edat ve bağlaç türünden sözcükler vardır.
D) Kişi ve işaret zamirleri yer almıştır.
iç tür filimsiden ve çekimli filiden yararlanılmıştır.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
eri 1 1 G S 223 20. Pek güzel işler yapan bir kapı ustası vardı. Ona yedi tane kapı siparişi verdik geçenlerde. Ölçüleri titizlikle aldı. Ana kapının dışarı açıldığını fark etti ve bunun yanlışlığını an- latıp bildiğini uygulamaya karar verdi. Ondaki kararlılığa ve ustalığa saygımdan onunla pazarlık bile yapmadım. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A Zincirleme isim tamlamasına yer verilmiştir. TYT-AYT DİL BİLGİSİ SORU BANKASI BY Zaman, miktar, yer-yön ve durum zarfları kullanılmıştır. CVED C) Edat ve bağlaç türünden sözcükler vardır. D) Kişi ve işaret zamirleri yer almıştır. iç tür filimsiden ve çekimli filiden yararlanılmıştır.
32. (1) Bugün geniş okur kitleleri şiirden kopmuştur artık.
(11) Bu kopmada okurların düşünce ve duyarlılık yönünden
eğitilmemesinin payı büyüktür. (III) Ayrıca şiirsel ürünler
gerçekçi, sağlıklı bir değerlendirmeden geçirilmiyor. (IV) Şii-
rin kapısını açacak, onu okura tanıtacak, onu şiire ısındıra-
cak çalışmalar yapılmıyor. (V) Şiir üzerine yazılanlar da hem
nicelik hem de nitelik bakımından yetersiz, uzmanlık dışı.
(VI) Şiir sürecimizi kuşatan çalışmalar yapılmıyor yeterince.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden
sonra "Yetkin eleştirmenler tarafından da ortaya konmuyor
bu yazılanlar." cümlesi getirilebilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
32. (1) Bugün geniş okur kitleleri şiirden kopmuştur artık. (11) Bu kopmada okurların düşünce ve duyarlılık yönünden eğitilmemesinin payı büyüktür. (III) Ayrıca şiirsel ürünler gerçekçi, sağlıklı bir değerlendirmeden geçirilmiyor. (IV) Şii- rin kapısını açacak, onu okura tanıtacak, onu şiire ısındıra- cak çalışmalar yapılmıyor. (V) Şiir üzerine yazılanlar da hem nicelik hem de nitelik bakımından yetersiz, uzmanlık dışı. (VI) Şiir sürecimizi kuşatan çalışmalar yapılmıyor yeterince. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra "Yetkin eleştirmenler tarafından da ortaya konmuyor bu yazılanlar." cümlesi getirilebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V
a
10
35-36. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Yapılan araştırmalara göre bir saatlik Facebook,
Instagram, Twitter ya da başka bir ağ kullanımının
ardından kişilerin ruhsal durumlan genellikle
kötüleşiyor. Takipçi sayısının kontrolü, beğenilerin
artmayacağı endişesi, her an kontrol etme telaşı
beraberinde huzursuzluk, depresyon gibi olumsuz
belirtilerin ortaya çıkmasına sebep oluyor çünkü. Hatta
dört beş sosyal medya platformu kullananlar, bir iki
platform kullananlara kıyasla çok daha fazla endişe
taşıyor. Sosyal medya etkileşimleri; kişilerde moral
bozukluğuna, değersizlik hissine, umutsuzluğa yol
açabiliyor. Aşırı sosyal medya kullanımı ailevi sorunlar,
eğitim ve iş yaşamında muvaffakiyetsizlik, dışanı
çıkmama ve internet dışı topluluklara katılmama gibi
sonuçlara yol açabiliyor. Sosyal medyanın neden
olduğu imrenme duygusu; öfke, haset, kin gibi
insanların başka olumsuz duyguların da tetikliyor.
36. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın hem başına
hem sonuna getirilebilir?
A) Sosyal ağların yararlanı olduğu kadar doğru
kullanılmadığında zararlarının da olacağı göz ardı
edilmemelidir.
