Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1. (1) Cumhuriyetten önceki edebiyat tarihimizde şiir zengini olarak yaşadık, 1920'li yıllardan bu yana da. (II) Ama, ol- dum ol

1.
(1) Cumhuriyetten önceki edebiyat tarihimizde şiir zengini
olarak yaşadık, 1920'li yıllardan bu yana da. (II) Ama, ol-
dum olası, şiir eleştirisi bakımından yoksuluz. All) Bu şiir
eleştirisi yapılmadı, yapılmiyor demek anlamına gelmez.
(IV) Elbette, div

1. (1) Cumhuriyetten önceki edebiyat tarihimizde şiir zengini olarak yaşadık, 1920'li yıllardan bu yana da. (II) Ama, ol- dum olası, şiir eleştirisi bakımından yoksuluz. All) Bu şiir eleştirisi yapılmadı, yapılmiyor demek anlamına gelmez. (IV) Elbette, divan şiirimiz "tezkire" lerde iyi kötü eleştiril- di. (W) 19. yüzyılın ikinci yarısında, kültürümüz ve edebi- yatımız sorgulanırken, şiir eleştirisi göz ardı edilmedi. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi biçim- ce olumsuz anlamca olumlu bir cümledir? A) B) || C) III D) IV