Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1. 1. BÖLÜM Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 02 Koca adam bilmem ki Kavuğu niçin taşır? Ve nasıl okuyamaz Mektuptan iki satır? T

1.
1. BÖLÜM
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 02
Koca adam bilmem ki
Kavuğu niçin taşır?
Ve nasıl okuyamaz
Mektuptan iki satır?
T Or
Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerde altı çizili sözcükle-
rin her ikisi için de söylenebilir?
Eş seslilik özelliği taşıyan

1. 1. BÖLÜM Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 02 Koca adam bilmem ki Kavuğu niçin taşır? Ve nasıl okuyamaz Mektuptan iki satır? T Or Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerde altı çizili sözcükle- rin her ikisi için de söylenebilir? Eş seslilik özelliği taşıyan bir sözcüktür. B Anlamca karşıtı olan sözcük bulunmaktadır. Temel anlamının dışında kullanılmıştır. Eş anlamlısı olan bir sözcüktür. 0 13 4. (2²) -malis Öz bo A