Sosyal ağlar, günümüz teknolojisi ile ortaya çıkmış
en popüler iletişim araçlarıdır.
Sosyal ağlar, herkesin kendini diğerlerinden farklı
gördüğü hatta benzersiz hissettiği bir dünya
oluşturuyor.
Sanal dünyadaki sosyal ağlar, stresi gidermek
yerine daha fazla strese neden olup ruhsal
bozukluğa yol açıyor.
E) insanlann sosyalleşmesi için geliştirilen sosyal
ağlar, zamanla insanların hayatında önemli bir yere
sahip olmuştur.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
a 10 35-36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Yapılan araştırmalara göre bir saatlik Facebook, Instagram, Twitter ya da başka bir ağ kullanımının ardından kişilerin ruhsal durumlan genellikle kötüleşiyor. Takipçi sayısının kontrolü, beğenilerin artmayacağı endişesi, her an kontrol etme telaşı beraberinde huzursuzluk, depresyon gibi olumsuz belirtilerin ortaya çıkmasına sebep oluyor çünkü. Hatta dört beş sosyal medya platformu kullananlar, bir iki platform kullananlara kıyasla çok daha fazla endişe taşıyor. Sosyal medya etkileşimleri; kişilerde moral bozukluğuna, değersizlik hissine, umutsuzluğa yol açabiliyor. Aşırı sosyal medya kullanımı ailevi sorunlar, eğitim ve iş yaşamında muvaffakiyetsizlik, dışanı çıkmama ve internet dışı topluluklara katılmama gibi sonuçlara yol açabiliyor. Sosyal medyanın neden olduğu imrenme duygusu; öfke, haset, kin gibi insanların başka olumsuz duyguların da tetikliyor. 36. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın hem başına hem sonuna getirilebilir? A) Sosyal ağların yararlanı olduğu kadar doğru kullanılmadığında zararlarının da olacağı göz ardı edilmemelidir. Sosyal ağlar, günümüz teknolojisi ile ortaya çıkmış en popüler iletişim araçlarıdır. Sosyal ağlar, herkesin kendini diğerlerinden farklı gördüğü hatta benzersiz hissettiği bir dünya oluşturuyor. Sanal dünyadaki sosyal ağlar, stresi gidermek yerine daha fazla strese neden olup ruhsal bozukluğa yol açıyor. E) insanlann sosyalleşmesi için geliştirilen sosyal ağlar, zamanla insanların hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. Diğer sayfaya geçiniz.
5. O son teftişine çıkana değin
Koştururken ardından o uçmaktaki devin
Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için
Açıldı nefesim, fikrim, can evim
Hayatta ben en çok babamı sevdim
Yukarıdaki şiir dizelerinde aşağıdakilerden hangisine
yer verilmemiştir?
A) Sıra sayı sıfatı
B) İşaret sıfatı
C) Belgisiz sifat
D) Niteleme sıfatı
E) Adlaşmış sifat
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
5. O son teftişine çıkana değin Koştururken ardından o uçmaktaki devin Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için Açıldı nefesim, fikrim, can evim Hayatta ben en çok babamı sevdim Yukarıdaki şiir dizelerinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A) Sıra sayı sıfatı B) İşaret sıfatı C) Belgisiz sifat D) Niteleme sıfatı E) Adlaşmış sifat
18. Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor!
Ve bir bayrak dalgalanmak için; rüzgâr bekliyor!
Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin;
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye
et
Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?
Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Adlaşmış sıfata yer verilmiştir.
B) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir isme yer verilmiştir.
C) Niteleme sıfatlarına yer verilmiştir.
D) İşaret sıfatı ve belgisiz sıfata yer verilmiştir.
E) Bir sıfatla nitelenen ad tamlamasına yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
18. Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor! Ve bir bayrak dalgalanmak için; rüzgâr bekliyor! Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin; Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye et Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli, Kim demiş meçhul asker diye? Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Adlaşmış sıfata yer verilmiştir. B) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir isme yer verilmiştir. C) Niteleme sıfatlarına yer verilmiştir. D) İşaret sıfatı ve belgisiz sıfata yer verilmiştir. E) Bir sıfatla nitelenen ad tamlamasına yer verilmiştir.
11. (1) Anadolu uygarlıklarından elde edilen cam işçiliğinin en
seçkin örnekleri günümüzde "cam"ın tarihî gelişimi konusuna
ışık tutmaktadır. (II) Çeşitli model ve formlarda vitray, Selçuk-
lular Dönemi'nde geliştirilmiştir. (III) Osmanlı İmparatorluğu
döneminde İstanbul'un fethiyle camcılığın merkezi bu kent
olmuştur. (IV) Çeşmibülbül, Beykoz işi bu dönemden gü-
nümüze ulaşabilen tekniklerden bazılarıdır. (V) Anadolu'da
camın ilk kez gözboncuğu olarak üretimi İzmir'in Görece kö-
yündeki ustalar tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda ve-
rilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
I. cümlede, miktar zarfı kullanılmıştır.
B) II. cümlede, belirtisiz isim tamlaması vardır.
CHIII. cümlede, rivayet birleşik zamanı kullanılmıştır.
D) IV. cümlede, belgisiz zamir vardır.
E) V. cümlede, edilgen fiil vardır.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
11. (1) Anadolu uygarlıklarından elde edilen cam işçiliğinin en seçkin örnekleri günümüzde "cam"ın tarihî gelişimi konusuna ışık tutmaktadır. (II) Çeşitli model ve formlarda vitray, Selçuk- lular Dönemi'nde geliştirilmiştir. (III) Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'un fethiyle camcılığın merkezi bu kent olmuştur. (IV) Çeşmibülbül, Beykoz işi bu dönemden gü- nümüze ulaşabilen tekniklerden bazılarıdır. (V) Anadolu'da camın ilk kez gözboncuğu olarak üretimi İzmir'in Görece kö- yündeki ustalar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda ve- rilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. cümlede, miktar zarfı kullanılmıştır. B) II. cümlede, belirtisiz isim tamlaması vardır. CHIII. cümlede, rivayet birleşik zamanı kullanılmıştır. D) IV. cümlede, belgisiz zamir vardır. E) V. cümlede, edilgen fiil vardır.
Yayınevi
12. (1) Yeşil bir fon önünde gerçekleştirilen cisimlerden elde edilen
ham görüntülerdeki yeşil fon, post-prodeksiyon aşamasında özel
bilgisayar programları kullanılarak silinir. (II) Silinen görüntünün
yerine, konulmak istenen görüntüler giydirilir. (III) Amatörler bile
yeşil fon tekniğinin nasıl yapıldığı ile ilgili videolar izleyerek bu
tekniği kullanabilirler. (IV) Böylece sahne, olması gerektiği yere
oturtulmuş olur. (V) Bu teknik sayesinde pahalı, tehlikeli veya
fantastikliği nedeni ile çekimi yapılması mümkün olmayan sah-
nelerin, zamandan ve paradan tasarruf edilerek elde edilmesi
sağlanmış olur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce-
nin akışını bozmaktadır?
B) ||
A) I
D) IV
E) V
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
Yayınevi 12. (1) Yeşil bir fon önünde gerçekleştirilen cisimlerden elde edilen ham görüntülerdeki yeşil fon, post-prodeksiyon aşamasında özel bilgisayar programları kullanılarak silinir. (II) Silinen görüntünün yerine, konulmak istenen görüntüler giydirilir. (III) Amatörler bile yeşil fon tekniğinin nasıl yapıldığı ile ilgili videolar izleyerek bu tekniği kullanabilirler. (IV) Böylece sahne, olması gerektiği yere oturtulmuş olur. (V) Bu teknik sayesinde pahalı, tehlikeli veya fantastikliği nedeni ile çekimi yapılması mümkün olmayan sah- nelerin, zamandan ve paradan tasarruf edilerek elde edilmesi sağlanmış olur. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce- nin akışını bozmaktadır? B) || A) I D) IV E) V Diğer sayfaya geçiniz.